Aktualno

Izberite kategorijo:
BIOTSKA PESTROST V NAŠIH SADOVNJAKIH STARE SORT...
SADJARJI ZA OPRAŠEVALCE IN OPRAŠEVALCI ZA  SADJ...
Vabilo za predavanje
Usposabljanja KOPOP 2021
Vabilo na 17. strokovni posvet Zveze društev re...
Najava usposabljanj KOPOP 2021
Usposabljanje Dobrobit živali  - govedo 2021
Vabilo na predstavitev javnih razpisov
Javni razpis za zasedbo delovnega mesta
21. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za na...
Obvestilo oškodovancem o podaljšanju roka za pr...
PRIDELAVA JAGODIČJA
VABILO NA PREDAVANJE DOPOLNILNA DEJAVNOST – DOD...
Javni razpis za zasedbo delovnega mesta
Objava najave usposabljanj JN DŽ drobnica 2021
Objava najave usposabljanj JN DŽ govedoreja 2021
Napovednik izobraževanj Jem lokalno, jem boljše
Javni razpis za operacijo naložbe v pred indust...
20. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za na...
Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove...
Razvoz živinskih gnojil in smernice za izvajanj...
DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ 2022- RAZPIS
Zaključno usposabljanje projekta Na kmetijo!
Pridelava vrtnin za potrebe lokalne oskrbe in s...
USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKRE...
VABILO NA  PREDSTAVITEV 3. JAVNEGA RAZPISA ZA P...
Vabilo na predstavitev 2. javnega razpisa za PO...
5.JR za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemlji...
Posvet rejcev drobnice
2. javni razpis za podukrep 6.4 – Podpora za na...
SREČANJE PRIDELOVALCEV KORUZE 2021
Zrelost koruze ob siliranju
MKGP razpisuje 15,4 mio EUR za spodbujanje ohra...
Diverzifikacija gospodarstva na podeželju
OKVIRNI TERMINSKI NAČRT OBJAVE JAVNIH RAZPISOV...
Podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska go...
AKTUALNA OPRAVILA V NASADU JAGODIČEVJA
Tehnološki ukrepi po toči
OBNOVITVENO USPOSABLJANJE IZ FITOMEDICINE
JAVNA POSVETOVANJA - Strateški načrt SKP
INOVATIVNI MLADI KMET 2021
Strokovno izobraževanje - korekcija parkljev pr...
Mednarodna šola mladih rejcev
Dan žit Bitnje 2021
Dan žit Jablje 2021
Finančna pomoč za rejce drobnice
Izvajanje storitev s kmetijsko in gozdarsko meh...
EMBALAŽA_kmetje fizične osebe in DD izvzeti
Vabilo za državni kviz na Ptuju
Predelava vodnih organizmov
Obvestilo o objavi odloka o finančnem nadomesti...
OBRAČUN PLEMENSKIH VREDNOSTI PO MODELU SINGLE S...
Turizem na kmetiji
OD PRIDELKA DO IZDELKA
Odprt razpis Nakup kmetijskih in gozdnih zemlji...
Vabilo in prijavnica na predhodna usposabljanja...
MESEČNI TEMELJNI DOHODEK (MTD) IN VZDRŽEVANI ČLANI
FINANČNO NADOMESTILO ZARADI IZPADA DOHODKA  PRI...
DOPOLNILNA DEJAVNOST NA KMETIJI – PRILOŽNOST ZA...
Objavljena sta Javni razpis za pred-financiranj...
Vzreja telet - strokovno predavanje na občnem z...
POSEBNE KULTURE IN ZBIRNA VLOGA 2021 – vpliv na...
PRIKAZ REZI SADNEGA DREVJA
Ukinitev območja z omejitvami zaradi bolezni mo...
USPOSABLJANJE ZA "KLAVNIČARJE" maj 2021
Občni zbor Zveze društev rejcev govedi lisaste...
PRIKAZ REZI IN OSKRBE JAGODIČEVJA
USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKRE...
NOVOSTI NEPOSREDNIH IN DRUGIH PLAČIL 2021
VABILO NA  PREDSTAVITEV 7. JAVNEGA RAZPISA ZA P...
Sortni izbor krompirja v letu 2021
Priporočena sortna lista za krompir v letu 2021...
DOVOLJENA SREDSTVA ZA VARSTVO RASTLIN IN GNOJEN...
Najava rednih usposabljanj za ukrep Dobrobit ži...
DOBROTE SLOVENSKIH KMETIJ PTUJ 2021
Obvestilo o uveljavljanju ukrepov kmetijske pol...
Kako ravnati s črednimi živalmi
ZELO NUJNO - nov seznam prepovedanih aktivnih s...
Usposabljanja za dobrobit živali za leto 2020
VABILO NA TEČAJ ZA VOZNIKE IN OSKRBNIKE PRI PRE...
Aplikacija EZPP za plačilo prispevka za promoci...
MOŽNOSTI PRODAJE MESA NA KMETIJI
INVESTICIJSKA OLAJŠAVA V KMETIJSTVU ZA LETO 2020
USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKRE...
PODALJŠANJE UKREPOV ZARADI KORONA VIRUSA NA KME...
Novosti v davčni zakonodaji
TRAJNO VAROVANA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA IN GRADNJA...