Od pridelka do izdelka - dodana vrednost podeželju

Od pridelka do izdelka - dodana vrednost podeželju

PRP  | 
Od pridelka do izdelka - dodana vrednost podeželju

CLLD PROJEKTI (LAS GORENJSKA KOŠARICA)

Trajanje operacije: november 2018 –  junij 2021

Partnerji: KGZS - Zavod KR, Biotehniški center Naklo, Društvo kmečkih žena Kranj, Društvo žensk z dežele občina Radovljica

Skupna vrednost operacije (neto upravičeni stroški + DDV):  26.831,71 €, od tega vrednost EKSRP 22.823,14 € (85 %)Opis operacije:

Namen projekta je v 1. fazi usposobiti ciljne skupine za uvedbo novih tehnologij prilagojenim podnebnim  spremembam (uvajanje odpornejših sort, ohranjanje avtohtonih sort sadja) ter usposobiti uporabnike iz podjetniških vsebin. V 2. fazi projekta usposobiti ciljne skupine o tehnologijah pridelave žit ter doseganju dodane vrednosti sadja in žit (višja kakovost, predelani proizvodi) ter doseganje kriterijev za registracijo dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter s tem ustvariti pogoje za nova delovna mesta na kmetiji.


Cilji operacije: 
usposobljenost na področju teoretičnih znanj z različnih področij (ekonomika, tehnologija, trženje, …),
uvajanje odpornejših sort žita in sadja, ki so prilagojeni na podnebne spremembe, nova tehnologija pridelave,
usposobljenost na področju praktičnih znanj – pekovski izdelki, izdelki iz sadja – novi izzivi v predelavi,
vzpodbujanje k registraciji dopolnilne dejavnosti,
večja možnost za vključitev v kratke dobavne verige,
vzpostavitev sodelovanja s turističnimi kmetijami in ostalimi turističnimi ponudniki v prostoru,
strokovno preverjanje kakovosti izdelkov – sodelovanje na ocenjevanju izdelkov na nacionalni ravni,
pridobitev dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji,

Aktivnosti operacije: 
koordinacija in vodenje projekta,
usposabljanje ciljnih skupin: v več sklopih, v obliki modulov, ogledi dobrih praks:
I.faza: Teoretično usposabljanje o travniških sadovnjakih TSA in podjetniške vsebine(organizacija in izvedba
II. faza: Teoretično usposabljanje o pridelavi žit, praktično usposabljanje predelava sadja in žit, (organizacija in izvedba)
promocija projekta.

Rezultat operacije:
Organizirana in izvedena  teoretična usposabljanja o travniških sadovnjakih TSA
Organizirane in Izvedene delavnice -podjetniške vsebine
Ogled dobre prakse
Organizirana in izvedena teoretična usposabljanja – žita
Strokovna pomoč pri ustvarjanju novih delovnih mest na kmetiji (registracija dejavnosti, davčna zakonodaja,…)
Organizirani in izvedeni tečaji predelave sadja in žita
Izvedena prijava in zbiranje izdelkov za Dobrote slovenskih kmetij
Izvedena zaključna konferenca
Izvedena promocija na javnih prireditvah
Objave na spletu v medijih, Facebook,…

https://www.program-podezelja.si/sl/

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za vsebino spletne strani je odgovorna KGZS- Zavod KR.

 

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin!

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri