Cesta Iva Slavca 1
4000 Kranj, Slovenija
Telefon: 04/280-46-00
Uporabniško ime:
Geslo:
Avtomat.:
Registriraj se!  Pozabili geslo?31.05.19 Priprava zahtevkov
Pomembno...
22.05.19 Mednarodna šola mladih rejcev 2019
Vabljeni...
09.05.19 Poročilo za mlade prevzemnike
Pomembno!!!
19.03.19 Politika varstva osebnih podatkov
Pomembno...
15.03.19 Kviz Mladi in kmetijstvo
Vabljeni...
Več objav

Kmetijsko svetovanje
Terensko kmetijsko svetovanje | Lesce

Rožna dolina 50, 4248 Lesce
tel. tel. 04/535 36 18, 041/762 611
faks 04/535 36 21, E-pošta: andrej.varl@kr.kgzs.si
Opis območja
Svetovalno območje zajema območje Občine Radovljica. Za to območje je značilno, da so pridelovalne razmere zelo raznolike, od ugodnih do manj primernih. Relief je zelo razgiban, veliko so razlike v nadmorski višini. Več kot polovico kmetijskih površin spada v OMD. Registriranih je 11 planin: Lipniška planina, Radovljška planina, Mošenjska planina, Dobrča, Draga, Krpin, Planinca, Poljška planina, Begunjščica, Prevala, Sveti Peter. Paša je še vedno tradicija.

Večji kompleksi ravnega sveta, ki omogočajo pridelovanje na njivah so na Radolškem, Ljubenskem, Hraškem, Poljškem, Begunjskem, Dobravškem in Prezrenskem polju.
Na območju je bilo v letu 2000 453 kmetij, ki so obdelovale 2262 ha kmetijskih zemljišč, od katerih je bilo 446 ha njiv.

Glavna usmeritev je živinoreja. Kmetije so usmerjene v proizvodnjo mleka in pitanje goveda, Na manjših kmetijah pa redijo dojilje in drobnico. Na kmetijah so redili 3506 glav goveda 1146 glav drobnice, in 197 glav konj. Kmetije, ki so vsaj enkrat vlažile zbirno vlogo je 308.

Več kmetij pa tradicionalno rejo živine opušča in se preusmerja v proizvodnjo sadja in tudi predelavo.

Naselja svetovalnega območja
Begunje, Brda, Brezje, Brezovica, Češnjica, Črnivec, Dobravica, Dobro polje, Dvorska vas, Globoko, Gorica, Hlebce, Hraše, Kamna gorica, Kropa, Lancovo, Lesce, Lipnica, Ljubno, Mišače, Mlaka, Mošnje Noše, Nova vas, Otoče, Ovsiše, Peračica, Podnart, Poljče, Poljšica, Posavec, Praproše, Prezrenje, Radovljica, Ravica, Rovte, Slatna, Sp. Dobrava, Sp. Lipnica, Sp. Otok, Sr. Dobrava, Srednja vas, Studenčice, Vošče, Vrbnje, Zadnja vas, Zaloše, Zapuže, Zg. Dobrava, Zg. Lipnica, Zg. Otok in Zgoša.
Kategorije iz te teme
Kranj
Šenčur, Jezersko
Cerklje
Lesce, Jesenice
Naklo
Lesce
Bled
Bohinj
Žiri
Poljanska dolina
Škofja Loka
Selška dolina
Tržič
Novice iz te teme

Trenutno nobene!

Fotografija iz te teme

Ostale fotografije
Ostale galerije
Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu
ARSKTRP
KUPUJMO DOMAČE
Domača vas
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
MKGP
INNOV-H2O
SloVino
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
Copyright (c) 2007-2013 KGZ Kranj. Vse pravice pridržane
Produkcija SloVino / O piškotkih