Direktor:

  • Mitja Kadoič

Svet zavoda:

  • Jože Mulej predsednik (predstavnik uporabnikov storitev)
  • Robert Golc, podpredsednik (predstavnik zaposlenih)
  • Bogomir Vnučec, član (predstavnik ustanovitelja)
  • Darja Jelar, članica (predstavnica zaposlenih)
  • Elizabeta Gregorc, članica (predstavnica ustanovitelja)
  • Franc Pogačnik, član (predstavnik ustanovitelja)
  • Stanislav Bergant, član (predstavnik uporabnikov storitev)
  • Tina Krč, članica (predstavnica zaposlenih)
  • Tomaž Šifrer, član (predstavnik uporabnikov storitev)

Strokovni kolegij: