Cesta Iva Slavca 1
4000 Kranj, Slovenija
Telefon: 04/280-46-00
Uporabniško ime:
Geslo:
Avtomat.:
Registriraj se!  Pozabili geslo?31.05.19 Priprava zahtevkov
Pomembno...
22.05.19 Mednarodna šola mladih rejcev 2019
Vabljeni...
09.05.19 Poročilo za mlade prevzemnike
Pomembno!!!
19.03.19 Politika varstva osebnih podatkov
Pomembno...
15.03.19 Kviz Mladi in kmetijstvo
Vabljeni...
Več objav

Kmetijsko svetovanje
Terensko kmetijsko svetovanje | Šenčur, Jezersko

Šuceva ulica 27, 4000 Kranj
tel. 04/234 24 10, 051/684 157j
faks 04/201 49 49, E-pošta: robert.golc@kr.kgzs.si
Opis območja
Svetovalno območje obsega skupaj 1944 ha kmetijskih zemljišč Na območju je bilo ob popisu kmetij v letu 2000 381 kmetij, ki so redile 3486 glav živine. Površine v občini Šenčur so ravninska, v občinah Jezersko in Preddvor pa so vsa zemljišča (479 ha) v OMD.

Število kmetij se zmanjšuje obenem pa se povečuje površina zemljišč, ki jih obdeluje posamezna kmetija. V letu 2006 je na območju občine Šenčur aktivnih nekaj več kot 200 kmetij.

Na območju občine Šenčur v zadnjih letih glavni vir dohodka na večini kmetij zagotavlja intenzivna proizvodnja mleka in prireja mesa. Število kmetij, ki oddajajo mleko se je v zadnjem desetletju močno zmanjšalo, na drugi strani pa se je količina oddanega mleka po kmetiji zelo povečala.
Vloga pridelave krompirja se je v zadnjih letih zmanjšala vendar bo verjetno pridelava krompirja v prihodnje zopet pridobila na veljavi. V občini Šenčur na približno 10 kmetijah intenzivna pridelava krompirja predstavlja glavno dejavnost.

Področje je perspektivno za razvoj vrtnarstva, kljub temu pa na manj kot 10 kmetijah glavno dejavnost predstavlja intenzivna pridelava vrtnin. Skupne površine na katerih se prideluje vrtnine obsegajo nekaj manj kot 100 ha njivskih površin.

Tako pri vrtninah kot pri krompirju bo več pozornosti potrebno nameniti vzpostavitvi namakalnih sistemov, povezovanju kmetov v organizacije proizvajalcev ter vključevanju sodobnih tehnologij v kmetijsko proizvodnjo.

Na Jezerskem in v Kokri je glavni dejavnosti na kmetijah sta ekstenzivna živinoreja in gozdarstvo. Na nekaj kmetijah se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo turizma na kmetiji.
Na Jezerskem je aktivno društvo rejcev ovac Jezersko-Solčavske pasme. Na Kovkovi kmetiji je društvo zgradilo testno postajo za ovne Jezersko-Solčavske pasme. Vsako leto priredijo licitacijo ovnov, ki so jih testirali na testni postaji. Naselja svetovalnega območja
V Občini Šenčur so naslednja: Hotemaže, Hrastje, Luže, Milje, Olševek, Prebačevo, Srednja vas, Šenčur, Visoko, Trboje, Voklo, Voglje, Žerjavka.
V Občini Jezersko sta naselji Spodnje Jezersko in Zgornje Jezersko.
V Občini Preddvor pa sta naselji Kokra in Možjanca
Kategorije iz te teme
Kranj
Šenčur, Jezersko
Cerklje
Lesce, Jesenice
Naklo
Lesce
Bled
Bohinj
Žiri
Poljanska dolina
Škofja Loka
Selška dolina
Tržič
Novice iz te teme

Trenutno nobene!

Fotografija iz te teme

Ostale fotografije
Ostale galerije
Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu
ARSKTRP
KUPUJMO DOMAČE
Domača vas
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
MKGP
INNOV-H2O
SloVino
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
Copyright (c) 2007-2013 KGZ Kranj. Vse pravice pridržane
Produkcija SloVino / O piškotkih