Cesta Iva Slavca 1
4000 Kranj, Slovenija
Telefon: 04/280-46-00
Uporabniško ime:
Geslo:
Avtomat.:
Registriraj se!  Pozabili geslo?31.05.19 Priprava zahtevkov
Pomembno...
22.05.19 Mednarodna šola mladih rejcev 2019
Vabljeni...
09.05.19 Poročilo za mlade prevzemnike
Pomembno!!!
19.03.19 Politika varstva osebnih podatkov
Pomembno...
15.03.19 Kviz Mladi in kmetijstvo
Vabljeni...
Več objav

Kmetijsko svetovanje
Terensko kmetijsko svetovanje | Škofja Loka

Studenec 5, 4220 Škofja Loka
tel. 04/511 27 02, , 031/343 747
faks 04/511 27 10, E-pošta: majda.luznar@kr.kgzs.si
Opis območja
Svetovalno območje zajema del površine Občine Škofja Loka. Zemljepisno gre za predalpski svet, ki se razteza od Sorškega polja do hribovitega dela Škofjeloškega hribovja, ki spada v območje z omejenimi dejavniki za kmetovanje. Na ravninskem območju Sorškega polja prevladuje živinoreja v kombinaciji s poljedelstvom, delno pa tudi za pridelavo merkantilnega krompirja. Zadnja leta se obseg pridelave krompirja zmanjšuje, v kolobar se vključujejo več travno deteljnih mešanic. Krompir pa nadomeščajo žita, v manjšem obsegu pa se uveljavlja pridelava zelenjave. V hribovitih predelih pa prevladuje živinoreja v kombinaciji z gozdarstvom. Večji del mlečne proizvodnje je v nižinskem območju, v hribovitih predelih pa prevladuje reja krav dojilj. Po popisu kmetijskih gospodarstev je bilo leta 2000 na tem območju 371 kmetij, ki so obdelovale 1613 ha kmetijskih zemljišč. Njiv je bilo 581 ha. Na teh kmetijah so redili 3516 glav goveda, 45 konj in 231 prašičev.

Povprečna velikost kmetij na območju občine Škofja Loka je 6,3 ha. Tretjino kmetij je v velikostnem razredu od 5 – 10 ha kmetijskih zemljišč in samo 6 kmetij ki so v velikostnem razredu od 20- 30 ha. Kar polovica vseh kmetij pa je manjša od 5 ha. Iz kmetijske dejavnosti je zavarovanih cca 35 % lastnikov kmetij.

Naselja svetovalnega območja Vešter, Podlubnik, Stara Loka, Moškrinj, Križna gora, Binkelj , Trnje, Virlog, Papirnica, Pevno, Crngrob, Dorfarje, Forme, Sveti duh, Trata, Škofja Loka, Suha, Lipica, Godešič, Reteče, Gorenja vas-Reteče, Gosteče, Draga, Puštal, Podpurflca, Pungert, Sv. Andrej, Sv. Ožbolt, Sv. Barbara in Vincarje.
Kategorije iz te teme
Kranj
Šenčur, Jezersko
Cerklje
Lesce, Jesenice
Naklo
Lesce
Bled
Bohinj
Žiri
Poljanska dolina
Škofja Loka
Selška dolina
Tržič
Novice iz te teme
05.02.16 Proso in ajda
27.01.16 Vzgoja zelenjave v rastlinjakih
11.12.15 Davčne blagajne
20.10.15 Program izobraževanja Škofja Loka
08.01.15 Predavanje notranja ureditev
09.12.14 Oblike zaposlovanja na kmetijah
12.03.14 Odpoved predavanja
05.03.14 Vabilo članicam DPŽ Blegoš
05.03.14 Gradnja kmetijskih objektov
04.02.14 Dobrote Ptuj

Fotografija iz te teme

Ostale fotografije
Ostale galerije
Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu
ARSKTRP
KUPUJMO DOMAČE
Domača vas
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
MKGP
INNOV-H2O
SloVino
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
Copyright (c) 2007-2013 KGZ Kranj. Vse pravice pridržane
Produkcija SloVino / O piškotkih