21. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev - za naložbe ekoloških kmetij

21. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev - za naložbe ekoloških kmetij

Obvestila za javnost, JSKS  | 
21. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021; operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev - za naložbe ekoloških kmetij

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe ureditev gospodarskih poslopij oziroma nakup pripadajoče opreme, ureditev hlevskih izpustov in proste reje, nakup kmetijske mehanizacije, namenjene izvajanju ekološke pridelave, ureditev trajnih nasadov za izvajanje ekološke pridelave, ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika ter nakup namakalne opreme.

Nepovratna sredstva v višini 4.000.000 evrov se zagotavljajo iz PRP 2014–2020:

  • 2.000.000 evrov za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A)
  • 1.500.000 evrov za naložbe fizičnih oseb razen naložb samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov (sklop B) ter
  • 500.000 evrov za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v RKG in opravljajo kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji ter izvajajo ekološko pridelavo hrane, kar pomeni, da imajo v ekološko pridelavo vključenih najmanj 51 odstotkov kmetijskih površin v uporabi oziroma imajo v ekološko rejo vključenih najmanj 51 odstotkov ekvivalenta glav velike živine (GVŽ) rejnih živali na svojem kmetijskem gospodarstvu.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali naslednji dan po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi splošni stroški ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe in so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Zadnji rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2025.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe. Ta višina se lahko poveča:

  • za 5 odstotnih točk za naložbe kmetijskih gospodarstev, ki imajo najmanj 50 odstotkov kmetijskih površin v uporabi na OMD območjih,
  • za 5 odstotnih točk za naložbe, povezane z ukrepoma KOPO in Ekološko kmetovanje,
  • 10 odstotnih točk za naložbe socialnih podjetij,
  • 10 odstotnih točk za naložbe vlagateljev, katerih naslov ali sedež kmetijskega gospodarstva se nahaja na problemskih območjih PRP 2014-2020,
  • 15 odstotnih točk za kolektivne naložbe,
  • 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov.

in znaša maksimalno 50 % upravičenih stroškov naložbe.

Najnižji znesek javne podpore znaša 2000 evrov na vlogo. Vlagatelji, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz operacije Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev pridobijo do vključno 1.000.000 evrov javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz te operacije pridobijo do vključno 3.000.000 evrov javne podpore.

(VIR in celotna novica objavljena na povezavi: https://www.gov.si/novice/2021-10-25-skoraj-16-milijonov-evrov-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-za-nalozbe-gorskih-in-ekoloskih-kmetij/  )

Razpisan dokumentacija je dosegljiva na povezavi: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/21-javni-razpis-iz-podukrepa-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-za-leto-2021-operacija-nalozbe-za-izboljsanje-splosne-ucinkovitosti-in-trajnosti-kmetijskih-gospodarstev-za-nalozbe-ekoloskih-kmetij/

Za več informacij se obrnite na info točko KGZS-Zavoda Kranj ali na svojega terenskega kmetijskega svetovalca.

Aktualno dogajanje in novice zavoda pa lahko spremljate na FB strani zavoda na povezavi: https://www.facebook.com/kgzszavodkranj1

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri