MESEČNI TEMELJNI DOHODEK (MTD) IN VZDRŽEVANI ČLANI

MESEČNI TEMELJNI DOHODEK (MTD) IN VZDRŽEVANI ČLANI

Obvestila za javnost, JSKS  | 
MESEČNI TEMELJNI DOHODEK (MTD) IN VZDRŽEVANI ČLANI

Pojasnilo je s strani Generalne finančne uprave RS pridobila Urška Ahlin Ganziti iz sektorja za pravne zadeve na KGZS

Na podlagi vaših posredovanih vprašanj v zvezi z mesečnim temeljnim dohodkom in upoštevanjem le-tega pri uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane, in sicer za člane kmečkega gospodarstva, ki so v preteklem letu prejeli mesečni temeljni dohodek, vam v nadaljevanju podajamo odgovore.

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (v nadaljevanju ZIUZEOP) in Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (v nadaljevanju ZZUOOP) sta v letu 2020 med drugim predvidela pomoč za kmete in člane kmečkega gospodarstva tudi v obliki mesečnega temeljnega dohodka (v nadaljevanju MTD). Upravičenci do izplačila MTD so bili tako tisti, ki zaradi epidemije niso mogli opravljati dejavnosti ali so jo opravljali v bistveno zmanjšanem obsegu oz. osebe, ki so bile registrirane za opravljanje dejavnosti najmanj od 1. septembra 2020 do uveljavitve ZZUOOP in te dejavnosti zaradi posledic epidemije COVID-19 niso mogle opravljati oz. so jo opravljale v bistveno zmanjšanem obsegu, in sicer:

  • - na podlagi prvega odstavka 34. člena ZIUZEOP in prvega odstavka 88. člena ZZUOOP tudi kmetje, ki so bili na dan uveljavitve ZZUOOP vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 17. ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2.

 

Na podlagi usklajenega stališča z Ministrstvom za finance in izhajajoč iz opredelitve lastnih dohodkov po Zakonu o dohodnini (v nadaljevanju ZDoh-2), ki temelji na opredelitvi lastnih dohodkov (vsi dohodki po ZDoh-2, tako obdavčljivi kot oproščeni) ter opredelitvi dohodka za preživljanje (razpoložljivost dohodka za preživljanje in namen dohodka z vidika porabe dohodka) vam pojasnjujemo, da se izredna pomoč v obliki MTD ne šteje za lastne dohodke vzdrževanih družinskih članov iz 115. člena ZDoh-2. Izredna pomoč v obliki MTD po vsebini ne predstavlja dohodka fizične osebe po ZDoh-2, saj je namenjena upravičencem, ki zaradi epidemije ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, torej ima naravo prihodka, ki delno nadomešča izpad prihodkov iz dejavnosti zaradi epidemije. V splošnem se prihodki v zvezi z opravljanjem dejavnosti ne štejejo za dohodke po ZDoh-2, temveč se štejejo kot dohodki iz dejavnosti, ki v načelu predstavljajo dobiček, ki se ugotovi kot razlika med prihodki in dohodki, doseženimi v zvezi z opravljanjem dejavnosti.

Na podlagi navedenega je torej kmečki zavarovanec lahko vzdrževani družinski član ne glede na prejeti MTD, v kolikor izpolnjuje tudi preostale pogoje iz desetega odstavka 115. člena ZDoh-2. Prav tako pa tak kmečki zavarovanec ne bo postal zavezanec za dohodnino, v kolikor ni prejel preostalih obdavčljivih dohodkov po ZDoh-2, ki se vključujejo v letno davčno osnovo za odmero dohodnine,  kar pomeni, da informativnega izračuna dohodnine za leto 2020 ne bo prejel, niti  ni je zavezan k oddaji napovedi za odmero dohodnine, v kolikor ni prejel drugih obdavčljivih dohodkov po ZDoh-2. ki se vključujejo v letno davčno osnovo za odmero dohodnine.

 

V primeru naknadnega uveljavljanja vzdrževanih družinskih članov je potrebno opozoriti, da se le-ti lahko uveljavljajo zgolj na predpisan način in sicer:  

  • - pred prejemom informativnega izračuna na podlagi 287. člena Zakona o davčnem postopku (v nadaljevanju ZDavP-2) pri svojem glavnem delodajalcu oz. na podlagi 295. člena ZDavP-2 v kolikor zavezanec ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti, na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov in sam izračunava akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti, v davčnem obračunu,
  • - pri davčnem organu z Vlogo za uveljavljaje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine do 5. februarja tekočega leta za preteklo leto na podlagi 270. člena ZDavP-2 in
  • - v skladu z 271. členom ZDavP-2 v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine in v napovedi oddani v skladu s šestim odstavkom 267. člena ZDavP-2.
Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri