Aktualno

Izberite kategorijo:
Kulinarični festival Okusi Škofjeloškega
V okviru Okusov Škofjeloškega vas vljudno vabimo.....
Vabilo na strokovno delavnico "Teoretična in prakt...
OBVEZNA USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA...
Vabilo na nadaljevalno usposabljanje za ukrep Ekol...
DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ 2022- RAZPIS
NEPOSREDNA PLAČILA V KMETIJSTVU  2022
Vabilo na 1. letni seminar Društva za kakovost mle...
OBJAVLJEN JE 23.jR ZA PODUKREP 4.1 PODPORA ZA NALO...
Posnetek nadaljevalnega usposabljanja za ukrep Eko...
Posnetek usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa...
Posnetek rednega usposabljanja za ukrep KOPOP za l...
24. JAVNI RAZPIS IZ PODUKREPA 4.1 PODPORA ZA NALOŽ...
NOVOSTI V DAVČNI ZAKONODAJI V KMETIJSTVU
Občni zbor Zveze društev rejcev govedi lisaste pas...
Vabilo na delavnico
22. JAVNI RAZPIS IZ PODUKREPA 4.1 PODPORA ZA NALOŽ...
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE - KOREKCIJA PARKLJEV v izv...
VSEBINA  DEMONSTRACIJSKIH PROJEKTOV  RAZVOJA DOPOL...
Dobre prakse naravi prijaznega kmetijstva v območj...
Ekološke nagrade EU - odprta prijava
Razpis za regijsko tekmovanje "Mladi in kmetijstvo...
USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKREPOV...
VABILO NA STROKOVNO SREČANJE V  JAGODIČJU
Projekt: JEM LOKALNO, JEM BOLJŠE (LAS loškega pogo...
OBVESTILO - SEKTOR SADJA NADALJUJE S PLAČEVANJEM P...
NOVOSTI V DAVČNI ZAKONODAJI V KMETIJSTVU
PREDELAVA ZELENJADNIC IN POLJŠČIN
PROBLEMI S KLOSTRIDIJI OB PREHODU NA SPOMLADANSKO...
VABILO NA  PREDSTAVITEV 8. JAVNEGA RAZPISA ZA PODU...
Gnojenje in uporaba FFS na  vodovarstvenih območji...
PLJUČNICE PRI TELETIH
Potrošnik mora vedeti, od kod prihaja meso na trgovske police
SPOMLADANSKE SETVE  MEŠANIC TRAV IN DETELJ
PRIKAZ REZI IN OSKRBE JAGODIČEVJA
Predstavitev 7. JAVNEGA RAZPISA ZA PODUKREP 4.2 Po...
23. JAVNEGA RAZPISA ZA PODUKREP 4.1: Podpora za na...
UKREPI KMETIJSKE POLITIKE ZA LETO 2022
PRIKAZ REZI SADNEGA DREVJA
POGOJI VSTOPA KMETIJE V  EKOLOŠKO PRIDELAVO
RAZUMEVANJE IN POMEN REZULTATOV OBDELAV FADN KNJIG...
USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKREPOV...
DOGNOJEVANJE OZIMNIH ŽIT
Pomen zorenja govedine v prehrani in delavnico - S...
DOPOLNILNA DEJAVNOST – DODANA VREDNOST NA KMETIJI
Terenski kmetijski svetovalec I (m/ž) - prosti del...
Javna razpisa Finančna pomoč  ob smrti ali delovni...