Kontakt

zap. Ime in priimek elektronski naslov telefon mobilna št. delovno mesto lokacija
Vodstvo
1 KADOIČ MITJA mitja.kadoic@kr.kgzs.si 04 280 46 30  051 684 151  direktor Kranj
Skupne službe in računovodstvo
1 GRIL ANDREJA andreja.gril@kr.kgzs.si 04 280 46 24  030 685 890 samostojna referentka  Kranj
3 BEGUŠ MOJCA mojca.begus@kr.kgzs.si 04 280 46 23 031 747 947 samostojna referentka (DDV, FADN) Kranj
4 DEMŠAR MOJCA mojca.demsar@kr.kgzs.si 04 280 46 15  041 379 938 računovodja Kranj
5 JELAR DARJA darja.jelar@kr.kgzs.si 04 280 46 19  030 685 901 samostojna referentka (DDV, FADN) Kranj
6 KALAN LUBA luba.pavkovic@kr.kgzs.si 04 280 46 38  030 685 902 samostojna referentka (DDV) Kranj
7 ŠENK DARJA darja.senk@kr.kgzs.si 04 280 46 11  031 638 732 vodja oddelka Kranj
8 ŠNUT LIDIJA lidija.snut@kr.kgzs.si 04 280 46 16   030 685 891 strokovna sodelavka (FADN) Kranj
Oddelek za kmetijsko svetovanje
9 BAJD-FRELIH VANJA vanja.bajd-frelih@kr.kgzs.si 04 511 27 01 051 684 153 koordinatorka za KD in DD Škofja Loka
10 BEDEN ANA ana.beden@kr.kgzs.si 04 535 36 17 051 684 163 terenska kmetijska svetovalka za KD in DD Lesce
11 BOLTAR ERIKA erika.boltar@kr.kgzs.si 04 535 36 29 031 350 447 terenska kmetijska svetovalka Lesce
12 BOŽNAR BLAŠKA blaska.boznar@kr.kgzs.si 04 280 46 33 031 648 722 specialistka za razvoj podeželja Kranj
13 CÖR TOMAŽ tomaz.cor@kr.kgzs.si 04 280 46 35 051 216 106 vodja oddelka Kranj
14 DEMŠAR - BENEDIČIČ ANA ana.demsar-benedicic@kr.kgzs.si 04 280 46 34 051 684 152 specialistka za ekonomiko Kranj
15 GOLC  ROBERT robert.golc@kr.kgzs.si 04 234 24 11 051 684 157 terenski kmetijski svetovalec Kranj
16 GRILC TATJANA tatjana.grilc@kr.kgzs.si 04 53 536 28 051 684 162 vodja izpostave Radovljica Lesce / Spodnje Gorje
17 GROHAR MARIJA marija.grohar@kr.kgzs.si 04 257 65 10 051 684 160 terenska kmetijska svetovalka Naklo
18 JOVIĆ DUŠAN dusan.jovic@kr.kgzs.si 04 574 66 14 041 697 506 terenski kmetijski svetovalec Srednja vas v Bohinju
19 KALAN MARIJA marija.kalan@kr.kgzs.si 04 280 46 32 041 891 836 specialistka za rastlinsko pridelavo Kranj
20 KLINAR MATILDA tilka.klinar@kr.kgzs.si 04 586 92 50 051 684 161 terenska kmetijska svetovalka Jesenice
21 LUZNAR MAJDA majda.luznar@kr.kgzs.si 04 511 27 02 031 343 747 vodja izpostave Škofja Loka Škofja Loka
22 MEGLIČ MATJAŽ matjaz.meglic@kr.kgzs.si 04 595 58 00 041 821 601 terenski kmetijski svetovalec Križe
23 NATAŠA MARKELJ BOŽNAR natasa.boznar-markelj@kr.kgzs.si 04 511 27 00 041 313 867 terenska kmetijska svetovalka Škofja Loka
24 PAVLIN FRANC franc.pavlin@kr.kgzs.si 04 280 46 31 040 530 230 specialist za živinorejo Kranj
25 PIVK GERMANA germana.pivk@kr.kgzs.si 04 511 27 03 04 505 03 27 051 684 154 terenska kmetijska svetovalka Škofja Loka / Žiri
26 POVŠNAR STARMAN MOJCA mojca.povsnar@kr.kgzs.si 04 252 67 10 051 684 159 terenska kmetijska svetovalka Cerklje na Gorenjskem
27 ŠOLAR FRANC franc.solar@kr.kgzs.si 04 511 27 04 051 684 155 terenski kmetijski svetovalec Škofja Loka
28 ŠTULAR MIHA miha.stular@kr.kgzs.si 04 280 46 36 051 351 845 specialist za ribogojstvo Kranj
29 TERAN ANDREJA andreja.teran@kr.kgzs.si 04 234 24 10 051 684 158 vodja izpostave Kranj Kranj
30 ZAVERL MANCA manca.zaverl@kr.kgzs.si 04 535 36 18 030 451 514 terenska kmetijska svetovalka Lesce
31 STEGNAR MANCA manca stegnar@kr.kgzs.si 04 280 46 28 030 351 418 terenska kmetijska svetovalka - pripravnica Kranj
32 VRHOVNIK JANA jana.vrhovnik@kr.kgzs.si 04 280 46 28 040 610 989 terenska kmetijska svetovalka - pripravnica Kranj
Oddelek za živinorejo 
33 BERGANT ANDREJA     051 684 165 kontrolorka  
34 BLAŽIČ SIMON     051 684 164 kontrolor  
35 EMA KOŽUH     031 483 366 kontrolorka  
36 FON ZEVNIK NEŽA     040 834 687 kontrolorka  
37 FRANTAR ROK     070 600 793 kontrolor  
38 KAVČIČ IZIDOR     040 692 546 kontrolor  
39 KOKALJ METKA     031 378 795 kontrolorka  
40 KRČ TINA tina.krc@kr.kgzs.si 04 280 46 25 041 824 497 koordinatorka Kranj
41 KUŠAR MARIJA     041 535 313 kontrolorka  
42 LEŠNJAK MARJAN     041 812 439 kontrolor  
43 PETEK TOMAŽ tomaz.petek@kr.kgzs.si 04 280 46 14 041 391 309 selekcionist Kranj
44 ROGELJ CECILIJA     051 684 166 kontrolorka  
45 RUS MATEJA     041 888 722 kontrolorka  
46 SMOLNIKAR VALENTINA     040 795 359 kontrolorka  
47 STANONIK IGOR igor.stanonik@kr.kgzs.si 04 280 46 18 041 537 270 vodja oddelka Kranj
48 ŠKRLEC LADISLAV     051 684 168 kontrolor  
49 TAVČAR URŠKA     051 684 169 kontrolorka  

Kontakti