Cesta Iva Slavca 1
4000 Kranj, Slovenija
Telefon: 04/280-46-00
Uporabniško ime:
Geslo:
Avtomat.:
Registriraj se!  Pozabili geslo?31.05.19 Priprava zahtevkov
Pomembno...
22.05.19 Mednarodna šola mladih rejcev 2019
Vabljeni...
09.05.19 Poročilo za mlade prevzemnike
Pomembno!!!
19.03.19 Politika varstva osebnih podatkov
Pomembno...
15.03.19 Kviz Mladi in kmetijstvo
Vabljeni...
Več objav

Knjigovodstvo in evidence
Knjigovodstvo FADN

FADN (Farm Accountancy Data Network) FADN je mreža računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev. Je kmetijski dejavnosti prilagojeno knjigovodstvo. Metodologija zbiranja podatkov za FADN je enotna v vseh državah Evropske Unije.

Vodenja knjigovodstva po FADN metodologiji ima velik pomen za načrtovanje nadaljnjega dela in poslovanja na kmetiji, omogoča pa tudi primerjavo z ostalimi podobnimi kmetijskimi gospodarstvi. Temelj vsega pa so čimbolj točni in ažurni podatki, ki jih kmetija vpisuje v mesečna poročila.
Obračunsko obdobje je eno koledarsko leto od 1. januarja do 31. decembra.   Na KGZS – Zavod Kranj obdelujemo podatke za vzorčne kmetije »vzorčnike«, ki sodelujete v reprezentativnem vzorcu in kmetije »obveznike« , ki ste to obveznost prevzele kot prejemnice sredstev po investicijskih razpisih Programa razvoja podeželja.  Vzorčniki ste za sodelovanje v reprezentativnem vzorcu izbrani na podlagi načrta vzorčenja, ki ga pripravi Statistični urad RS in potrdi nacionalna Komisija FADN. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pripravi in pošlje pogodbe za vzorčnike (običajno ob koncu leta za prihodnje leto); tisti, ki ste zainteresirani za sodelovanje, pogodbe podpišete in v skladu z navodili pošljete na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Sodelovanje v vzorcu je prostovoljno. Vzorčniki morate oddati vsa poročila na računovodsko pisarno do 28. 02. za preteklo leto. Za vzorčnike z letom 2014 uvajamo tudi možnost direktnega vnosa podatkov v spletno aplikacijo. Obvezniki morate spremljati rezultate gospodarjenja po FADN metodologiji v skladu z odločbo o prejemu sredstev razen v primeru, da za primarno kmetijsko pridelavo že spremljate rezultate na podlagi knjigovodstva po dejanskih prihodkih in odhodkih. Obvezniki – morate oddati obdelave podatkov FADN na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (fadn.mko@gov.si) in hkrati posredovati informacijo o vodenju FADN preko spletnega portala e-Kmetija v spletno aplikacijo »Program razvoja podeželja – Izplačila / Poročila do 31. 03. za preteklo leto.

Navodila in obrazce za vodenje FADN knjigovodstva najdete na spletni strani: http://www.kgzs.si/gv/razvoj-podezelja/fadn/navodila-in-obrazci.aspx

ZA OBVEZNIKE NUDIMO 2 VRSTI STORITEV, IN SICER:
1. ZA KMETIJO NAREDIMO CELOTNO OBDELAVO PODATKOV FADN: kmetija skozi celo leto spremlja in zapisuje dogodke na kmetiji in nam jih mesečno posreduje v tiskanih obrazcih ali Excel datotekah (za vsak mesec nam posredujete dve poročili: poročilo o gibanju živine in doma pridelanih proizvodov ter denarno poročilo). Naša storitev zajema vnos in končno obdelavo podatkov kmetije, izdelavo popisnih listov skupaj z kmetijo in posredovanje poročil na MKO. Vsem našim strankam tudi prijazno svetujemo in jih opozarjamo na morebitne pomanjkljivosti pri poročanju. Cena storitve: 250 EUR + DDV / leto.
DODATNO: Kmetijam, ki jim vodenje evidenc predstavlja težave, nudimo pomoč (v sodelovanju z kmetijo) pri izpolnjevanju osnovnih evidenc: Mesečno izpolnjevanje denarnih poročil
Mesečno izpolnjevanje poročil o gibanju živine in pridelkov
Izpolnjevanje popisnih listov
Cena dodatne storitve: 125 EUR + DDV / leto.

2. NAJEM SPLETNE APLIKACIJE FADN: Kmetija »obveznik«, ki je obvezna za vodenje knjigovodstva FADN lahko najame spletno aplikacijo, vanjo mesečno vnaša poročila in si končno obdelavo podatkov naredi sama iz domačega naslonjača. Aplikacija je uporabniku prijazna z številnimi vgrajenimi logičnimi kontrolami. Aplikacija vas tekom vnosa, obdelave in oddaje končnih poročil na MKO opozarja na določene pomankljivosti in nepravilnosti vnesenih podatkov. Za aplikacijo pa vam nudimo tudi kvalitetno tehnično in vsebinsko pomoč strokovno usposobljenih zaposlenih v računovodski pisarni FADN.

Več o spletni aplikaciji si lahko preberete na:
http://www.trendnet.si/?portfolio=fadn-kmetijsko-knjigovodstvo#
Cena najema aplikacije je: 96 EUR + DDV / leto.

Za več informacij se lahko obrnete na našo FADN pisarno na KGZS – Zavod Kranj.
Telefonske številke pisarne za FADN knjigovodstvo:
04/280 46 23
04/280 46 16
031 747 947
Elektronska pošta: fadn@kr.kgzs.si

Novice iz te teme

Trenutno nobene!

Fotografija iz te teme

Trenutno nobene!

Ostale galerije
Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu
ARSKTRP
KUPUJMO DOMAČE
Domača vas
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
MKGP
INNOV-H2O
SloVino
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
Copyright (c) 2007-2013 KGZ Kranj. Vse pravice pridržane
Produkcija SloVino / O piškotkih