Aktualno

Izberite kategorijo:
5. Javni razpis za Podukrep 16.2 Podpora za pilotn...
Posnetek rednega usposabljanja za ukrep EK za leto...
Posnetek rednega usposabljanja za ukrep KOPOP za l...
Posnetek usposabljanj DŽ-govedo
USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKREPOV...
Popis in vodenje registra drobnice po novem
Vljudno vabljeni na posvet »Dopolnilne dejavnosti...
Vabilo na e-predavanje Popis in vodenje registra d...
PROGRAM IZOBRAŽEVANJA JAVNE SLUŽBE KMETIJSKEGA SVE...
Redna usposabljanja za potrebe izvajanja ukrepa Do...
VSAKA JED IMA SVOJO ZGODBO, KAKO JO PREDSTAVITI
POPIS IN VODENJE REGISTRA DROBNICE PO NOVEM
Najava terminov obveznega usposabljanja Dobrobit ž...
Vabilo na demonstracijski projekt - ŽIVINOREJA
Vabilo in prijavnica za demonstracijsko delavnico...
OBVEZNA USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA...
Vabilo za vpis vaših izdelkov v Portal Dobrote slo...
SRRS – razpis AGRO Invest
Vabilo na DEMO gnojenja in minimalne obdelave tal
Obvezno redno usposabljanje za leto 2022 za potreb...
Vabilo na strokovna predavanja
USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKREPOV...
JN-Ureditev kalov na območju Triglavskega narodneg...
Setev ozimnih žit je pred vrati
VABILO NA STROKOVNO SREČANJE S PODROČJA ZOOTEHNIKE...
Razpis 6.3 male kmetije
Izbrana nova kraljica bohinjskih planin na Kravjem...
Najava terminov rednih usposabljanj za ukrep Kmeti...
OBVEZNA USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA...
Utrinki z mednarodnega tekmovanja v ocenjevanju kr...
KAKOVOST SIROV
Brošura JSKS ZA LETO 2021
Sejem bil je živ
Vsebnost sušine v koruzi za siliranje
SILIRANJE KORUZE, KI JO JE PRIZADELA SUŠA
Navodilo za ugotavljanje sušine (vlage) v koruzi s...
Siliranje koruze, ki jo je prizadela suša
Siliranje koruze, ki jo je prizadela suša
NAMERA O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE
Prav prisrčno vabljeni na Kmečki praznik Skupnosti...
VABILO NA STROKOVNO SREČANJE S PODROČJA HMELJARSTV...
VABILO NA STROKOVNO SREČANJE S PODROČJA ZOOTEHNIKE...
Kolobarjenje – načrtovanje, ki se obrestuje tako...
Zagotovljena je izjemna izravnalna pomoč sektorju...
Slovenski regionalno razvojni sklad Ribnica - nov...
Ogled in predstavitev poskusa z ozimnimi žiti
DEMONSTRACIJA GORSKE KMETIJSKE MEHANIZACIJE
Možnost ugodnega nakupa opozorilnih tabel za lastn...
Strokovno srečanje Paša živali na območju pojavlja...
VABILO NA STROKOVNO SREČANJE V JAGODIČJU
Javna razpisa Finančna pomoč ob smrti ali delovni...
Razpis za regijsko tekmovanje "Mladi in kmetijstvo...
Ekološke nagrade EU - odprta prijava
Terenski kmetijski svetovalec I (m/ž) - prosti del...
DOPOLNILNA DEJAVNOST – DODANA VREDNOST NA KMETIJI
Dobre prakse naravi prijaznega kmetijstva v območj...
VSEBINA DEMONSTRACIJSKIH PROJEKTOV RAZVOJA DOPOL...
Vabilo na delavnico
Pomen zorenja govedine v prehrani in delavnico - S...
DOGNOJEVANJE OZIMNIH ŽIT
RAZUMEVANJE IN POMEN REZULTATOV OBDELAV FADN KNJIG...
USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKREPOV...
Občni zbor Zveze društev rejcev govedi lisaste pas...
POGOJI VSTOPA KMETIJE V EKOLOŠKO PRIDELAVO
PRIKAZ REZI SADNEGA DREVJA
Posnetek rednega usposabljanja za ukrep KOPOP za l...
Posnetek usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa...
UKREPI KMETIJSKE POLITIKE ZA LETO 2022
23. JAVNEGA RAZPISA ZA PODUKREP 4.1: Podpora za na...
Predstavitev 7. JAVNEGA RAZPISA ZA PODUKREP 4.2 Po...
PRIKAZ REZI IN OSKRBE JAGODIČEVJA
Posnetek nadaljevalnega usposabljanja za ukrep Eko...
NEPOSREDNA PLAČILA V KMETIJSTVU 2022
SPOMLADANSKE SETVE MEŠANIC TRAV IN DETELJ
Potrošnik mora vedeti, od kod prihaja meso na trgovske police
PLJUČNICE PRI TELETIH
Gnojenje in uporaba FFS na vodovarstvenih območji...
VABILO NA PREDSTAVITEV 8. JAVNEGA RAZPISA ZA PODU...
DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ 2022- RAZPIS
PROBLEMI S KLOSTRIDIJI OB PREHODU NA SPOMLADANSKO...
PREDELAVA ZELENJADNIC IN POLJŠČIN
NOVOSTI V DAVČNI ZAKONODAJI V KMETIJSTVU
OBVESTILO - SEKTOR SADJA NADALJUJE S PLAČEVANJEM P...
V okviru Okusov Škofjeloškega vas vljudno vabimo.....
Projekt: JEM LOKALNO, JEM BOLJŠE (LAS loškega pogo...
STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE - KOREKCIJA PARKLJEV v izv...
USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKREPOV...
Vabilo na nadaljevalno usposabljanje za ukrep Ekol...
NOVOSTI V DAVČNI ZAKONODAJI V KMETIJSTVU
22. JAVNI RAZPIS IZ PODUKREPA 4.1 PODPORA ZA NALOŽ...
24. JAVNI RAZPIS IZ PODUKREPA 4.1 PODPORA ZA NALOŽ...
OBJAVLJEN JE 23.jR ZA PODUKREP 4.1 PODPORA ZA NALO...
Vabilo na 1. letni seminar Društva za kakovost mle...
OBVEZNA USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA...
Kulinarični festival Okusi Škofjeloškega
Vabilo na strokovno delavnico "Teoretična in prakt...