Cesta Iva Slavca 1
4000 Kranj, Slovenija
Telefon: 04/280-46-00
Uporabniško ime:
Geslo:
Avtomat.:
Registriraj se!  Pozabili geslo?31.05.19 Priprava zahtevkov
Pomembno...
22.05.19 Mednarodna šola mladih rejcev 2019
Vabljeni...
09.05.19 Poročilo za mlade prevzemnike
Pomembno!!!
19.03.19 Politika varstva osebnih podatkov
Pomembno...
15.03.19 Kviz Mladi in kmetijstvo
Vabljeni...
Več objav

Kontrola in selekcija
Kontrola v govedoreji

Kontrola se izvaja na dveh nivojih – AT4 kontrola in kontrola porekla.
Na 409 kmetijah se kontrola prireje mleka izvaja pri 9887 kravah, od tega je 54,5 odstotkov črno bele, 45 odstotkov lisaste in 0,5 rjave pasme. Pri lisasti pasmi je v 40 odstotkih prisoten tudi delež rdečega holsteina. Gorenjska ima največje število kontroliranih krav na kmetijo v Sloveniji in znaša 24,2 krave.Rezultati dela so prikazani v naslednji preglednici:
Gorenjska Slovenija
Leto Kg mleka Odstotek tolšče Odstotek beljakovin Kg mleka Odstotek tolšče Odstotek beljakovin
1975 3.171 3,71 - 3.261 3.72 -
1995 5.219 3,97 3,23 4.268 3,96 3,28
2005 6.570 4,11 3,24 5.670 4,13 3,28

Za gibanja v AT kontroli je v zadnjih letih značilno spreminjanje pasemske strukture v korist mlečnim tipom pasem, to je črno beli pasmi in križankam lisaste pasme z rdečim holsteinom. Pričakovati je , da bo pasemska struktura v kontroliranih čredah v prihodnje ostala v večji meri podobna.
Kontrola porekla se izvaja na približni 19823 kravah.

SELEKCIJSKO DELO PO NALOGAH IN OBSEGU:
 • odbira bikovskih mater - 135 krav
 • zbiranje potomcev za test na rastnost - 50 bikcev
 • izvajanje biloškega testa - 12.379 ocenjenih telet
 • ocenjevane zunanjosti prvesnic - 2.250 prvesnic
 • merjenje iztoka mleka pri bikovskih materah - 22 krav
 • preprečevanje parjenja v sorodstvu - 402 kmetij
 • odbira živali za pleme-naravni pripust - 23 bikov

  RODOVNIŠKA SLUŽBA:
 • vodenje porekla - 19.823 krav
 • označevanje - 13.500 živali
 • registracija za SIR - 12 500 živali

  Delavci na oddelku za živinorejo se preko leta dodatno izobražujejo na posameznih predavanjih. Namen izobraževanja je sprotno seznanjanje z novimi informacijami na področju selekcije in kontrole . S tem se poskušamo čim bolj približati potrebam rejskih programov. Izvajamo tudi izobraževanje rejcev z namenom povečanja genetskega napredka, pravilne uporabe plemenjakov in iz drugih področij rejskega dela in reje živali.
 • Novice iz te teme
  18.04.17 Podatki o bikih lisaste pasme za osemenjevanje bikovskih mater v letu 2017
  19.05.16 seznam plemenskih bikov lisaste pasme za osemenjevanje bikovskih mater v letu 2016
  10.02.16 Plemenski biki lisaste pasme za načrtno osemenjevanje bikovskih mater v letu 2016
  16.07.15 Podatki o bikih črnobele pasme za osemenjevanje bikovskih mater do konca leta 2015
  11.06.15 Podatki o bikih črnobele pasme za osemenjevanje bikovskih mater v letu 2015
  04.03.15 Prodaja plemenskih telic črnobele pasme
  23.02.15 Podatki o bikih črnobele pasme za osemenjevanje bikovskih mater v letu 2015
  20.02.15 Podatki o bikih lisaste pasme za osemenjevanje bikovskih mater v letu 2015
  10.10.14 Najnovejši podatki o bikih lisaste pasme za osemenjevanje bikovskih mater v letu 2014
  07.08.14 Biki črnobele pasme za osemenjevanje bikovskih mater v drugi polovici leta 2014

  Fotografija iz te teme

  Trenutno nobene!

  Ostale galerije
  Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu
  ARSKTRP
  KUPUJMO DOMAČE
  Domača vas
  Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
  MKGP
  INNOV-H2O
  SloVino
  Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
  Copyright (c) 2007-2013 KGZ Kranj. Vse pravice pridržane
  Produkcija SloVino / O piškotkih