Aktualno

Izberite kategorijo:
Najava rednih usposabljanj za ukrep Dobrobit žival...
Povezava do usposabljanja KOPOP
PRIDELAVA IN SKLADIŠČENJE ZELENJAVE ZA SAMOOSKRBO
TEHNOLOŠKA NAVODILA ZA NAMAKANJE
PROGRAM IZOBRAŽEVANJA JAVNE SLUŽBE KMETIJSKEGA SVE...
5. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 3.1
POSNETEK PREDSTAVITVE 17. JAVNEGA RAZPISA IZ PODUK...
OBVESTILO O VELJAVNOSTI  POTRDIL  ZA NAKUP IN UPOR...
Posnetek predstavitve 16. javnega razpisa iz poduk...
VABILO na predavanje  Invazivne tujerodne rastline...
Najava rednih usposabljanj za ukrep Kmetijsko-okol...
Ministrstvo poziva rejce perutnine k izvajanju bio...
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za let...
UVELJAVLJANJE DELNE POVRNITVE NADOMESTILA ZA ČAS K...
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za let...
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za let...
UVELJAVLJANJE TEMELJNEGA DOHODKA NA KMETIJAH
FINANČNA POMOČ V PRIREJI GOVEJEGA MESA
Obvestilo o preklicu obnovitvenega usposabljanja z...
Usposabljanje za namen predelave in trženje kmetij...
STROKOVNO SREČANJE PRIDELOVALCEV KORUZE
Vabilo na predstavitev dveh javnih razpisov
Izvajanje novega JN »Usposabljanje za namen predel...
15.JAVNI RAZPIS IZ NASLOVA PODUKREPA 4.1 PODPORA Z...
Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma ra...
Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove meh...
Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva v vred...
Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmet...
Javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za n...
Za primerljivost in večjo konkurenčnost
PREDSTAVITEV GOZDARSKIH RAZPISOV
Finančno nadomestilo za izpad prihodka v gozdarske...
Navodila za vodenje FADN
Iztek roka za JR: Finančno nadomestilo zaradi izpa...
Okusi Škofjeloškega
Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodk...
Pridelovalci ozimnih žit vabljeni na ogled in pred...
OBJAVA  dveh razpisov za finančno pomoč po nepredv...
USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKREPOV...
Posodobljen okvirni terminski načrt objav javnih r...
Obrazložitev odločbe o izračunu davčne osnove iz O...
POMEMBNO OBVESTILO ZA VLAGATELJE VLOG ZA 2 JR ZA P...
*NOVO!  Javni razpis za obratna sredstva v primarn...
SPREMEMBA KORONA ZAKONA - POMEMBNE INFORMACIJE ZA...
Koriščenje sektorske pomoči kljub temeljnemu dohod...
Podaljšan rok za vložitev vloge za oprostitev plač...
Dobrote slovenskih kmetij 2020 v času epidemije co...
POMEMBNE INFORMACIJE ZA KMEČKE ZAVAROVANCE GLEDE I...
Tehnologija pridelave fižola
UVELJAVLJANJE ODPISA PRISPEVKOV ZA SOCIALNA ZAVARO...
Skrajni čas za zatiranje plevelov v žitih s herbic...
Drugo dognojevanje ozimnih žit, uporaba sredstev p...
Organizacija dela Oddelka za kmetijsko svetovanje...
Javni razpis za spodbujanje uvajanja okoljskih in...
PRELOŽITEV ROKA po odločbah za plačilo prispevka z...
Novosti Zakona o interventnem ukrepu odloga plačil...
OBVESTILO KORONAVIRUS
ZAČETEK IZDAJANJA ODLOČB PRIDELOVALCEM SADJA, ZA P...
Vabilo kulinarično potovanje
NOVOSTI V DAVČNI ZAKONODAJI V KMETIJSTVU
Kviz Mladi in kmetijstvo 2020
NEKEMIČNO VARSTVO VRTNIN IN SADNEGA DREVJA
NOVOSTI NEPOSREDNIH IN DRUGIH PLAČIL 2020
POMEMBNO OBVESTILO za vse PREDELOVALCE SADJA!
Z znanjem in izkušnjami za polno gorenjsko košaric...
USPOSABLJANJA IZ FITOMEDICINE ZA IZVAJALCE UKREPOV...
VABILO NA  PREDSTAVITEV 6. JAVNEGA RAZPISA ZA PODU...
PRIHAJAJOČI GOZDARSKI RAZPISI V LETU 2020
BOVINA VIRUSNA DIAREJA
FFS za vrtičkarje
OBNOVA IN SESTAVA TRAVNE RUŠE IN PRIPRAVA KAKOVOST...
OBVEZNA USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA...
Dobrote slovenskih kmetij 2020
NOVOSTI V DAVČNI ZAKONODAJI V KMETIJSTVU
Subvencije 2020 - Izpostava KRANJ
SREČANJE S KOORDINATORJI LOKALNE SAMOOSKRBE NA OBM...
DAVČNA ZAKONODAJA V KMETIJSTVU
NAPOVEDNIK IZOBRAŽEVANJ ZA JANUAR 2020
NAPOVEDNIK IZOBRAŽEVANJ ZA KMETOVALCE - ŠKOFJA LOK...
VREMENSKE NAPOVEDI V KMETIJSTVU