Razvoz živinskih gnojil in smernice za izvajanje zahtev varstva voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov

Razvoz živinskih gnojil in smernice za izvajanje zahtev varstva voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov

Obvestila za javnost, JSKS  | 
Razvoz živinskih gnojil in smernice za izvajanje zahtev varstva voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov

Dela na njivah in travnikih se zaključujejo, z njiv se pospravljajo zadnji pridelki, setev ozimnih se zaključuje. Kljub obilici dela s spravilom pridelkov in jesensko setvijo ne smemo pozabiti na datum začetka časovne  prepovedi za razvoz gnojevke in gnojnice, ki nastopi 15. novembra. To pomeni, da je tekoča živinska gnojila – gnojevko in gnojnico dovoljeno voziti še 14. novembra.  Prepoved razvoza gnojevke in gnojnice velja za njive do 15. februarja, v kolikor so na njivah rastejo ozimna žita, trave ali TDM oz. bo posejana jarina. Za vse ostale njive in travnike prepoved velja  do 1. marca.

Prepoved gnojenja s hlevskim gnojem nastopi s 1. decembrom  in traja do 15. februarja.  Časovna prepoved gnojenja velja tudi za mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik in sicer od 15. oktobra do 1. marca. Izjema so le ozimna žita in sejano travinje za katere velja prepoved gnojenja z gnojili, ki vsebujejo dušik od 1. decembra do 15. februarja.

Poleg predpisanih časovnih prepovedi je potrebno upoštevati tudi prostorske omejitve, ki veljajo za zemljišča v nagibu. Na strminah več kot 20 % nagiba, se sme gnojiti z največ do 20 m3/ha zaradi preprečevanja odtekanja gnojnice ali gnojevke po strmini navzdol.

Pri razvozu živinskih gnojil je potrebno upoštevati tudi prepoved gnojenja v priobalnem pasu površinskih voda. Prepoved gnojenja ob vodah 1. reda velja v 15 m priobalnem pasu tekočih in stoječih vodnih površin. Ob vodah 2. reda velja prepoved gnojenja v 5 m priobalnem pasu tekočih voda.

Odtekanje gnojevke in gnojnice v površinske vode je nevarno še posebej na zemljiščih, ki so nagnjena k vodam in po gnojenju pride do obilnejših padavin. Brezpogojna prepoved gnojenja na kmetijskih zemljiščih velja tudi kadar na kmetijskih zemljiščih nastajajo okoliščine pri katerih uporaba živinskih gnojil ni smiselna in strokovno utemeljena ali tehnično izvedljiva (tla nasičena z vodo, zmrznjena tla, zasnežena tla).

Pri  razvozu živinskih gnojil na kmetijska zemljišča drugih kmetijska gospodarstev mora kmetija, ki je na MKGP oddala obrazec za oddajo in prejem živinskih gnojil, digestata ali komposta, mora na ta enak obrazec  za vsako kmetijo posebej napisati  kdaj, koliko in komu je bilo odpeljano živinsko gnojilo. Kmetija, ki prejema živinska gnojila, dobavo živinskih gnojil prikaže v evidencah gnojenja, ki jih vodi.

Pred nami je mesec november, ko je potrebno sprazniti skladišča za živinska gnojenja, da bo prostora dovolj za skladiščenje v obdobju prepovedi razvoza. Vremenski podatki zadnjih let poročajo tudi o več padavinah, zato je zelo pomembno, da se z razvozom živinskih gnojil ne čaka do zadnjega dne. Podaljšanja obdobja za razvoz ni za pričakovati, saj osnovni pogoj za podaljšanje -  20 zaporednih dni z dežjem tudi letos ne bo izpolnjen.

 

Marija Kalan, KGZS – zavod KR

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri