Kontakt

zap. Ime in priimek elektronski naslov telefon mobilna št. delovno mesto lokacija
Vodstvo
1 KADOIČ MITJA mitja.kadoic@kr.kgzs.si 04 280 46 30  051 684 151  direktor Kranj
Skupne službe in računovodstvo
1 ČERNE HELENA helena.cerne@kr.kgzs.si 04 280 46 24  030 685 890 samostojna referentka (DDV, FADN) Kranj
3 FADN PODPORA fadn.podpora@kr.kgzs.si   031 747 947 FADN podpora Kranj
4 DEMŠAR MOJCA mojca.demsar@kr.kgzs.si 04 280 46 15  041 379 938 računovodja Kranj
5 JELAR DARJA darja.jelar@kr.kgzs.si 04 280 46 19  030 685 901 samostojna referentka (DDV, FADN) Kranj
6 KALAN LUBA luba.kalan@kr.kgzs.si 04 280 46 38  041-270-793 samostojna referentka (DDV) Kranj
7 ŠENK DARJA darja.senk@kr.kgzs.si 04 280 46 11  031 638 732 vodja oddelka Kranj
8 ŠNUT LIDIJA lidija.snut@kr.kgzs.si 04 280 46 16   030 685 891 koordinatorka projektov Kranj
9

MAGAJNE BARBARA

barbara.magajne@kr.kgzs.si

 

030 203 583

samostojna referentka (FADN)

Kranj
Oddelek za kmetijsko svetovanje
9 BAJD FRELIH VANJA vanja.bajd-frelih@kr.kgzs.si 04 511 27 01 051 684 153 koordinatorka za KD in DD Škofja Loka
10 BEDEN ANA ana.beden@kr.kgzs.si 04 535 36 17 051 684 163 terenska kmetijska svetovalka za KD in DD Lesce
11 BOLTAR ERIKA erika.boltar@kr.kgzs.si
04 586 92 50
031 350 447 terenska kmetijska svetovalka Jesenice
12 BOŽNAR BLAŠKA blaska.boznar@kr.kgzs.si 04 280 46 33 031 648 722 specialistka za razvoj podeželja Kranj
13 CÖR TOMAŽ tomaz.cor@kr.kgzs.si 04/280 46 33 051 216 106 specialist za trženje in naravovarstvo Kranj
14 DEMŠAR - BENEDIČIČ ANA ana.demsar-benedicic@kr.kgzs.si 04 280 46 34 051 684 152 specialistka za ekonomiko Kranj
15 GOLC  ROBERT robert.golc@kr.kgzs.si 04 280 46 35 051 684 157 vodja oddelka Kranj
16 GRILC TATJANA tatjana.grilc@kr.kgzs.si 04 53 536 28 051 684 162 vodja izpostave Radovljica Lesce / Spodnje Gorje
17 GROHAR MARIJA marija.grohar@kr.kgzs.si 04 257 65 10 051 684 160 terenska kmetijska svetovalka Naklo
18 STEGNAR MANCA

manca.stegnar@kr.kgzs.si

04 574 66 14
030 351 418
terenska kmetijska svetovalka Srednja vas v Bohinju
19 KALAN MARIJA marija.kalan@kr.kgzs.si 04 280 46 32 041 891 836 specialistka za rastlinsko pridelavo Kranj
20            
21

ZORMAN

MELITA

melita.zorman@kr.kgzs.si 04 511 27 02 031 343 747 terenska kmetijska svetovalka - pripravnica Škofja Loka
22 ZAVERL MANCA manca.zaverl@kr.kgzs.si 04 595 58 00 030 451 514 terenska kmetijska svetovalka Križe
23 NATAŠA MARKELJ BOŽNAR natasa.boznar-markelj@kr.kgzs.si 04 511 27 00 041 313 867 vodja izpostave Škofja Loka Škofja Loka
24 PAVLIN FRANC franc.pavlin@kr.kgzs.si 04 280 46 31 040 530 230 specialist za živinorejo Kranj
25 SELAK EMILIJA

emilija.selak@kr.kgzs.si

04 511 27 03 04 505 03 27 040 379 750 terenska kmetijska svetovalka Škofja Loka / Žiri
26 POVŠNAR STARMAN MOJCA mojca.povsnar@kr.kgzs.si 04 252 67 10 051 684 159 terenska kmetijska svetovalka Cerklje na Gorenjskem
27 HORVAT IGOR igor.horvat@kr.kgzs.si

04 511 27 04

04 280 46 28

031 810 814 terenski kmetijski svetovalec, specialist za živinorejo Škofja Loka/Kranj
28 ŠTULAR MIHA miha.stular@kr.kgzs.si 04 280 46 36 051 351 845 specialist za ribogojstvo Kranj
29 TERAN ANDREJA andreja.teran@kr.kgzs.si 04 234 24 10 051 684 158 vodja izpostave Kranj Kranj
30 TONE PEČARIČ tone.pecaric@kr.kgzs.si 04 535 36 18  041 615 853 terenski kmetijski svetovalec Lesce
 31  ŠEBAT META  

meta.sebat@kr.kgzs.si

04 586 92 50  030/670 466  terenska kmetijska svetovalka  Kranjska Gora
 32

ŽIGA VOGRIN

 

 ziga.vogrin@kr.kgzs.si  04 234 24 11  040 528 940
terenski kmetijski svetovalec 
Šenčur, Jezersko
Oddelek za živinorejo 
33 BERGANT ANDREJA     051 684 165 kontrolorka  
34 BLAŽIČ SIMON     051 684 164 kontrolor  
35 EMA KOŽUH     031 483 366 kontrolorka  
36 FON ZEVNIK NEŽA     040 834 687 kontrolorka  
37 LIKOSAR NATAŠA    

041 621 371

kontrolorka  
38 KOKALJ METKA     031 378 795 kontrolorka  
39 KRČ TINA tina.krc@kr.kgzs.si 04 280 46 25 041 824 497 koordinatorka Kranj
40 KUŠAR MARIJA     041 535 313 kontrolorka  
41 MEGLIČ VIDA     040 615 795 kontrolorka  
42 PETEK TOMAŽ tomaz.petek@kr.kgzs.si 04 280 46 14 041 391 309 selekcionist

Kranj

43 POKLUKAR ANA     068 686 148 kontrolorka  
44 RUS MATEJA     041 888 722 kontrolorka  
45 SMOLNIKAR VALENTINA     040 795 359 kontrolorka  
46 STANONIK IGOR igor.stanonik@kr.kgzs.si 04 280 46 18 041 537 270 vodja oddelka Kranj
47 WEITHAUSER TEJA     051 602 370 kontrolorka  
48 TAVČAR URŠKA     051 684 169 kontrolorka  

Kontakti