Aktualno

Izberite kategorijo:
BIOTSKA PESTROST V NAŠIH SADOVNJAKIH STARE SORTE S...
SADJARJI ZA OPRAŠEVALCE IN OPRAŠEVALCI ZA  SADJARJ...
Vabilo za predavanje
Usposabljanja KOPOP 2021
Vabilo na 17. strokovni posvet Zveze društev rejce...
Najava usposabljanj KOPOP 2021
Usposabljanje Dobrobit živali  - govedo 2021
Vabilo na predstavitev javnih razpisov
Javni razpis za zasedbo delovnega mesta
21. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za nalož...
Obvestilo oškodovancem o podaljšanju roka za prija...
PRIDELAVA JAGODIČJA
VABILO NA PREDAVANJE DOPOLNILNA DEJAVNOST – DODANA...
Javni razpis za zasedbo delovnega mesta
Objava najave usposabljanj JN DŽ drobnica 2021
Objava najave usposabljanj JN DŽ govedoreja 2021
Napovednik izobraževanj Jem lokalno, jem boljše
Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrij...
20. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za nalož...
Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove meh...
Razvoz živinskih gnojil in smernice za izvajanje z...
DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ 2022- RAZPIS
Zaključno usposabljanje projekta Na kmetijo!
Pridelava vrtnin za potrebe lokalne oskrbe in samo...
USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKREPOV...
VABILO NA  PREDSTAVITEV 3. JAVNEGA RAZPISA ZA PODU...
Vabilo na predstavitev 2. javnega razpisa za PODUK...
5.JR za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljišči...
Posvet rejcev drobnice
2. javni razpis za podukrep 6.4 – Podpora za nalož...
SREČANJE PRIDELOVALCEV KORUZE 2021
Zrelost koruze ob siliranju
MKGP razpisuje 15,4 mio EUR za spodbujanje ohranja...
Diverzifikacija gospodarstva na podeželju
OKVIRNI TERMINSKI NAČRT OBJAVE JAVNIH RAZPISOV DO...
Podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospo...
AKTUALNA OPRAVILA V NASADU JAGODIČEVJA
Tehnološki ukrepi po toči
OBNOVITVENO USPOSABLJANJE IZ FITOMEDICINE
JAVNA POSVETOVANJA - Strateški načrt SKP
INOVATIVNI MLADI KMET 2021
Strokovno izobraževanje - korekcija parkljev pri g...
Mednarodna šola mladih rejcev
Dan žit Bitnje 2021
Dan žit Jablje 2021
Finančna pomoč za rejce drobnice
Izvajanje storitev s kmetijsko in gozdarsko mehani...
EMBALAŽA_kmetje fizične osebe in DD izvzeti
Vabilo za državni kviz na Ptuju
Predelava vodnih organizmov
Obvestilo o objavi odloka o finančnem nadomestilu...
OBRAČUN PLEMENSKIH VREDNOSTI PO MODELU SINGLE STEP...
Turizem na kmetiji
OD PRIDELKA DO IZDELKA
Odprt razpis Nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč...
Vabilo in prijavnica na predhodna usposabljanja KO...
MESEČNI TEMELJNI DOHODEK (MTD) IN VZDRŽEVANI ČLANI
FINANČNO NADOMESTILO ZARADI IZPADA DOHODKA  PRIDEL...
DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI – PRILOŽNOST ZA DO...
Objavljena sta Javni razpis za pred-financiranje p...
Vzreja telet - strokovno predavanje na občnem zbor...
POSEBNE KULTURE IN ZBIRNA VLOGA 2021 – vpliv na iz...
PRIKAZ REZI SADNEGA DREVJA
Ukinitev območja z omejitvami zaradi bolezni modri...
USPOSABLJANJE ZA "KLAVNIČARJE" maj 2021
Občni zbor Zveze društev rejcev govedi lisaste pas...
PRIKAZ REZI IN OSKRBE JAGODIČEVJA
USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKREPOV...
NOVOSTI NEPOSREDNIH IN DRUGIH PLAČIL 2021
VABILO NA  PREDSTAVITEV 7. JAVNEGA RAZPISA ZA PODU...
Sortni izbor krompirja v letu 2021
Priporočena sortna lista za krompir v letu 2021 in...
DOVOLJENA SREDSTVA ZA VARSTVO RASTLIN IN GNOJENJE...
Najava rednih usposabljanj za ukrep Dobrobit žival...
DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ PTUJ 2021
Obvestilo o uveljavljanju ukrepov kmetijske politi...
Kako ravnati s črednimi živalmi
ZELO NUJNO - nov seznam prepovedanih aktivnih snov...
Usposabljanja za dobrobit živali za leto 2020
VABILO NA TEČAJ ZA VOZNIKE IN OSKRBNIKE PRI PREVOZ...
Aplikacija EZPP za plačilo prispevka za promocijo...
MOŽNOSTI PRODAJE MESA NA KMETIJI
INVESTICIJSKA OLAJŠAVA V KMETIJSTVU ZA LETO 2020
USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKREPOV...
PODALJŠANJE UKREPOV ZARADI KORONA VIRUSA NA KMETIJ...
Novosti v davčni zakonodaji
TRAJNO VAROVANA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA IN GRADNJA OBJ...