Aktualno

Izberite kategorijo:
VREMENSKE NAPOVEDI V KMETIJSTVU
NAPOVEDNIK IZOBRAŽEVANJ ZA KMETOVALCE - ŠKOFJA LOK...
DAVČNA ZAKONODAJA V KMETIJSTVU
SREČANJE S KOORDINATORJI LOKALNE SAMOOSKRBE NA OBM...
Subvencije 2020 - Izpostava KRANJ
OBVEZNA USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA...
NAPOVEDNIK IZOBRAŽEVANJ ZA JANUAR 2020
NOVOSTI V DAVČNI ZAKONODAJI V KMETIJSTVU
PRIHAJAJOČI GOZDARSKI RAZPISI V LETU 2020
USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKREPOV...
Z znanjem in izkušnjami za polno gorenjsko košaric...
Kviz Mladi in kmetijstvo 2020
Vabilo kulinarično potovanje
OBVESTILO KORONAVIRUS
Dobrote slovenskih kmetij 2020
OBNOVA IN SESTAVA TRAVNE RUŠE IN PRIPRAVA KAKOVOST...
FFS za vrtičkarje
Tehnologija pridelave fižola
POMEMBNO OBVESTILO ZA VLAGATELJE VLOG ZA 2 JR ZA P...
OBJAVA  dveh razpisov za finančno pomoč po nepredv...
BOVINA VIRUSNA DIAREJA
VABILO NA  PREDSTAVITEV 6. JAVNEGA RAZPISA ZA PODU...
POMEMBNO OBVESTILO za vse PREDELOVALCE SADJA!
Navodila za vodenje FADN
PREDSTAVITEV GOZDARSKIH RAZPISOV
Javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za n...
NOVOSTI NEPOSREDNIH IN DRUGIH PLAČIL 2020
NEKEMIČNO VARSTVO VRTNIN IN SADNEGA DREVJA
NOVOSTI V DAVČNI ZAKONODAJI V KMETIJSTVU
Vabilo na predstavitev dveh javnih razpisov
Usposabljanje za namen predelave in trženje kmetij...
ZAČETEK IZDAJANJA ODLOČB PRIDELOVALCEM SADJA, ZA P...
PRELOŽITEV ROKA po odločbah za plačilo prispevka z...
Dobrote slovenskih kmetij 2020 v času epidemije co...
Podaljšan rok za vložitev vloge za oprostitev plač...
Najava rednih usposabljanj za ukrep Kmetijsko-okol...
VABILO na predavanje  Invazivne tujerodne rastline...
Posnetek predstavitve 16. javnega razpisa iz poduk...
PROGRAM IZOBRAŽEVANJA JAVNE SLUŽBE KMETIJSKEGA SVE...
Novosti Zakona o interventnem ukrepu odloga plačil...
TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA NAMAKANJE
Povezava do usposabljanja KOPOP
Najava rednih usposabljanj za ukrep Dobrobit žival...
Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in...
Koriščenje sektorske pomoči kljub temeljnemu dohod...
Organizacija dela Oddelka za kmetijsko svetovanje...
*NOVO!  Javni razpis za obratna sredstva v primarn...
Drugo dognojevanje ozimnih žit, uporaba sredstev p...
Pridelovalci ozimnih žit vabljeni na ogled in pred...
Skrajni čas za zatiranje plevelov v žitih s herbic...
UVELJAVLJANJE ODPISA PRISPEVKOV ZA SOCIALNA ZAVARO...
POMEMBNE INFORMACIJE ZA KMEČKE ZAVAROVANCE GLEDE I...
SPREMEMBA KORONA ZAKONA - POMEMBNE INFORMACIJE ZA...
Obrazložitev odločbe o izračunu davčne osnove iz O...
Posodobljen okvirni terminski načrt objav javnih r...
USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKREPOV...
Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodk...
Okusi Škofjeloškega
Iztek roka za JR: Finančno nadomestilo zaradi izpa...
Finančno nadomestilo za izpad prihodka v gozdarske...
Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmet...
Izvajanje novega JN »Usposabljanje za namen predel...
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva v vred...
Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove meh...
STROKOVNO SREČANJE PRIDELOVALCEV KORUZE
Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma ra...
FINANČNA POMOČ V PRIREJI GOVEJEGA MESA
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za let...
UVELJAVLJANJE TEMELJNEGA DOHODKA NA KMETIJAH
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za let...
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za let...
OBVESTILO O VELJAVNOSTI  POTRDIL  ZA NAKUP IN UPOR...
Ministrstvo poziva rejce perutnine k izvajanju bio...
PRIDELAVA IN SKLADIŠČENJE ZELENJAVE ZA SAMOOSKRBO
POSNETEK PREDSTAVITVE 17. JAVNEGA RAZPISA IZ PODUK...
5. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 3.1
15.JAVNI RAZPIS IZ NASLOVA PODUKREPA 4.1 PODPORA Z...
Obvestilo o preklicu obnovitvenega usposabljanja z...
UVELJAVLJANJE DELNE POVRNITVE NADOMESTILA ZA ČAS K...
Za primerljivost in večjo konkurenčnost