Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 za leto 2021

Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 za leto 2021

Obvestila za javnost, JSKS  | 
Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 za leto 2021

 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v petek, 15. 10. 2021, objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v pred industrijsko predelavo lesa iz Programa razvoja podeželja 2014–2020 za leto 2021. Za ta namen so razpisani 4 milijoni evrov nepovratnih sredstev.

Cilj razpisa je vzpostaviti nove obrate za pred industrijski obseg predelave lesa, ki bodo poleg žagarske ali druge dejavnosti opravljali tudi aktivnosti, kot so npr. sušenje lesa, impregnacija lesa, predelava lesnih ostankov, ki nastanejo v obratu v lesna goriva (peleti, sekanci), modernizacija strojne opreme obstoječih žagarskih obratov, ustvarjanje dodatnega vira dohodka na kmetijah, ustanavljanje in razvoj mikro in malih podjetij na podeželju in potencialno ustvarjanje novih delovnih mest na področju gozdno–lesne verige. Upravičenci lahko vlogo v elektronski sistem vložijo od 8. 11. 2021 do vključno 17. 1. 2022, do 13.59. ure.

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in proračuna RS za naložbe v pred industrijsko predelavo lesa. Nepovratna sredstva v višini 4 milijone evrov se zagotavljajo iz podukrepa 8.6 – Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov.

Kdo so upravičenci?
Za pridobitev nepovratnih sredstev lahko upravičenci kandidirajo individualno oziroma kolektivno kot skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali skupine proizvajalcev s področja gozdarstva.

Od skupno 4 milijonov evrov razpisanih nepovratnih sredstev bosta 2 milijona evrov namenjena nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji in skupinam nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji, 2 milijona evrov pa bosta namenjena gospodarskim družbam, zadrugam, samostojnim podjetnikom posameznikom ter skupinam proizvajalcev s področja gozdarstva. Če na posameznem sklopu razpisana sredstva ne bodo porabljena, se bodo razdelila na ostale sklope iz javnega razpisa.

Upravičeni stroški
Upravičeni so stroški nakupa novih strojev in opreme za pred industrijsko predelavo lesa. Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali po oddaji vloge na javni razpis, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Višina podpore
Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci za izvedbo naložbe, znaša 40 % upravičenih stroškov naložbe. Najnižji znesek javne podpore znaša 3.500 evrov na vlogo. Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz naslova te operacije pridobi največ 500.000 evrov javne podpore. Članu skupine nosilcev dopolnilne dejavnosti na kmetiji je lahko v celotnem programskem obdobju 2014–2020 iz te operacije odobrena podpora v višini 500.000 evrov javne podpore, pri čemer se upoštevajo javna sredstva, ki so mu bila odobrena iz naslova individualnih in kolektivnih naložb v okviru te operacije.

Postopek vlaganja vloge
Postopek je natančneje predstavljen v samem javnem razpisu. Gre za zaprti tip javnega razpisa, kar pomeni, da se sredstva dodelijo le najbolje ocenjenim popolnim vlogam, ki presežejo vstopno mejo 40 odstotkov najvišjega možnega števila točk, do porabe razpisanih sredstev. Upoštevajo se ekonomski, geografski vidik, tehnološki vidik ter prispevek naložbe k horizontalnim ciljem (okolje).

Prijavni obrazec vlagatelj izpolni samo elektronsko v informacijskem sistemu Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARKSTRP). Podrobnejša navodila o izpolnjevanju vlog v elektronski sistem bodo naknadno objavljena na spletnem mestu, kjer bo objavljen javni razpis, pred potekom enaindvajsetih dni po objavi javnega razpisa.

Podrobnejše informacije glede pogojev in obveznosti lahko vlagatelji pridobijo v okviru INFO točke Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Zavoda za gozdove Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, ter na spletnih straneh MKGP.

(VIR:https://www.gov.si/novice/2021-10-18-4-milijone-evrov-za-nalozbe-v-pred-industrijsko-predelavo-lesa/ )

Razpisan dokumentacija je dostopna na povezavi: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-operacijo-nalozbe-v-pred-industrijsko-predelavo-lesa-iz-prp-2014-2020-za-leto-2021-objava-na-spletni-strani-mkgp/

Za več informacij se obrnite na lokalnega terenskega kmetijskega svetovalca.

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.

NASTAVITVE ZASEBNOSTI

Spletno mesto uporablja piškotke. Osnovni so nujni za delovanje, dodatni pa vam omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in dostop do kakovostne vsebine. Preberite več o piškotkih.

Nujni piškotki so potrebni za ustrezno delovanje spletnega mesta. Nastavijo se samodejno ob vaši interakciji s tem spletnim mestom. Analitični piškotki so namenjeni zbiranju podatkov o uporabi spletnega mesta za izboljšanje uporabniške izkušnje in zmogljivosti.