POSEBNE KULTURE IN ZBIRNA VLOGA 2021 – vpliv na izračun davčne osnove OKOGD

POSEBNE KULTURE IN ZBIRNA VLOGA 2021 – vpliv na izračun davčne osnove OKOGD

Obvestila za javnost, JSKS  | 
POSEBNE KULTURE IN ZBIRNA VLOGA 2021 – vpliv na izračun davčne osnove OKOGD

ZUKD-2 v 6. točki 2. člena določa, da so posebne kulture zelenjadnice in zelišča v intenzivni pridelavi, za katero se šteje pridelava ene ali več zelenjadnic na isti površini v celotni rastni sezoni posameznega koledarskega leta, jagode na njivah, semena in sadike poljščin, zelenjadnic in zelišč, ki se pridelujejo v tleh na prostem ali v tunelih, in reja polžev. Z drugim odstavkom 8. člena istega zakona pa se ureja, da se katastrski dohodek posebnih kultur določi kot dodatni katastrski dohodek v višini 1,3 kratnika katastrskega dohodka intenzivnega sadovnjaka in ostalih trajnih nasadov z boniteto med 50 in 60.

POSEBNE KULTURE IN ZBIRNA VLOGA 2021 – vpliv na izračun davčne osnove OKOGD

 

 

 

Vir: FURS

 

Zgornja fotografija prikazuje sestavo izračuna dohodka iz OKOGD (osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti).

Dohodek iz OKOGD je tako seštevek KD od kmetijskih in gozdnih zemljišč v RS in izven nje + KD od vina v RS in izven nje, KD od čebeljih panjev + KD posebnih kultur in obdavčljivih subvencij. Vsak, ki je imetnik katerega od zgornjih komponent, je po ZDoh član kmetijskega gospodarstva, ki se ukvarja s kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo. V sredini aprila tudi vsak od teh imetnikov dohodka iz OKOGD prejme odločbo o določitvi davčne osnove iz kmetijske dejavnosti za preteklo leto (razen seveda tistih, katerih skupni dohodek OKOGD ne presega 200€ - ti so izvzeti iz obdavčitve). Se pa njihov dohodek vseeno šteje k izračunu skupnega dohodka OKOGD celotnega kmečkega gospodinjstva, ki je pomemben zaradi preseganja praga 7.500€ in posledično vstopa kmetijskega gospodarstva v DDV sistem.  

Za leta 2020 -2022 je bila objavljena nova lestvica za izračun KD (katastrskega dohodka). Vrednost za kmetijska zemljišča je približno enaka kot do sedaj, za trajne nasade je nižja za slabih 7%, za gozdna zemljišča pa je precej višja.

V letu 2020 naj bi izračuni veljali v celotnem znesku  (v letu 2019 le 75% izračunanega KD), vendar je ta znesek znižan na 50%, zaradi vpliva COVID-19. Enako velja tudi za leto 2021. Zato bo v letu 2020  in 2021 KD glede na leto 2019 nekoliko nižji.

 

VPLIV POSEBNIH KULTUR NA IZRAČUN OKOGD:

Pojem » posebna kultura« je ponovno uvedel Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka (ZKUD-2) v letu 2017 z namenom, da se za pridelavo posebnih kultur (zelenjadnice, zelišča, jagode, šparglji,…) omogoči ugotavljanje katastrskega dohodka (kar je administrativno manj zahtevno) namesto priglasitve druge kmetijske dejavnosti na FURS, kjer se prihodek ugotavlja na podlagi vodenje poslovnih knjig.

 

Skladno z novo možnostjo ugotavljanja katastrskega dohodka za posebne kulture Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 – odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 66/19; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) od leta 2017 v četrtem odstavku 69. člena ureja, da se kot osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost šteje tudi pridelava posebnih kultur, kot je določena s predpisi o ugotavljanju katastrskega dohodka in evidentirana pri Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: ARSKTRP).

 

ZUKD-2 v 6. točki 2. člena določa, da so posebne kulture zelenjadnice in zelišča v intenzivni pridelavi, za katero se šteje pridelava ene ali več zelenjadnic na isti površini v celotni rastni sezoni posameznega koledarskega leta, jagode na njivah, semena in sadike poljščin, zelenjadnic in zelišč, ki se pridelujejo v tleh na prostem ali v tunelih, in reja polžev. Z drugim odstavkom 8. člena istega zakona pa se ureja, da se katastrski dohodek posebnih kultur določi kot dodatni katastrski dohodek v višini 1,3 kratnika katastrskega dohodka intenzivnega sadovnjaka in ostalih trajnih nasadov z boniteto med 50 in 60 (izračun za leta 2020 - 2022: 1.376,037 EUR/ha prijavljene površine posebnih  kultur, za leti 2020 in 2021 velja 50%= 688,02€/ha).

 

Z naslova zgornje zakonodaje je bil pojem » POSEBNE KULTURE«  ponovno uveden samo z namenom obdavčitve dohodka in nima zveze s podporo za zelenjadnice (na to bodite pozorni pri oddaji ZV – zavihek posebne kulture).

 

 

PODATKI O POVRŠINI POSEBNIH KULTUR  (zbirna vloga )

 

 

 

ARSKTRP PODATKE POSREDUJE NA FURS (površina v arih  - 340. člen ZDav-P2)

 

 

 

FURS IZRAČUNA DODATNI KD ZA POSEBNE KULTURE ( 1,3 KD intenzivnega sadovnjaka z boniteto 51-60 (8. člen ZUKD-2): =  1.376,037 EUR/ha prijavljene površine (za leto 2021 se v izračun upošteva 688,02€/ha –= 50% zakonodaja PKP)

 

 

 
   

 

 

 

 

KD POSEBNIH KULTUR SE RAZDELI V SORAZMERNEM DELEŽU MED VSE ČLANA KMEČKEGA GOSPODINJSTVA, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo (72. člen ZDoh-2)

POSEBNA KULTURA = obdavčenje ali 1.dodatni KD v višini 688,02€/ha za leti 2020 in 2021 ali 2. priglasitev druge kmetijske dejavnosti na FURS:

 

Primer:

  • na površini na prostem celo rastno dobo raste ena zelenjadnica in nobena poljščina (npr. paradižnik, paprika,…)
  • na površini na prostem celo rastno dobo rasteta vsaj dve zelenjadnici (npr. zelje in radič,…)
  • na površini na prostem celo rastno dobo rasteta vsaj dve zelenjadnici ter ena ali več poljščin (npr. solata, por in žito)

 

NI POSEBNA KULTURA = obdavčenje po navadnem KD

Primer:

  • na površini na prostem celo rastno dobo raste ena ali več poljščin (npr. krompir, krompir in žito)
  • na površini na prostem celo rastno dobo raste samo ena zelenjadnica ter ena ali več poljščin (npr. čebula in žito)

 

 

PRIMER IZRAČUNA OKOGD npr.za 1 ha ČEBULE  - leto 2021

     

 

OSNOVNO

PK - DA

ZL - DA

PK+ZL

PRIPS dohodka

KD boniteta od 71-80

99,26

99,26

99,26

99,26

lastnik ali dejanski uporabnik  površine

KD posebna kultura

0

688,02

0

688,02

sorazmerno med vse družinske člane

SUBVENCIJE - drugi dohodki (ZL)

0,00

0,00

650,00

650,00

sorazmerno med vse družinske člane

SKUPAJ OKOGD za 1 ha čebule:

99,26

787,28

749,26

1.437,28

 

           

legenda

PK = posebna kultura

     
 

ZL = podpora za zelenjadnice

     
               

 

Podrobnejša navodila v zvezi z določitvijo »Posebnih kultur« so objavljena tudi na spletni strani AKTRP pri ZV (https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/ARSKTRP/SNP/ZV-2021/Davcna_obravnava_posebnih_kultur_P.pdf) , v katerih pa  FURS pojasnjuje, da zanj datum 30.9. nima kakšnega posebnega pomena.

 

 

 

 

 

                                                                                                   Pripravila:

                                                                                          Ana Demšar – Benedičič

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri