Aktualno

Izberite kategorijo:
Vzreja telet - strokovno predavanje na občnem zbor...
OD PRIDELKA DO IZDELKA
Napovednik izobraževanj Jem lokalno, jem boljše
TRAJNO VAROVANA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA IN GRADNJA OBJ...
Novosti v davčni zakonodaji
PODALJŠANJE UKREPOV ZARADI KORONA VIRUSA NA KMETIJ...
VABILO NA TEČAJ ZA VOZNIKE IN OSKRBNIKE PRI PREVOZ...
Usposabljanja za dobrobit živali za leto 2020
ZELO NUJNO - nov seznam prepovedanih aktivnih snov...
USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKREPOV...
Kako ravnati s črednimi živalmi
DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ PTUJ 2021
DOVOLJENA SREDSTVA ZA VARSTVO RASTLIN IN GNOJENJE...
Priporočena sortna lista za krompir v letu 2021 in...
INVESTICIJSKA OLAJŠAVA V KMETIJSTVU ZA LETO 2020
MOŽNOSTI PRODAJE MESA NA KMETIJI
Aplikacija EZPP za plačilo prispevka za promocijo...
Sortni izbor krompirja v letu 2021
NOVOSTI NEPOSREDNIH IN DRUGIH PLAČIL 2021
Ukinitev območja z omejitvami zaradi bolezni modri...
Obvestilo o uveljavljanju ukrepov kmetijske politi...
Najava rednih usposabljanj za ukrep Dobrobit žival...
VABILO NA  PREDSTAVITEV 7. JAVNEGA RAZPISA ZA PODU...
PRIKAZ REZI IN OSKRBE JAGODIČEVJA
POSEBNE KULTURE IN ZBIRNA VLOGA 2021 – vpliv na iz...
Vabilo in prijavnica na predhodna usposabljanja KO...
USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKREPOV...
Odprt razpis Nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč...
Obvestilo o objavi odloka o finančnem nadomestilu...
Vabilo za državni kviz na Ptuju
Občni zbor Zveze društev rejcev govedi lisaste pas...
USPOSABLJANJE ZA "KLAVNIČARJE" maj 2021
PRIKAZ REZI SADNEGA DREVJA
Dan žit Jablje 2021
OKVIRNI TERMINSKI NAČRT OBJAVE JAVNIH RAZPISOV DO...
Pridelava vrtnin za potrebe lokalne oskrbe in samo...
Objava najave usposabljanj JN DŽ govedoreja 2021
Objavljena sta Javni razpis za pred-financiranje p...
DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI – PRILOŽNOST ZA DO...
Objava najave usposabljanj JN DŽ drobnica 2021
Vabilo na predstavitev javnih razpisov
Usposabljanje Dobrobit živali  - govedo 2021
Najava usposabljanj KOPOP 2021
Usposabljanja KOPOP 2021
FINANČNO NADOMESTILO ZARADI IZPADA DOHODKA  PRIDEL...
Vabilo za predavanje
SADJARJI ZA OPRAŠEVALCE IN OPRAŠEVALCI ZA  SADJARJ...
MESEČNI TEMELJNI DOHODEK (MTD) IN VZDRŽEVANI ČLANI
OBRAČUN PLEMENSKIH VREDNOSTI PO MODELU SINGLE STEP...
Turizem na kmetiji
EMBALAŽA_kmetje fizične osebe in DD izvzeti
Predelava vodnih organizmov
Dan žit Bitnje 2021
Izvajanje storitev s kmetijsko in gozdarsko mehani...
Mednarodna šola mladih rejcev
Finančna pomoč za rejce drobnice
Strokovno izobraževanje - korekcija parkljev pri g...
INOVATIVNI MLADI KMET 2021
JAVNA POSVETOVANJA - Strateški načrt SKP
OBNOVITVENO USPOSABLJANJE IZ FITOMEDICINE
AKTUALNA OPRAVILA V NASADU JAGODIČEVJA
Tehnološki ukrepi po toči
Podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospo...
Diverzifikacija gospodarstva na podeželju
Zrelost koruze ob siliranju
SREČANJE PRIDELOVALCEV KORUZE 2021
MKGP razpisuje 15,4 mio EUR za spodbujanje ohranja...
2. javni razpis za podukrep 6.4 – Podpora za nalož...
Posvet rejcev drobnice
5.JR za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljišči...
Vabilo na predstavitev 2. javnega razpisa za PODUK...
VABILO NA  PREDSTAVITEV 3. JAVNEGA RAZPISA ZA PODU...
USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKREPOV...
Zaključno usposabljanje projekta Na kmetijo!
Javni razpis za zasedbo delovnega mesta
DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ 2022- RAZPIS
VABILO NA PREDAVANJE DOPOLNILNA DEJAVNOST – DODANA...
Razvoz živinskih gnojil in smernice za izvajanje z...
PRIDELAVA JAGODIČJA
Obvestilo oškodovancem o podaljšanju roka za prija...
Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove meh...
20. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za nalož...
Javni razpis za zasedbo delovnega mesta
Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrij...
21. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za nalož...
Vabilo na 17. strokovni posvet Zveze društev rejce...
BIOTSKA PESTROST V NAŠIH SADOVNJAKIH STARE SORTE S...