Aktualno

Izberite kategorijo:
VREMENSKE NAPOVEDI V KMETIJSTVU
NAPOVEDNIK IZOBRAŽEVANJ ZA KMETOVALCE - ŠKOFJA LOK...
NAPOVEDNIK IZOBRAŽEVANJ ZA JANUAR 2020
DAVČNA ZAKONODAJA V KMETIJSTVU
SREČANJE S KOORDINATORJI LOKALNE SAMOOSKRBE NA OBM...
Subvencije 2020 - Izpostava KRANJ
NOVOSTI V DAVČNI ZAKONODAJI V KMETIJSTVU
Dobrote slovenskih kmetij 2020
OBVEZNA USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA...
OBNOVA IN SESTAVA TRAVNE RUŠE IN PRIPRAVA KAKOVOST...
FFS za vrtičkarje
BOVINA VIRUSNA DIAREJA
PRIHAJAJOČI GOZDARSKI RAZPISI V LETU 2020
VABILO NA  PREDSTAVITEV 6. JAVNEGA RAZPISA ZA PODU...
USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKREPOV...
Z znanjem in izkušnjami za polno gorenjsko košaric...
POMEMBNO OBVESTILO za vse PREDELOVALCE SADJA!
NOVOSTI NEPOSREDNIH IN DRUGIH PLAČIL 2020
NEKEMIČNO VARSTVO VRTNIN IN SADNEGA DREVJA
Kviz Mladi in kmetijstvo 2020
Vabilo kulinarično potovanje
NOVOSTI V DAVČNI ZAKONODAJI V KMETIJSTVU
ZAČETEK IZDAJANJA ODLOČB PRIDELOVALCEM SADJA, ZA P...
OBVESTILO KORONAVIRUS
Novosti Zakona o interventnem ukrepu odloga plačil...
PRELOŽITEV ROKA po odločbah za plačilo prispevka z...
Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in...
Organizacija dela Oddelka za kmetijsko svetovanje...
Drugo dognojevanje ozimnih žit, uporaba sredstev p...
Skrajni čas za zatiranje plevelov v žitih s herbic...
UVELJAVLJANJE ODPISA PRISPEVKOV ZA SOCIALNA ZAVARO...
Tehnologija pridelave fižola
POMEMBNE INFORMACIJE ZA KMEČKE ZAVAROVANCE GLEDE I...
Dobrote slovenskih kmetij 2020 v času epidemije co...
Podaljšan rok za vložitev vloge za oprostitev plač...
Koriščenje sektorske pomoči kljub temeljnemu dohod...
SPREMEMBA KORONA ZAKONA - POMEMBNE INFORMACIJE ZA...
*NOVO!  Javni razpis za obratna sredstva v primarn...
POMEMBNO OBVESTILO ZA VLAGATELJE VLOG ZA 2 JR ZA P...
Obrazložitev odločbe o izračunu davčne osnove iz O...
Posodobljen okvirni terminski načrt objav javnih r...
USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKREPOV...
OBJAVA  dveh razpisov za finančno pomoč po nepredv...
Pridelovalci ozimnih žit vabljeni na ogled in pred...
Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodk...
Okusi Škofjeloškega
Iztek roka za JR: Finančno nadomestilo zaradi izpa...
Navodila za vodenje FADN
Finančno nadomestilo za izpad prihodka v gozdarske...
PREDSTAVITEV GOZDARSKIH RAZPISOV
Javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za n...
Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmet...
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva v vred...
Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove meh...
Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma ra...
Izvajanje novega JN »Usposabljanje za namen predel...
Vabilo na predstavitev dveh javnih razpisov
STROKOVNO SREČANJE PRIDELOVALCEV KORUZE
Usposabljanje za namen predelave in trženje kmetij...
FINANČNA POMOČ V PRIREJI GOVEJEGA MESA
UVELJAVLJANJE TEMELJNEGA DOHODKA NA KMETIJAH
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za let...
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za let...
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za let...
Ministrstvo poziva rejce perutnine k izvajanju bio...
Najava rednih usposabljanj za ukrep Kmetijsko-okol...
VABILO na predavanje  Invazivne tujerodne rastline...
Posnetek predstavitve 16. javnega razpisa iz poduk...
OBVESTILO O VELJAVNOSTI  POTRDIL  ZA NAKUP IN UPOR...
POSNETEK PREDSTAVITVE 17. JAVNEGA RAZPISA IZ PODUK...
5. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 3.1
PROGRAM IZOBRAŽEVANJA JAVNE SLUŽBE KMETIJSKEGA SVE...
TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA NAMAKANJE
15.JAVNI RAZPIS IZ NASLOVA PODUKREPA 4.1 PODPORA Z...
PRIDELAVA IN SKLADIŠČENJE ZELENJAVE ZA SAMOOSKRBO
Povezava do usposabljanja KOPOP
Najava rednih usposabljanj za ukrep Dobrobit žival...
Obvestilo o preklicu obnovitvenega usposabljanja z...
UVELJAVLJANJE DELNE POVRNITVE NADOMESTILA ZA ČAS K...
Za primerljivost in večjo konkurenčnost