Aktualno

Izberite kategorijo:
Vabilo na ogled dobrih praks
Gradivo - poplave
JN430-203/2023 ogled dobre prakse , ki bo, 26.9.20...
Predstavitev aplikacije SOPOTNIK in fotoSOPOTNIK,
SREČANJE PRIDELOVALCEV KORUZE 2023
V SHEMO »IZBRANA KAKOVOST« LAHKO VSTOPIJO TUDI PRI...
USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKREPOV...
VABILO NA  PREDSTAVITEV 1. JAVNEGA RAZPISA ZA INTE...
Objava 1 JR za intervencijo IRP24 - vzpostavitev g...
Razpis na prosto delovno mesto Kontrolor I (m/ž)
Tehnološka navodila za kmetovalce na poplavljenih...
Razpis na prosto delovno mesto Kontrolor I (m/ž)
PRIČENJA SE OBNOVA KALOV NA GORENJSKI STRANI TRIGL...
Glasilo EAAP št. 240 - slovenska izdaja
Afriška prašičja kuga
TEHNOLOŠKI UKREPI PO NEURJU S TOČO 13.7.2023
Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmet...
Razpis na prosto delovno mesto  Terenski kmetijski...
Glasilo EAAP št. 239 - slovenska izdaja
6. Javni razpis za Podukrep 16.2 Podpora za pilotn...
Vabilo na predstavitev 28. JR za ukrep 4.1
Obvestilo o posodobitvi Načrta ukrepov za zlato tr...
Zavarovanje kmetijske proizvodnje
Inovativni mladi kmet 2023
Razpis na prosto delovno mesto Terenski kmetijski...
Vabilo DEMO Mojstrana
Neposredno trženje na kmetijah kot osnovni element...
V A B I L O  na predstavitev rezultatov EIP projek...
Vabilo na državni kviz MLADI IN KMETIJSTVO 2023
ZMANJŠANJE ALI ODPIS PRISPEVKOV ZA KMEČKE ZAVAROVA...
Vabilo semenarstvo Bohinj
Vabilo jagodičje Lesce
VOLK NA GORENJSKEM
Uvajanje novih lokalnih proizvodov in Predstavitev...
Mladi in kmetijstvo 2023
Vabilo na 1. seneni festival
USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKREPOV...
Vabilo na delavnice za ranljive ciljne skupine, pr...
Pridelava majhnih količin za dobavo v javne Zavode...
Živinorejsko poljedelski kolobar  v SKP 2023-2027
Splošna predstavitev vseh intervencij ukrepov skup...
TEHNOLOGIJA PRIDELAVE ČEBULNIC (ČEBULA, POR, ČESEN...
TEHNOLOGIJA PRIDELAVE SEMEN IN SADIK ZELENJADNIC
SVEŽE MESO  IN PREDELAVA MESA V PROIZVODE PRIMERNE...
Vabilo na predavanje - kmetijsko gorivo, varnostni...
NOVOSTI V DAVČNI ZAKONODAJI V KMETIJSTVU
SPLOŠNA PREDSTAVITEV VSEH INTERVENCIJ  UKREPOV SKU...
SRRS - JR AGRO DOPOLNILNE
Javna razpisa za blažitev poslabšanja ekonomskega...
PREDSTAVITEV APLIKACIJE SOPOTNIK
ZAKONODAJA V KMETIJSTVU
NOVOSTI DAVČNE ZAKONODAJE V KMETIJSTVU
USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKREPOV...
10. javni razpis za Podukrep 4.2 PODPORA ZA NALOŽB...
VODENJE KNJIGOVODSTVA NA KMETIJAH PO FADN METODOLO...
KMETIJSKA ZAKONODAJA
NOVOSTI V DAVČNI ZAKONODAJI V  KMETIJSTVU
PRIDELAVA ZELENJAVE ZA SAMOOSKRBO
JN - DEMONSTRACIJSKI PROJEKT - primarna kmetijska...
USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKREPOV...
USPOSABLJANJE ZA KLAVNIČARJE 2023