VODJA ODDELKA

Robert Golc, univ. dipl. inž. agr.,

Pisarna: Cesta Iva Slavca 1, 4000 KRANJ,

tel: 04/280 46 35, 051/684 157,

robert.golc@kr.kgzs.si  

Uradne ure: ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure

 

 

SPECIALISTIČNO SVETOVANJE

Pisarne: Cesta Iva Slavca 1, 4000 Kranj

 

Trženje in naravovarstvo

specialist Tomaž Cör, univ. dipl. inž. zoot.

tel: 04/280 46 33, 051 216 106,   

tomaz.cor@kr.kgzs.si

Uradne ure: ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure

 

Rastlinska pridelava (tudi ekološka)

specialistka Marija Kalan, univ. dipl. inž. agr.,

tel. 04/280 46 32, 041/891 836,

marija.kalan@kr.kgzs.si

Uradne ure: ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure

 

Živinoreja (tudi ekološka)

specialist Franc Pavlin, univ. dipl. inž. živ.,

tel. 04/280 46 31, 040/530 230,

franc.pavlin@kr.kgzs.si

Uradne ure: ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure

 

specialist Igor Horvat, univ. dipl. inž. zoot., 

tel. 04/280 46 28, 031 810 814,

igor.horvat@kr.kgzs.si 

Uradne ure: ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure

 

Ekonomika

specialistka Ana Demšar Benedičič, univ. dipl. inž. agr.

tel. 04/280 46 34, 051 684 152,

ana.demsar-benedicic@kr.kgzs.si

Uradne ure: ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure

 

Razvoj podeželja

specialistka Blaška Božnar, univ. dipl. inž. agr.,

tel. 04/280 46 33, 031 648 722,

blaska.boznar@kr.kgzs.si

Uradne ure: ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure

 

Ribogojstvo (za območje celotne Slovenije)

specialist mag. Miha Štular, univ.dipl.inž.zoot.,

tel. 04/280-46-36, 051 351 845,

miha.stular@kr.kgzs.si

Uradne ure: ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure

 

IZVEN URADNIH UR SPREJEMAMO STRANKE PO PREDHODNI NAJAVI.

 

TERENSKO KMETIJSKO SVETOVANJE

Delovna mesta so razporejena po terenu tako, da so čim bližje uporabnikom. Kmetijski svetovalci delajo na naslednjih lokacijah:

 

IZPOSTAVA KRANJ, Šuceva ulica 27, 4000 Kranj

Vodja izpostave in svetovalno območje Kranj

svetovalka Andreja Teran, univ. dipl. inž.,

pisarna: Šuceva ulica 27, 4000 Kranj,

tel. 04/234 24 10, 051/684 158,

andreja.teran@kr.kgzs.si

Uradne ure: ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure

 

svetovalno območje Šenčur, Jezersko,

terenski kmetijski svetovalec Žiga Vogrin, mag. inž. agr.,

pisarna: Šuceva ulica 27, 4000 Kranj,

tel. 04/234 24 11, 040 528 940,

ziga.vogrin@kr.kgzs.si

Uradne ure: ponedeljek od 8.00 do 12.00 ure

 

svetovalno območje Cerklje

svetovalka Mojca Povšnar, dipl. inž.,

 pisarna: Slovenska cesta 2, 4207 Cerklje,

 tel. 04/252 67 10, 051/684 159,

mojca.povsnar@kr.kgzs.si

Uradne ure: ponedeljek, sreda in petek od 8.00 do 11.00

 

svetovalno območje Naklo

svetovalka Marija Grohar, univ. dipl. inž.,

pisarna: Cesta na Okroglo 1a, 4202 Naklo,

tel. 04/257 65 10, 051/684 160.

marija.grohar@kr.kgzs.si

Uradne ure: ponedeljek od 7.00 do 15.00 ure

 

svetovalno območje Tržič

svetovalka Manca Zaverl, mag. inž. zoot.,

pisarna: Cesta Kokrškega odreda 24, 4294 Križe,

tel. 04/59 55 800, 030 451 514,

manca.zaverl@kr.kgzs.si

Uradne ure: ponedeljek od 6.30 do 14.00

 

IZPOSTAVA RADOVLJICA, Rožna dolina 50, 4248 Lesce

Vodja izpostave in svetovalno območje Bled

svetovalka Tatjana Grilc, univ. dipl. inž. agr.,

pisarna: Rožna dolina 50, 4248 Lesce,

tel. 04/535 36 28, 051 684 162,

tatjana.grilc@kr.kgzs.si

Uradne ure ob sredah, od 8.00 do 12.00 ure, ob ponedeljkih v Gorjah, Spodnje Gorje 208; od 8.00 ure do 12.00 ure, tel. 059 15 22 40

 

svetovalno območje Radovljica

svetovalec Tone Pečarič, univ. dipl. inž. agr.,

pisarna: Rožna dolina 50, 4248 Lesce,

tel. 04/535 36 18, 041 615 853

tone.pecaric@kr.kgzs.si

Uradne ure: ponedeljek, sreda od 8.00 do 12.00 ure

 

svetovalno območje Žirovnica, Jesenice del

svetovalka Erika Boltar, univ. dipl. inž. kmet.,

pisarna: Jesenice, Cesta železarjev 6A, Jesenice,

tel. 04/586 92 50, 031 350 447,

erika.boltar@kr.kgzs.si

Uradne ure: ponedeljek in sreda od 8.00 do 12.00 ure

 

svetovalno območje Kranjska Gora, Jesenice del

svetovalka Meta Šebat, mag. inž. zoot.,

pisarna: Jesenice, Cesta železarjev 6A, Jesenice,

tel. 04/586 92 50, 030/670 466

meta.sebat@kr.kgzs.si

Uradne ure: ponedeljek in sreda od 8.00 do 12.00 ure

 

 

svetovalno območje Bohinj

svetovalec Manca Stegnar, mag. inž. zoot.,

pisarna: Srednja vas 79, 4267 Srednja vas,

tel.04/574 6614, 030 351 418,

manca.stegnar@kr.kgzs.si

Uradne ure: ponedeljek od 8.00 do 11.00 ure in sreda od 8.00 do 12.00 ure

 

 

IZPOSTAVA ŠKOFJA LOKA, Studenec 5, 4220 Škofja Loka

Vodja izpostave in svetovalno območje Poljanska dolina

svetovalka Nataša Božnar Markelj, univ. dipl. inž. agr.,

pisarna: Studenec 5, 4220 Škofja Loka,

tel. 04/511 27 00, 041 313 867,

natasa.boznar-markelj@kr.kgzs.si

Uradne ure: ponedeljek, sreda in petek od 7.00 do 12.00

 

svetovalno območje Žiri in zg. del Poljanske doline

svetovalka Emilija Selak, mag. inž.,

pisarna: Studenec 5, 4220 Škofja Loka,

tel. 04/511 27 03, 040 379 750,

emilija.selak@kr.kgzs.si

Uradne ure: sreda in petek od 7.00 do 12.00, ob ponedeljkih v Žireh, Trg svobode 2, Žiri, 04 50 50 327

 


svetovalno območje Selška dolina

specialist Igor Horvat, univ. dipl. inž. zoot., 

pisarna: Studenec 5, 4220 Škofja Loka,

tel. 04/511 27 04, 031 810 814,

igor.horvat@kr.kgzs.si 

Uradne ure: torek in petek od 8.00 do 12.00 ure

 

svetovalno območje Škofja Loka

svetovalka - pripravnica Melita Zorman, dipl. inž. zoot., 

pisarna: Studenec 5, 4220 Škofja Loka,

tel. 04/511 27 02, 041 955 953,

melita.zorman@kr.kgzs.si 

Uradne ure: ponedeljek, sreda in petek od 7.00 do 12.00

 

IZVEN URADNIH UR SPREJEMAMO STRANKE PO PREDHODNI NAJAVI.

 

DOPOLNILNE DEJAVNOSTI IN KMEČKA DRUŽINA

Koordinacija in svetovalno območje UE Škofja Loka in UE Kranj (občine Cerklje n G., Šenčur in Kranj)

svetovalka Vanja Bajd Frelih, univ. dipl. inž.,

pisarna: Studenec 5, 4220 Škofja Loka,

tel. 04/511 27 01, 051/684 153,

vanja.bajd-frelih@kr.kgzs.si

Uradne ure: ponedeljek, sreda in petek od 7.00 do 12.00

 

Svetovalno območje UE Radovljica, UE Jesenice, UE Tržič in UE Kranj (občine Naklo, Preddvor, Jezersko)

svetovalka Ana Beden, dipl. inž.,

pisarna: Rožna dolina 50, 4248 Lesce

tel. 04/53 53 617, 051/684 163,

ana.beden@kr.kgzs.si

Uradne ure: ponedeljek in sreda od 8.00 do 12.00 ure

 

IZVEN URADNIH UR SPREJEMAMO STRANKE PO PREDHODNI NAJAVI.