Igor Stanonik, univ.dipl.ing.zoot., vodja oddelka

T: (04) 280 46 18, 041 537 270

E: igor.stanonik@kr.kgzs.si

 

Tomaž Petek, univ.dipl.ing.zoot., selekcionist

T: (04) 280 46 14, 041 391 309

E: tomaz.petek@kr.kgzs.si

 

Tina Krč, dipl.ing.zoot., koordinator

T: (04) 280 46 21, (04) 280 46 25, 041 824 497

E: tina.krc@kr.kgzs.si

 

KONTROLORJI:

Bergant Andreja, tel: 051 684 165

Blažič Simon, tel: 051 684 164

Fon Zevnik Neža, tel: 040 834 687

Kokalj Metka, tel: 031 378 795

Kožuh Ema, tel: 031 483 366

Kušar Marija, tel: 041 535 313

Likosar Nataša, tel.: 041 621 371

Meglič Vida, tel.: 040 615 795

Poklukar Ana, tel: 068 686 148

Rus Mateja, tel: 041 888 722

Smolnikar Valentina, tel: 040 795 359

Tavčar Urška, tel: 051 684 169

Weithauser Teja, tel: 051 602 370