Najava rednih usposabljanj za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 za leto 2019

Najava rednih usposabljanj za ukrep Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020 za leto 2019

Obvestila za javnost, JSKS  | 

Vključeni v ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, se morate vsako leto trajanja petletne obveznosti za ta ukrep udeležiti brezplačnega rednega štiriurnega usposabljanja.

 

ZA IZPOLNITEV OBVEZNOSTI ZA LETO 2019 JE POTREBNO USPOSABLJANJE OPRAVITI DO 20. DECEMBRA 2019!

 

Vsak upravičenec, ki je vključen v ukrep KOPOP, bo s strani svojega KGZ prejel pisno vabilo na usposabljanje.

Namen tega usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo s kmetijsko okoljskimi in kmetijsko podnebnimi vsebinami ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj napakami izvajajo ukrep KOPOP. Kmetijsko gozdarski zavodi pri KGZS bodo do 20. decembra 2019, na območju celotne Slovenije, za vključene v KOPOP, izvedli 78 usposabljanj. Podrobnejši seznam lokacij in terminov usposabljanj na posameznem KGZ je prikazan v nadaljevanju.

 

Na usposabljanje obvezno prinesite številko KMG-MID, ker bo vaša udeležba na tem usposabljanju zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev. Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah prinesite tudi potrdilo delodajalca o zaposlitvi.

 

Upravičenci do usposabljanja so nosilec, namestnik ali član kmetijskega gospodarstva ali v primeru pravnih oseb, zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah. Če se usposabljanja udeležujete kot samostojni podjetnik posameznik (s.p.) ali ste zaposleni pri pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje kmetijske dejavnosti, ali ste član pašne ali agrarne skupnosti, se to usposabljanje šteje kot opravljena obveznost tudi za kmetijsko gospodarstvo, kjer ste nosilec kmetijskega gospodarstva, namestnik nosilca kmetijskega gospodarstva ali član kmetije. Zato na usposabljanje obvezno prinesite obe številki KMG-MID.

 

Po zaključku usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete glede izvedenega usposabljanja.

 

V skladu s Katalogom kršitev, zavrnitev in ukinitev plačil iz Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, z vsemi spremembami) se vam v primeru, da ne opravite tega usposabljanja, znesek plačila za ukrep KOPOP zmanjša.

 

 

Vsebina usposabljanj:

 

 1. Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP

 

 • Evidence o delovnih opravilih in hramba dokazil
 • Analiza tal in gnojilni načrt
 • Obveznost uporabe storitve svetovanja
 • Možnost podaljšanja zaključenih petletnih obveznosti 2015-2019
 • Najpogostejše in ponavljajoče se napake pri izvajanju ukrepa KOPOP
 • Predstavitev spletnega portala »Volos« (Centralni register govedi, prašičev, drobnice), Centralnega registra kopitarjev in Centralnega registra čebelnjakov ter evidence imetnikov rejnih živali in evidence rejnih živali
 • Obveznost označevanja vira sofinanciranja

 

 1. Kmetovanje in ohranjanje narave, kmetovanje in varstvo voda ter tal, kmetovanje in podnebne spremembe, konkurenčnost

 

 • Principi agroekologije
 • Ohranitveno kmetijstvo
 • Divji opraševalci in kmetijstvo
 • Proizvodna in ekološka vrednost trajnega travinja

 

Vsebina usposabljanj je določena s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

 

Vabljenje na usposabljanja

 

Vsak upravičenec, ki je vključen v ukrep KOPOP, bo s strani svojega KGZ prejel pisno vabilo na usposabljanje.

 

KGZ Murska Sobota bo vsem vključenim v ukrep KOPOP z območja Zavoda Murska Sobota, razposlala vabila s seznamom vseh usposabljanj, prejemniki teh vabil pa se morate pri kmetijskem svetovalcu prijaviti na enega od navedenih terminov.

 

Vključeni v ukrep KOPOP na območju KGZ Kranj, boste z vabilom prav tako prejeli seznam vseh usposabljanj, prijava pred udeležbo na enem od usposabljanj pa ni potrebna.

 

Na območju ostalih KGZ (Ljubljana, Nova Gorica, Novo mesto, Celje, Ptuj in Maribor) boste prejeli vabilo na točno določeno usposabljanje. Če vam v naprej določen termin ali lokacija ne bi ustrezala, se lahko na vašem KGZ predhodno dogovorite za zamenjavo.

Prijava na usposabljanja na KGZ LJ, NG, NM, CE, PT in MB ni potrebna.

 

Seznam lokacij in terminov rednih usposabljanj za upravičence, vključene v ukrep KOPOP iz PRP 2014 – 2020 za leto 2019

 

 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Celje

 

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)

 

Datum

Lokacija

Ura

23.10.2019

Slovenj Gradec - Hostel Slovenj Gradec, Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec

9.00

06.11.2019

Celje - Lokrovec - Gasilski dom Lokrovec, Lokrovec 57, 3000 Celje

9.00

07.11.2019

Nazarje - Gasilski dom Nazarje, Zadrečka cesta 1, 3331 Nazarje

9.00

13.11.2019

Radmirje - Gasilski dom Radmirje (dvorana Gmajna), Radmirje 43, 3333 Ljubno ob Savinji

9.00

14.11.2019

Slovenj Gradec - Hostel Slovenj Gradec, Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec

9.00

20.11.2019

Šentjur - Sejna soba občine Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur

9.00

26.11.2019

Kozje, Kinodvorana Kozje, 3260 Kozje

9.00

12.12.2019

Petrovče - Dvorana KZ Petrovče, Petrovče 1, 3301 Petrovče

14.00

 

Dodatne informacije dobite pri svojih terenskih kmetijskih svetovalcih ali na telefonu: 03/734 08 74

 

 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Kranj

 

(predhodna prijava ni potrebna)

 

Datum

Lokacija

Ura

23.10.2019

Bohinj - Kulturni dom Joža Ažmana, Triglavska cesta 16, Bohinjska Bistrica

9.00

06.11.2019

Železniki – Kinodvorana, Češnjica 54, Železniki

9.00

08.11.2019

Jesenice – Dvorana Kolpern, Fužinska cesta 2, Jesenice

9.00

13.11.2019

Naklo – Dom Janeza Filipiča, Kranjska cesta 1, Naklo

15.00

 

Dodatne informacije dobite na telefonu: 04/280 46 35

 

 

 

 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana

 

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)

 

Datum

Lokacija

Ura

13.11.2019

Cerknica, Kulturni dom Cerknica, Cesta 4. Maja 63, 1380 Cerknica

9.00

14.11.2019

Kamnik, Gasilska zveza Kamnik, Livarska ulica 1, 1241 Kamnik

9.00

15.11.2019

Stična, Gasilski dom, Stična 144, 1295 Ivančna Gorica

9.00

19.11.2019

Mlinše, dvorana KUD Mlinše, Mlinše 12, 1411 Izlake

9.00

21.11.2019

Dobrunje, Zadružni dom Zadvor, Cesta II. Grupe odredov 43, 1261 Dobrunje

9.00

26.11.2019

Velike Lašče, Levstikov dom, Stritarjeva cesta 1, 1315 Velike Lašče

15.00

27.11.2019

Vrhnika, Cankarjev dom, Tržaška cesta 25, 1360 Vrhnika

9.00

 

Dodatne informacije dobite na telefonu: 01/513 07 14

 

 

 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

 

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)

 

Datum

Lokacija

Ura

13.11.2019

Maribor – KGZS - Zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor, predavalnica I

9.00

18.11.2019

Maribor – KGZS - Zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor, predavalnica I

15.00

20.11.2019

Maribor – KGZS - Zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor, predavalnica I

9.00

 

Dodatne informacije dobite na telefonu: 02/228 49 49

 

 

 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota

 

(obvezna predhodna prijava na izbrano lokacijo in termin)

 

Datum

Lokacija

Ura

21.10.2019

Gornja Radgona – Dvorana Gasilskega doma Gornja Radgona, Gasilska cesta 2, 9250 Gornja Radgona

9.00

22.10.2019

Beltinci – Dvorana Gasilskega doma Beltinci, Ulica Štefana Kovača 5, 9231 Beltinci

9.00

24.10.2019

Križevci pri Ljutomeru – Dvorana Kulturnega doma Križevci pri Ljutomeru, Križevci pri Ljutomeru 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru

9.00

25.10.2019

Murska Sobota – Dvorana KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

9.00

29.10.2019

Nuskova – Dvorana Gasilskega doma Nuskova, Nuskova 1, 9263 Kuzma

9.00

30.10.2019

Korovci – Dvorana Okrepčevalnice Pri Zlatki, Korovci 26, 9261 Cankova

9.00

5.11.2019

Turnišče – Dvorana občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče

9.00

7.11.2019

Križevci pri Ljutomeru – Dvorana Kulturnega doma Križevci pri Ljutomeru, Križevci pri Ljutomeru 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru

9.00

8.11.2019

Murska Sobota – Dvorana KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

9.00

12.11.2019

Dolga vas – Dvorana Gasilskega doma Dolga vas, Opekarniška cesta 2, 9220 Lendava

9.00

13.11.2019

Gornji Slaveči – Dvorana Gostilne Sabo, Gornji Slaveči 7, 9263 Kuzma

9.00

15.11.2019

Murska Sobota – Dvorana KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

15.00

18.11.2019

Gornja Radgona – Dvorana Gasilskega doma Gornja Radgona, Gasilska cesta 2, 9250 Gornja Radgona

9.00

19.11.2019

Beltinci – Dvorana Gasilskega doma Beltinci, Ulica Štefana Kovača 5, 9231 Beltinci

9.00

22.11.2019

Murska Sobota – Dvorana KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

9.00

27.11.2019

Gornji Petrovci – Dvorana Gostišča Pri Zlatici, Gornji Petrovci 91a, 9203 Petrovci

9.00

28.11.2019

Križevci pri Ljutomeru – Dvorana Kulturnega doma Križevci pri Ljutomeru, Križevci pri Ljutomeru 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru

9.00

3.12.2019

Turnišče – Dvorana občine Turnišče, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče

9.00

11.12.2019

Gornji Petrovci – Dvorana Gostišča Pri Zlatici, Gornji Petrovci 91a, 9203 Petrovci

9.00

13.12.2019

Murska Sobota – Dvorana KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

15.00

16.12.2019

Gornja Radgona – Dvorana Gasilskega doma Gornja Radgona, Gasilska cesta 2, 9250 Gornja Radgona

9.00

19.12.2019

Križevci pri Ljutomeru – Dvorana Kulturnega doma Križevci pri Ljutomeru, Križevci pri Ljutomeru 9, 9242 Križevci pri Ljutomeru

9.00

20.12.2019

Murska Sobota – Dvorana KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

9.00

 

Dodatne informacije dobite na tel.: 02/539 14 17 (Metka Barbarič), 031 703 601

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

 

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)

 

Datum

Lokacija

Ura

22.10.2019

Dobrovo - Dvorana Vinske kleti Goriška Brda, Zadružna cesta 9, 5212 Dobrovo

8.30

22.10.2019

Ajdovščina - Srednja šola Veno Pilon, Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina

15.00

4.11.2019

Dobrovo - Dvorana Vinske kleti Goriška Brda, Zadružna cesta 9, 5212 Dobrovo

8.30

4.11.2019

Ajdovščina - Srednja šola Veno Pilon, Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina

15.00

7.11.2019

Idrija - Filmsko gledališče Idrija, Trg sv. Ahacija 5, 5280 Idrija

10.00

7.11.2019

Postojna - Šolski center Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna

15.00

8.11.2019

Pobegi - Dvorana KS Pobegi,  Cesta I. istrske brig. 59, 6276 Pobegi

9.00

8.11.2019

Hrpelje - Kulturni dom Hrpelje, Reška cesta 14, 6240 Kozina

15.00

13.11.2019

Tolmin  - Kinogledališče Tolmin, Mestni trg 5, 5220 Tolmin

10.00

13.11.2019

Bukovica - Dvorana Zorana Mušiča, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga

15.00

19.11.2019

Pobegi - Dvorana KS Pobegi,  Cesta I. istrske brig. 59, 6276 Pobegi

9.00

19.11.2019

Ilirska Bistrica - Dom na Vidmu, Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica

16.00

 

Dodatne informacije dobite na telefonu: 05/335 12 12  ali  05/335 12 06

 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

 

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin) DA

 

Datum

Lokacija

Ura

24.10.2015

Novo mesto -  Sejna soba KGZS-Zavod NM, Šmihelska 14, Novo mesto

9.00

25.10.2019

Krško- Sejna soba A, Občina Krško, CKŽ 14, Krško

9.00

29.10.2019

Črnomelj - Dvorana v Obrtnem domu Črnomelj, Ulica 21. oktobra 10, 8340 Črnomelj

15.30

4.11.2019

Metlika - Bar Liber (1.nadstropje), C.XV. brigade 51, 8330 Metlika

9.00

15.11.2019

Brežice - Knjižnica Brežice - dvorana SAVICE ZORKO, Trg Jožeta Toporišiča 1, 8250 Brežice

9.00

18.11.2019

Krško - Sejna soba A, Občina Krško, CKŽ 14, Krško

15.30

10.12.2019

Novo mesto -  Sejna soba KGZS-Zavod NM, Šmihelska 14, Novo mesto

15.30

 

Dodatne informacije dobite na telefonu: 07/373 05 70 in na izpostavah KGZS – Zavoda Novo mesto (Sevnica 07-81-41-725; Krško 07-49-02-210; Brežice 07-49-61-165; Trebnje 07-34-60-670, Novo mesto 07-33-21-942, Metlika-Črnomelj 07-30-56-210)

 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj

 

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)

 

Datum

Lokacija

Ura

24.10.2019

Slovenska Bistrica – Gasilski dom, Kolodvorska ul. 23, 2310 Slov. Bistrica

9.00

13.11.2019

Ptuj - Dvorana KGZ Ptuj, Ormoška c. 28, 2250 Ptuj

16.00

14.11.2019

Lenart – Kulturni dom, Trg  osvoboditve 2, 2230 Lenart v Slov. goricah

9.00

19.11.2019

Ptuj - Dvorana KGZ Ptuj, Ormoška c. 28, 2250 Ptuj

9.00

19.11.2019

Cvetkovci - Dvorana gostilne Marta, Cvetkovci 50, 2273 Podgorci

9.00

21.11.2019

Cvetkovci - Dvorana gostilne Marta, Cvetkovci 50, 2273 Podgorci

9.00

26.11.2019

Ptuj - Dvorana KGZ Ptuj, Ormoška c. 28, 2250 Ptuj

9.00

26.11.2019

Cvetkovci - Dvorana gostilne Marta, Cvetkovci 50, 2273 Podgorci

9.00

28.11.2019

Cvetkovci - Dvorana gostilne Marta, Cvetkovci 50, 2273 Podgorci

9.00

3.12.2019

Ptuj - Dvorana KGZ Ptuj, Ormoška c. 28, 2250 Ptuj

9.00

3.12.2019

Radlje ob Dravi – gasilski dom GD Radlje ob Dravi, Pohorska c. 22, 2360 Radlje ob Dravi

9.00

10.12.2019

Ptuj - Dvorana KGZ Ptuj, Ormoška c. 28, 2250 Ptuj

9.00

12.12.2019

Lenart – Kulturni dom, Trg  osvoboditve 2, 2230 Lenart v Slov. goricah

9.00

17.12.2019

Ptuj - Dvorana KGZ Ptuj, Ormoška c. 28, 2250 Ptuj

9.00

 

Dodatne informacije dobite na telefonu: 031 649 003, 031 688 844

                                 

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin!

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri