MESEČNI TEMELJNI DOHODEK (MTD) IN VZDRŽEVANI ČLANI

MESEČNI TEMELJNI DOHODEK (MTD) IN VZDRŽEVANI ČLANI

Obvestila za javnost, JSKS  | 
MESEČNI TEMELJNI DOHODEK (MTD) IN VZDRŽEVANI ČLANI

Pojasnilo je s strani Generalne finančne uprave RS pridobila Urška Ahlin Ganziti iz sektorja za pravne zadeve na KGZS

Na podlagi vaših posredovanih vprašanj v zvezi z mesečnim temeljnim dohodkom in upoštevanjem le-tega pri uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane, in sicer za člane kmečkega gospodarstva, ki so v preteklem letu prejeli mesečni temeljni dohodek, vam v nadaljevanju podajamo odgovore.

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (v nadaljevanju ZIUZEOP) in Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (v nadaljevanju ZZUOOP) sta v letu 2020 med drugim predvidela pomoč za kmete in člane kmečkega gospodarstva tudi v obliki mesečnega temeljnega dohodka (v nadaljevanju MTD). Upravičenci do izplačila MTD so bili tako tisti, ki zaradi epidemije niso mogli opravljati dejavnosti ali so jo opravljali v bistveno zmanjšanem obsegu oz. osebe, ki so bile registrirane za opravljanje dejavnosti najmanj od 1. septembra 2020 do uveljavitve ZZUOOP in te dejavnosti zaradi posledic epidemije COVID-19 niso mogle opravljati oz. so jo opravljale v bistveno zmanjšanem obsegu, in sicer:

  • - na podlagi prvega odstavka 34. člena ZIUZEOP in prvega odstavka 88. člena ZZUOOP tudi kmetje, ki so bili na dan uveljavitve ZZUOOP vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 17. ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2.

 

Na podlagi usklajenega stališča z Ministrstvom za finance in izhajajoč iz opredelitve lastnih dohodkov po Zakonu o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2), ki temelji na opredelitvi lastnih dohodkov (vsi dohodki po ZDoh-2, tako obdavčljivi kot oproščeni) ter opredelitvi dohodka za preživljanje (razpoložljivost dohodka za preživljanje in namen dohodka z vidika porabe dohodka) vam pojasnjujemo, da se izredna pomoč v obliki MTD ne šteje za lastne dohodke vzdrževanih družinskih članov iz 115. člena ZDoh-2. Izredna pomoč v obliki MTD po vsebini ne predstavlja dohodka fizične osebe po ZDoh-2, saj je namenjena upravičencem, ki zaradi epidemije ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, torej ima naravo prihodka, ki delno nadomešča izpad prihodkov iz dejavnosti zaradi epidemije. V splošnem se prihodki v zvezi z opravljanjem dejavnosti ne štejejo za dohodke po ZDoh-2, temveč se štejejo kot dohodki iz dejavnosti, ki v načelu predstavljajo dobiček, ki se ugotovi kot razlika med prihodki in dohodki, doseženimi v zvezi z opravljanjem dejavnosti.

Na podlagi navedenega je torej kmečki zavarovanec lahko vzdrževani družinski član ne glede na prejeti MTD, v kolikor izpolnjuje tudi preostale pogoje iz desetega odstavka 115. člena ZDoh-2. Prav tako pa tak kmečki zavarovanec ne bo postal zavezanec za dohodnino, v kolikor ni prejel preostalih obdavčljivih dohodkov po ZDoh-2, ki se vključujejo v letno davčno osnovo za odmero dohodnine,  kar pomeni, da informativnega izračuna dohodnine za leto 2020 ne bo prejel, niti  ni je zavezan k oddaji napovedi za odmero dohodnine, v kolikor ni prejel drugih obdavčljivih dohodkov po ZDoh-2. ki se vključujejo v letno davčno osnovo za odmero dohodnine.

 

V primeru naknadnega uveljavljanja vzdrževanih družinskih članov je potrebno opozoriti, da se le-ti lahko uveljavljajo zgolj na predpisan način in sicer:  

  • - pred prejemom informativnega izračuna na podlagi 287. člena Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2) pri svojem glavnem delodajalcu oz. na podlagi 295. člena ZDavP-2 v kolikor zavezanec ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti, na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov in sam izračunava akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti, v davčnem obračunu,
  • - pri davčnem organu z Vlogo za uveljavljaje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine do 5. februarja tekočega leta za preteklo leto na podlagi 270. člena ZDavP-2 in
  • - v skladu z 271. členom ZDavP-2 v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine in v napovedi oddani v skladu s šestim odstavkom 267. člena ZDavP-2.
Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.

NASTAVITVE ZASEBNOSTI

Spletno mesto uporablja piškotke. Osnovni so nujni za delovanje, dodatni pa vam omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in dostop do kakovostne vsebine. Preberite več o piškotkih.

Nujni piškotki so potrebni za ustrezno delovanje spletnega mesta. Nastavijo se samodejno ob vaši interakciji s tem spletnim mestom. Analitični piškotki so namenjeni zbiranju podatkov o uporabi spletnega mesta za izboljšanje uporabniške izkušnje in zmogljivosti.