Znanje - dodana vrednost podeželju

Znanje - dodana vrednost podeželju

Projekti, Živinoreja  | 
Znanje - dodana vrednost podeželju

Celoten naziv projekta: Znanje – naložba v prihodnost, ki prispeva k dodani vrednosti podeželju

Partnerji v projektu: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj in Razvojna agencija Sora d.o.o.

Vrednost celotnega projekta: 11.705,87 EUR
Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 9.692,48 EUR
Udeležba KGZS – Zavod KR: 10.518,57 EUR
Sofinanciranje iz sredstev CLLD: 8.655,23 EUR
Trajanje projekta: 1. oktobra 2018 – 31. oktobra 2019


Cilj


Cilj projekta je izboljšati nivo znanja in kakovost izdelkov ter s tem ustvariti možnost dodatnega prihodka na kmetiji.

Povzetek

Z operacijo Znanje - naložba v prihodnost, ki prispeva k dodani vrednosti podeželja se bo nudilo usposabljanja in svetovanja na področju peke kruha, potic, peciva in testenin, registracij in pridobivanja nacionalne poklicne kvalifikacije. Izobraževanja so namenjena odraslim, tako tistim, ki nimajo veljavne listine o poklicni ali strokovni izobrazbi, ki imajo poklicne kompetence, kot tudi tistim ki si želijo napredovati in pridobiti nova znanja. Z usposabljanji bodo nosilci dopolnilnih dejavnosti ali pa tisti, ki bodo na novo odprli dejavnost, pridobili znanje za boljše opravljanje dejavnosti in preko dobrih praks spoznali različne pristope k trženju. Usposabljanja bodo temeljila na potrebnih standardnih znanjih in spretnostih za izdelovalce kruha, potic, peciva in testenin in bodo udeležencem omogočala pripravo zbirnih map za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije. Z novimi pridobljenimi znanji in spretnostmi bodo izdelki pridobili višjo vrednost, njihov razvoj pa bo usmerjen v boljšo kakovost in pestrost pekovskih proizvodov in testenin.

Aktivnosti

Faza 1 traja od 1. oktobra 2018 do 31. oktobra 2019:

 • priprava programov usposabljanja (teoretični in praktični del);
 • izvedba teoretičnega in praktičnega dela usposabljanj;
 • senzorično ocenjevanje;
 •  ogledi dobrih praks;
 • priprava zbirnih map pa pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije;
 • strokovna podpora pri registraciji dopolnilne dejavnosti - individualno svetovanje. Pričakovani rezultati
 • Pridobljeno znanje in informacije za registracijo dejavnosti peke.
 • Ustvarjeno novo delovno mesto na kmetiji in s tem dodatni dohodek.
 • Višji nivo znanja in s tem dvig kvalitete pekovskih izdelkov in testenin in posledično možnost vključitve v blagovno znamko, ki temelji na izdelkih višje kakovosti.
 • Izdelava portfolijev kot podlaga za nadaljevanje pridobivanja NPK na področju peke. Vzpodbujanje nosilk dejavnosti k povezovanju in skupnemu nastopu na trgu.
 • Večje količine in večja pestrost pekovskih izdelkov in testenin in s tem večja možnost sodelovanja kmetij z javnimi ustanovami.
 • Dva nova izdelka.
 • Večja možnost vključevanja ciljnih skupin v kratke dobavne verige.
 • Vzpodbujanje povezovanja kmetij z lokalnimi javnimi ustanovami, vsemi deležniki v turizmu.

Kontakti: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Kranj

Razvojna agencija Sora d.o.o.,

T: 04 50 60 220;
e-naslov: info@ra-sora.si

Nazaj

USPOSABLJANJE: Ponovno uvajanje krušnih vrst žita v pridelavo

19. 09. 2019 ob 09:00

Kulturni dom Brezje

Usposabljanje je namenjeno vsem, ki se želite seznaniti s pridelavo žit in uvajanjem novih tehnologij pridelave. Predstavljena bo tudi tehnologija pridelave starih sort krušnih žit za predelavo v mlevske izdelke. Po zaključenem usposabljanju bo Marija Kalan na voljo za vprašanja in svetovanje.

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri