Aktualno

Izberite kategorijo:
Najava rednih usposabljanj za ukrep Dobrobit ži...
Povezava do usposabljanja KOPOP
PRIDELAVA IN SKLADIŠČENJE ZELENJAVE ZA SAMOOSKRBO
TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA NAMAKANJE
PROGRAM IZOBRAŽEVANJA JAVNE SLUŽBE KMETIJSKEGA...
5. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 3.1
POSNETEK PREDSTAVITVE 17. JAVNEGA RAZPISA IZ PO...
OBVESTILO O VELJAVNOSTI  POTRDIL  ZA NAKUP IN U...
Posnetek predstavitve 16. javnega razpisa iz po...
VABILO na predavanje  Invazivne tujerodne rastl...
Najava rednih usposabljanj za ukrep Kmetijsko-o...
Ministrstvo poziva rejce perutnine k izvajanju...
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za...
UVELJAVLJANJE DELNE POVRNITVE NADOMESTILA ZA ČA...
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za...
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za...
UVELJAVLJANJE TEMELJNEGA DOHODKA NA KMETIJAH
FINANČNA POMOČ V PRIREJI GOVEJEGA MESA
Obvestilo o preklicu obnovitvenega usposabljanj...
Usposabljanje za namen predelave in trženje kme...
STROKOVNO SREČANJE PRIDELOVALCEV KORUZE
Vabilo na predstavitev dveh javnih razpisov
Izvajanje novega JN »Usposabljanje za namen pre...
15.JAVNI RAZPIS IZ NASLOVA PODUKREPA 4.1 PODPOR...
Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma...
Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove...
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva v v...
Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nek...
Javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora z...
Za primerljivost in večjo konkurenčnost
PREDSTAVITEV GOZDARSKIH RAZPISOV
Finančno nadomestilo za izpad prihodka v gozdar...
Navodila za vodenje FADN
Iztek roka za JR: Finančno nadomestilo zaradi i...
Okusi Škofjeloškega
Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada doh...
Pridelovalci ozimnih žit vabljeni na ogled in p...
OBJAVA  dveh razpisov za finančno pomoč po nepr...
USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKRE...
Posodobljen okvirni terminski načrt objav javni...
Obrazložitev odločbe o izračunu davčne osnove i...
POMEMBNO OBVESTILO ZA VLAGATELJE VLOG ZA 2 JR Z...
*NOVO!  Javni razpis za obratna sredstva v prim...
SPREMEMBA KORONA ZAKONA - POMEMBNE INFORMACIJE...
Koriščenje sektorske pomoči kljub temeljnemu do...
Podaljšan rok za vložitev vloge za oprostitev p...
Dobrote slovenskih kmetij 2020 v času epidemije...
POMEMBNE INFORMACIJE ZA KMEČKE ZAVAROVANCE GLED...
Tehnologija pridelave fižola
UVELJAVLJANJE ODPISA PRISPEVKOV ZA SOCIALNA ZAV...
Skrajni čas za zatiranje plevelov v žitih s her...
Drugo dognojevanje ozimnih žit, uporaba sredste...
Organizacija dela Oddelka za kmetijsko svetovan...
Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih...
PRELOŽITEV ROKA po odločbah za plačilo prispevk...
Novosti Zakona o interventnem ukrepu odloga pla...
OBVESTILO KORONAVIRUS
ZAČETEK IZDAJANJA ODLOČB PRIDELOVALCEM SADJA, Z...
Vabilo kulinarično potovanje
NOVOSTI V DAVČNI ZAKONODAJI V KMETIJSTVU
Kviz Mladi in kmetijstvo 2020
NEKEMIČNO VARSTVO VRTNIN IN SADNEGA DREVJA
NOVOSTI NEPOSREDNIH IN DRUGIH PLAČIL 2020
POMEMBNO OBVESTILO za vse PREDELOVALCE SADJA!
Z znanjem in izkušnjami za polno gorenjsko koša...
USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKRE...
VABILO NA  PREDSTAVITEV 6. JAVNEGA RAZPISA ZA P...
PRIHAJAJOČI GOZDARSKI RAZPISI V LETU 2020
BOVINA VIRUSNA DIAREJA
FFS za vrtičkarje
OBNOVA IN SESTAVA TRAVNE RUŠE IN PRIPRAVA KAKOV...
OBVEZNA USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKRE...
Dobrote slovenskih kmetij 2020
NOVOSTI V DAVČNI ZAKONODAJI V KMETIJSTVU
Subvencije 2020 - Izpostava KRANJ
SREČANJE S KOORDINATORJI LOKALNE SAMOOSKRBE NA...
DAVČNA ZAKONODAJA V KMETIJSTVU
NAPOVEDNIK IZOBRAŽEVANJ ZA JANUAR 2020
NAPOVEDNIK IZOBRAŽEVANJ ZA KMETOVALCE - ŠKOFJA...
VREMENSKE NAPOVEDI V KMETIJSTVU