INVESTICIJSKA OLAJŠAVA V KMETIJSTVU ZA LETO 2020

INVESTICIJSKA OLAJŠAVA V KMETIJSTVU ZA LETO 2020

Obvestila za javnost, JSKS  | 

Kot že vrsto leto doslej, tudi za leto 2020 velja, da je z investicijsko olajšavo možno znižati davčno osnovo iz dohodka OKOGD.

 Enako kot doslej velja:

  • - da je rok za oddajo vloge skupaj z dokazili (račun, kupoprodajna pogodba) 5.02.2021, da se upošteva že v informativnem izračunu dohodnino, lahko pa tudi z ugovorom na informativni izračun dohodnine
  • - vloga se odda osebno ali po e pošti na pristojni davčni urad (na e davkih zaenkrat te vloge še nisem zasledila)
  • - vlogo lahko odda katerikoli član kmečkega gospodinjstva, ki je imetnik dohodka iz OKOGD, porazdeli pa se v enakomernem deležu med vse te člane
  • - možnost nadaljnjega koriščenja investicijske olajšave je še naslednjih 5 let po vložitvi zahteve, v kolikor ta ni v celoti izkoriščena
  • - koriščenje za nazaj (npr. za račun iz leta 2019) ni mogoče
  • - investicijska olajšava je namenjena vlaganju v osnovna sredstva v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost, ni je pa možno uveljavljati za nakup zemljišč, nakup ali gradnjo stavb (za stavbi se štejeta tudi silos in kozolec), nakup motornih vozil (razen traktorjev in druge kmetijske in gozdarske mehanizacije) in vlaganje v neopredmetena dolgoročna sredstva (mlečne kvote, licence za uporabo računalniških programov, …).
  • - Olajšava se prizna v višini 40% vrednosti investicije (za DDV zavezance brez DDV, za ostale skupaj z DDV)
  • - Olajšava se ne prizna za znesek, ki je bi sofinanciran (zato se priloži odločba ali sklep o sofinanciranju)

 

Sprememba v letu 2020:

  • - Investicijska olajšava znižuje vrednost davčne osnove do največ 63%, preostali del (37% davčne osnove) pa je predmet dohodnine oziroma obdavčenja. Torej višino OKOGHD ni več mogoče znižati na 0 ampak na max. 37%.

Vloga

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.