Direktor:

 • Mitja Kadoič

Svet zavoda:

 • Zvonko Dolinar, predsednik (predstavnik ustanovitelja)
 • Mojca Demšar, podpredsednica (predstavnica zaposlenih)
 • Janez Jerala, član (predstavnik uporabnikov storitev)
 • Janez Šebat, član (predstavnik ustanovitelja)
 • Janko Jeglič, član (predstavnik uporabnikov storitev)
 • Jernej Vrtačnik, član (predstavnik ustanovitelja)
 • Jože Mulej, član (predstavnik uporabnikov storitev)
 • Mateja Rus, član (predstavnica zaposlenih)
 • Robert Golc, član (predstavnik zaposlenih)

Strokovni kolegij:

 • Ivan Tičar, predsednik KGZS OE Kranj
 • Zvonko Dolinar, predsednik sveta KGZS-Zavoda KR
 • Marijan Pogačnik, direktor BC Naklo
 • Darja Šenk, vodja oddelka skupnih služb in računovodstva
 • Igor Stanonik, vodja oddelka za živinorejo
 • Tomaž Cör, vodja oddelka za kmetijsko svetovanje