USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKREPOV VARSTVA RASTLIN

USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKREPOV VARSTVA RASTLIN

Obvestila za javnost, JSKS  | 

V okviru Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj organiziramo osnovna in  obnovitvena usposabljanja iz fitomedicine za izvajalce ukrepov varstva rastlin ter Tečaj o pravilni in varni uporabi FFS.

Usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva rastlin:
Usposabljanje je potrebno za vse, ki želite kupovati in uporabljati fitofarmacevtska sredstva, ki so vpisana v register FFS. Usposabljanje je potrebno opraviti tudi izvajalcem ukrepov v ekološki pridelavi v kolikor za varstvo rastlin uporabljajo dovoljena sredstva v ekološki pridelavi in so vpisana v register FFS.
Osnovno usposabljanje traja 3 dni (15 ur) in se zaključi z opravljanjem preizkusa znanja, na podlagi katerega se vam izda izkaznico, veljavno 5 let. V enem letu pred potekom veljavnosti izkaznice se je potrebno udeležiti obnovitvenega usposabljanja, če želite izkaznico zopet podaljšati (izjeme določa Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih). Obnovitveno usposabljanje traja 4 ure in ne vsebuje preizkusa znanja.
Na osnovnem in obnovitvenem usposabljanju je potrebna obvezna prisotnost udeležencev. Več informacij: Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih (Ur. l. RS, št. 83/2012) in Pravilnik o usposabljanju o fitofarmacevtskih sredstvih (Ur. l. RS, št. 85/2013).

Tečaj o pravilni in varni uporabi fitofarmacevtskih sredstev:
Udeležba na tem tečaju je prostovoljna. Na tečaju se seznanite s povzročitelji bolezni na rastlinah, škodljivci in pleveli, z uporabo nekemičnih metod za zatiranje bolezni in škodljivcev, o varnem ravnanju in skladiščenju FFS ter o odstranjevanju embalaže in ostankov FFS. Tečaj poteka štiri šolske ure, po zaključenem tečaju pa ni mogoče pridobiti izkaznice za nakup FFS (tečaj je namenjen zlasti nepoklicnim uporabnikom). 

Cene usposabljanj:
- osnovno usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva rastlin (65,88 EUR z DDV
- obnovitveno usposabljanje za izvajalce ukrepov varstva rastlin (29,27 EUR z DDV) - - tečaj o pravilni in varni rabi FFS (20 EUR z DDV)

 

 

POTEK USPOSABLJANJ V ČASU TRAJNJA UKREPOV PROT COVID

 

OBVESTILO O VELJAVNOSTI  POTRDIL  ZA NAKUP IN UPORABO FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV

 

Zaradi epidemije Covid – 19 bodo zaradi predpisanih ukrepov odpadla  že predvidena usposabljanja za podaljšanje potrdil o usposobljenosti za nakup in ravnaje s FFS.

 

  1. 10. 2020 je stopil v veljavo 5. protikoronski zakon, ki v 116. členu zakona navaja, da se veljavnost potrdil,  katerim rok veljavnosti poteče v času epidemije, podaljša za šest mesecev po izteku veljavnosti,  oziroma za čas trajanja interventnih ukrepov.

 

To pomeni, da še vedno veljajo vsa potrdila o usposobljenosti za nakup in ravnanje s FFS, ki so pretekla po 24.10. 2020 in bodo veljala še vsaj šest mesecev od preteka roka veljavnosti oziroma še dlje, če zaradi epidemije ne bo možno izvajati dosedanjih oblik izobraževanja.

 

V tem času epidemije je možno izvajati le spletna usposabljanja na daljavo. Vse zainteresirane za tovrstno obliko usposabljanja obveščamo, da se na spletno usposabljanje lahko prijavijo na tel: 04 280 46 32 (Marija Kalan), ali na e naslov: marija.kalan@kr.kgzs.si.

 

URNIK OBNOVITVENIH USPOSABLJANJ ZA LETO 2021

 

DATUM

VRSTA TEČAJA

LOKACIJA

PRIČETEK

ZAKLJUČEK

cena z DDV

18.2.2021

Izvajalci ukrepov

Spletno usposabljanje

14.00

17.30

29,28

25.2.2021

Izvajalci ukrepov

Spletno usposabljanje

14:00

17:30

 

29,28

4.3.2021

Izvajalci ukrepov

Spletno usposabljanje

14:00

17.30

               29,28

 

V kolikor bodo epidemiološke razmere dopuščale bomo s klasično obliko usposabljanj nadaljevali takoj, ko bo možno.

Vsem imetnikom potrdil, ki so zadnje obnovitveno usposabljanje za izvajalce ukrepov opravili pri KGZ Kranj na podlagi podatkov UVHHVR pošljemo pred iztekom veljavnosti potrdila obvestilo/vabilo in prijavnico na usposabljanje. Za spletno obliko obnovitvenega usposabljanja se lahko prijavite tudi na e naslov: marija.kalan@kr.kgzs.si . Na podlagi vaše prijave vam bomo poslali podrobnejša navodila glede prijave, izvedbe usposabljanja in podaljšanja vašega potrdila.

 

Marija Kalan, KGZ kranj

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.