Cesta Iva Slavca 1
4000 Kranj, Slovenija
Telefon: 04/280-46-00
Uporabniško ime:
Geslo:
Avtomat.:
Registriraj se!  Pozabili geslo?31.05.19 Priprava zahtevkov
Pomembno...
22.05.19 Mednarodna šola mladih rejcev 2019
Vabljeni...
09.05.19 Poročilo za mlade prevzemnike
Pomembno!!!
19.03.19 Politika varstva osebnih podatkov
Pomembno...
15.03.19 Kviz Mladi in kmetijstvo
Vabljeni...
Več objav

Kmetijsko svetovanje
Terensko kmetijsko svetovanje | Poljanska dolina

Studenec 5, 4220 Škofja Loka
tel. 04/511 27 00, 041 313 867
faks 04/511 27 10, E-pošta: natasa.boznar-markelj@kr.kgzs.si
Opis območja
Svetovalno območje zajema osrednji del Poljanske doline od Zminca do Gorenje vasi. Osnovna značilnost območja je izredna geografska razgibanost terena in razpršena poselitev. Del območja spada v Občino Škofja Loka, večji del pa v Občino Gorenja vas – Poljane. Po večini so to gorsko – višinske kmetije, manj je hribovskih. Ocenjeno število kmetij na tem območju je cca. 400 in so pretežno živinorejske. Specializacija govedorejskih kmetij je pozitiven pojav, saj tako kmetje lažje dosegajo vse zahtevnejše standarde pri določenem načinu reje. Kmetije na tem svetovalnem območju redijo 4405 glav goveda, 69 konj, 322 prašičev in 876 glav drobnice. Kmetijstvo je na tem območju zelo pomembno, to potrjuje, da kar 15 mladih ljudi študira na Biotehniški fakulteti.
Povprečna velikost kmetij na tem področju je 6,33 ha, kar je nad slovenskim povprečjem. Prevladujejo travniki, njiv je malo, v hribovitem delu pa je tudi nekaj pašnikov. Na tem področju pa se je ohranilo še veliko ekstenzivnih travniških sadovnjakov, v katerih prevladujejo stare sadne vrste.

V hribovitem delu občine je veliko kmetij, ki del svojega dohodka zaslužijo z gozdarstvom. Prav za takšne kmetije je predelava lesa v polizdelke ali končne izdelke lahko zanimiva dopolnilna ali samostojna dejavnost. Žagarstvo je bilo v teh krajih že od nekdaj dobro razvito.

Naselja svetovalnega območja
V Občini Škofja Loka: Breznica pod Lubnikom, Brode, Bodovlje, Bukov vrh nad Visokim, Gabrk, Gabrovo, Gabrška gora, Kovski vrh, Log nad Škofjo Loko, Na Logu, Sv. Florijan nad Škofjo Loko, Sv. Petra hrib, Visoko pri Poljanah, Sopotnica in Zminec.
V občini Gorenja vas – Poljane: Poljane, Podobeno, Volča, Malenski vrh, Lom nad Volčo, Zakobiljek, Dolenčice, Javorje, Gorenja Žetina, Dolenja Žetina, Murave, Četena ravan, Zapreval, Predmost, Hotovlja, Bukov vrh, Kremenik, Zadobje, Vinharje, Srednja vas – Poljane, Žabja Vas, Dolenje Brdo, Gorenje Brdo, Gorenja vas, Žirovski Vrh sv. Urbana, Žirovski vrh sv. Antona, Dolenja Dobrava, Gorenja Dobrava, Todraž, Bačne, Brebovnica in Lučine
Kategorije iz te teme
Kranj
Šenčur, Jezersko
Cerklje
Lesce, Jesenice
Naklo
Lesce
Bled
Bohinj
Žiri
Poljanska dolina
Škofja Loka
Selška dolina
Tržič
Novice iz te teme

Trenutno nobene!

Fotografija iz te teme

Ostale fotografije
Ostale galerije
Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu
ARSKTRP
KUPUJMO DOMAČE
Domača vas
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
MKGP
INNOV-H2O
SloVino
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
Copyright (c) 2007-2013 KGZ Kranj. Vse pravice pridržane
Produkcija SloVino / O piškotkih