USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKREPOV VARSTVA RASTLIN

USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKREPOV VARSTVA RASTLIN

Obvestila za javnost, JSKS  | 
USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKREPOV VARSTVA RASTLIN

V okviru Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj organiziramo osnovna in  obnovitvena usposabljanja iz fitomedicine za izvajalce ukrepov varstva rastlin ter Tečaj o pravilni in varni uporabi FFS.

Usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva rastlin:
Usposabljanje je potrebno za vse, ki želite kupovati in uporabljati fitofarmacevtska sredstva, ki so vpisana v register FFS. Usposabljanje je potrebno opraviti tudi izvajalcem ukrepov v ekološki pridelavi v kolikor za varstvo rastlin uporabljajo dovoljena sredstva v ekološki pridelavi in so vpisana v register FFS.
Osnovno usposabljanje traja 3 dni (15 ur) in se zaključi z opravljanjem preizkusa znanja, na podlagi katerega se vam izda izkaznico, veljavno 5 let. V enem letu pred potekom veljavnosti izkaznice se je potrebno udeležiti obnovitvenega usposabljanja, če želite izkaznico zopet podaljšati (izjeme določa Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih). Obnovitveno usposabljanje traja 4 ure in ne vsebuje preizkusa znanja.
Na osnovnem in obnovitvenem usposabljanju je potrebna obvezna prisotnost udeležencev. Več informacij: Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Ur. l. RS, št. 83/2012) in P

Tečaj o pravilni in varni uporabi fitofarmacevtskih sredstev:
Udeležba na tem tečaju je prostovoljna. Na tečaju se seznanite s povzročitelji bolezni na rastlinah, škodljivci in pleveli, z uporabo nekemičnih metod za zatiranje bolezni in škodljivcev, o varnem ravnanju in skladiščenju FFS ter o odstranjevanju embalaže in ostankov FFS. Tečaj poteka štiri šolske ure, po zaključenem tečaju pa ni mogoče pridobiti izkaznice za nakup FFS (tečaj je namenjen zlasti nepoklicnim uporabnikom).

Cene usposabljanj:
- osnovno usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva rastlin (65,88 EUR z DDV
- obnovitveno usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva rastlin (29,27 EUR z DDV) - - tečaj o pravilni in varni rabi FFS (20 EUR z DDV)

 

 

POTEK USPOSABLJANJ V ČASU TRAJNJA UKREPOV PROTI COVID

 

OBVESTILO O VELJAVNOSTI  POTRDIL  ZA NAKUP IN UPORABO FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV

 

Zaradi epidemije Covid – 19 in predpisanih ukrepov obnovitvena usposabljanja za izvajalcev ukrepov za delo s FFS potekajo prilagojeno, glede na razmere, ki jih predpisani ukrepi dopuščajo.

 

V  Uradnem listu št. 15/20201 je bil objavljen Zakon o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19 (ZDUOP), ki je stopil v veljavo 4. februarja.  Ta v 24. členu podaljša veljavnost izkaznic o ravnanju s FFS in podaljša veljavnost potrdil o pregledu naprav za nanašanje FFS do 31.12. 2021.

To pomeni, da še vedno veljajo vsa potrdila o usposobljenosti za nakup in ravnanje s FFS, ki so pretekla po 24.10. 2020 ostajajo veljavna do konca leta 2021.

 

V tem času predpisanih ukrepov izvajamo lahko le  spletna usposabljanja na daljavo oz. na način kot jih dovoljuje NIJZ.  Na našem zavodu že poteka spletna oblika usposabljanja. Vsem imetnikom potrdil, ki bi morali opraviti obnovitveno usposabljanje pošljemo obvestilo o možnosti opravljanja obnovitvenega izobraževanja  preko  spleta.

Na spletno usposabljanje lahko prijavijo tudi na tel: 04 280 46 32 (Marija Kalan), ali s prijavnico na e naslov: marija.kalan@kr.kgzs.si.

 

Z izvedbo usposabljanj v predavalnici nadaljujemo takoj, ko bodo zdravstvene razmere dopuščale.

URNIK OBNOVITVENIH USPOSABLJANJ ZA LETO 2021

 

DATUM

VRSTA TEČAJA

LOKACIJA

PRIČETEK

ZAKLJUČEK

cena z DDV

18.2.2021

Izvajalci ukrepov

Spletno usposabljanje

14.00

17.30

29,28

25.2.2021

Izvajalci ukrepov

Spletno usposabljanje

14:00

17:30

 

29,28

4.3.2021

Izvajalci ukrepov

Spletno usposabljanje

14:00

17.30

29,28

18.3.2021

Izvajalci ukrepov

Spletno usposabljanje

14:00

17.30

29,28

25.3. 22021

Izvajalci ukrepov

14:00

17.30

29,28

 

Spletno usposabljanje

 

14:00

17.30

29,28

 

17.30

29,28

29.7.2021

Izvajalci ukrepov

GASILSKI DOM TRATA ŠK. LOKA, Kidričeva 51

10:00

13:30

29,28

30.7.22021

Izvajalci ukrepov

GASILSKI DOM TRATA ŠK. LOKA, Kidričeva 51

10:00

13:30

29,28

28.10.2021

Izvajalci ukrepov

GASILSKI DOM TRATA ŠK. LOKA, Kidričeva 51

10:00

13:30

29,28

4.11.2021

Izvajalci ukrepov

Spletno usposabljanje

 

14:00

17:30

29,28

18.11.2021

Izvajalci ukrepov

GASILSKI DOM TRATA ŠK. LOKA, Kidričeva 51

10:00

13:30

29,28

 

Marija Kalan, KGZS – zavod KR

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.