Bogastvo narave

Bogastvo narave

PRP  | 
Bogastvo narave

CLLD PROJEKTI (LAS GORENJSKA KOŠARICA)

Celoten naziv projekta: INTERPRETACIJA NARAVNE DEDIŠČINE V KARAVANKAH IN KAMNIŠKO SAVINJSKIH ALPAH


Sklad: EKSRP - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

rajanje operacije: januar 2018 – junij 2020  (30 mesecev)

Partnerji: : BSC, poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Občina Preddvor, Občina Tržič, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Kmetijsko gozdarski zavod Kranj, Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj, Prirodoslovno društvo Slovenije


Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški+DDV): 160.276,14€, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 115.700,00€ (85%)


Opis operacije:

Z inovativnim turističnim produktom interpretacije naravne dediščine, ki prvič v območju Karavank in Kamniško Savinjskih Alp razvija celovit produkt, ki temelji na biodiverziteti območja, vodah  in poudarja tudi geologijo, kot ključni element produkta, bo operacija prispevala k zagotovitvi ohranitve znanj in kompetenc prebivalstva, ohranitvi identitete podeželskega prostora, bogate naravne dediščine podeželja ter razvoju trajnostnih zelenih delovnih mest.


Cilji operacije:

pilotna vzpostavitev prvega produkta interpretacije naravne dediščine na območju 6 občin območja LAS,
zagon produkta interpretacije naravne dediščine,
vzpodbuditev prebivalstva, ponudnikov turističnih storitev, namestitev in deležnikov k nadaljnjemu razvoju prvega inovativnega turističnega produkta na področju interpretacije naravne dediščine in razvoju novih storitev, znanj in delovnih mest povezanih z naravno dediščino.
 

Aktivnosti operacije: 

vodenje in promocija,
naložbe potrebne za razvoj produkta interpretacija naravne dediščine,
zagon produkta interpretacija naravne dediščine:
analiza stanja potencialov za razvoj produkta interpretacija naravne dediščine,
poziv za »zgodbarjenje naravne dediščine«,
priporočila za razvoj produkta interpretacija naravne dediščine,
priprava interpretacijskih konceptov,
usposabljanja, delavnice za interpretacijo naravne dediščine in prenos znanj iz starejše na mlado generacijo,
pilotna izvedba produkta interpretacija naravne dediščine,
evalvacija pilotne izvedbe,
akcijski načrt za nadaljnji razvoj produkta interpretacija naravne dediščine.


Rezultati operacije:   

produkt interpretacije naravne dediščine.

https://www.program-podezelja.si/sl/

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino spletne strani je odgovorna KGZS- Zavod KR. 

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin!

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri