OBVEZNA USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA DOBROBIT ŽIVALI IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014–2020, NA PODROČJU GOVEDOREJE, ZA LETO 2019

OBVEZNA USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA DOBROBIT ŽIVALI IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014–2020, NA PODROČJU GOVEDOREJE, ZA LETO 2019

Obvestila za javnost, JSKS  | 

Vsak, ki se je vključil v ukrep dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, na področju govedoreje (ukrep DŽ, na področju govedoreje), se mora vsako leto izvajanja ukrepa, udeležiti rednega štiriurnega usposabljanja. Namen tega usposabljanja je, seznaniti udeležence z vsebinami povezanimi z dobrobitjo živali, ter da bi  s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj napakami izvajali ukrep DŽ, na področju govedoreje.

 

ZA LETO 2019 JE POTREBNO USPOSABLJANJE OPRAVITI DO 25. 2. 2020!

 

Zato vas vabimo, da se udeležite obveznega brezplačnega usposabljanja za leto 2019 za potrebe izvajanja ukrepa DŽ. Podrobnejši seznam lokacij in terminov usposabljanj na posameznem Kmetijsko gozdarskem zavodu je prikazan v nadaljevanju.

Kmetijsko gozdarski zavodi pri KGZS bodo do 25. februarja 2020, na območju celotne Slovenije, za vključene v operacijo DŽ – govedo, izvedli 81 usposabljanj.

 

Upravičenci do usposabljanja so nosilec, namestnik ali član kmetijskega gospodarstva ali v primeru pravnih oseb, zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah. Oseba, ki se udeleži usposabljanja mora biti za kmetijsko gospodarstvo vpisana v register kmetijskih gospodarstev (RKG). KMG mora biti vključen v ukrep DŽ iz PRP 2014–2020. Na usposabljanje obvezno prinesite številko KMG-MID, ker bo vaša udeležba na tem usposabljanju zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev. Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah prinesite tudi potrdilo delodajalca o zaposlitvi.

 

Po zaključku usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete glede izvedenega usposabljanja.

 

V skladu s Katalogom zmanjšanj plačil in izključitev iz Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 v letu 2019 (Uradni list RS, št. 81/18 z vsemi spremembami) se vam v primeru, da ne opravite tega usposabljanja, znesek plačila za ukrep dobrobit živali zmanjša.

 

 

Vsebina usposabljanj

 

  1. informiranje upravičencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali
  2. pašništvo
  3. ravnanje z živalmi
  4. preventivno zdravstveno varstvo goveda
  5. predstavitev dobrih praks

 

Vsebina usposabljanj za leto 2019 je določena s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Predstavitev prve teme Informiranje upravičencev o izvajanju ukrepa dobrobit živali  bo podkrepljena z delavnico v okviru katere bo predstavljeno pravilno vodenje zahtevanih evidenc pri izvajanju ukrepa DŽ govedo.

 

Za izvedbo delavnice vas pozivamo, da na usposabljanje prinesete vaše dnevnike paše in register govedi na KMG.

 

 

 

 

Vabljenje na usposabljanja

 

Vsak upravičenec, ki je vključen v ukrep DŽ, bo s strani svojega KGZ prejel pisno vabilo na usposabljanje.

 

Vključeni v ukrep DŽ na območju KGZ Kranj, boste z vabilom prejeli seznam vseh usposabljanj. Za udeležbo na usposabljanju si lahko sami izberete najustreznejši termin in lokacijo. Prijave niso potrebne.

 

Na območju ostalih KGZ (Celje, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto in Ptuj) boste prejeli vabilo na točno določeno usposabljanje. Če vam v naprej določen termin ali lokacija ne bi ustrezala, se lahko na vašem KGZ predhodno dogovorite za zamenjavo.

Tudi tu prijava na usposabljanja ni potrebna.

 


Seznam lokacij in terminov rednih usposabljanj za upravičence, vključene v ukrep dobrobit živali na področju govedoreje za leto 2019

 

 

 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Celje

 

 

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)

 

Datum

Lokacija

Ura

10. 2. 2020

Laško - Kmetija Vesenjak Andrej, Jagoče 5, 3270 Laško

9.00

10. 2. 2020

Prevalje - Gasilski dom Prevalje, Trg 28, 2391 Prevalje

14.00

11. 2. 2020

Šentjur – Sejna soba občine Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur

9.00

11. 2. 2020

Nazarje – Gasilski dom Nazarje, Zadrečka cesta 1, 3331 Nazarje

9.00

12. 2. 2020

Kozje – Kinodvorana Kozje, Kozje 34, 3260 Kozje

9.00

12. 2. 2020

Dravograd – Sejna soba zadruge Dravograd, Meža 27, 2370 Dravograd

9.00

12. 2. 2020

Luče –Gasilski dom Luče, Luče 1, 3334 Luče

9.00

13. 2. 2020

Vitanje – Dvorana Ksevt, Na vasi 18, 3205 Vitanje

9.00

13. 2. 2020

Mislinja – Center Lopan Mislinja, Šolska cesta 55, 2382 Mislinja

9.00

13. 2. 2020

Gornji Grad – Gostišče Trobej, Attemsov trg 12, 3342 Gornji grad

9.00

14. 2. 2020

Šmarje pri Jelšah - Kulturni dom Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah

9.00

14. 2. 2020

Petrovče - Dvorana KZ Petrovče, Petrovče 1, 3301 Petrovče

9.00

14. 2. 2020

Prevalje - Gasilski dom Prevalje, Trg 28, 2391 Prevalje

9.00

14. 2. 2020

Vojnik - Kulturni dom Vojnik, Celjska cesta 23 a, 3212 Vojnik

15.00

17. 2. 2020

Prevalje - Gasilski dom Prevalje, Trg 28, 2391 Prevalje

9.00

17. 2. 2020

Bistrica ob Sotli - Kulturni dom Bistrica ob Sotli, Bistrica ob Sotli 9, 3256 Bistrica ob Sotli

14.00

17. 2. 2020

Gorenje pri Zrečah - Gostišče Smogavc, Gorenje pri Zrečah 27, 3214 Zreče

9.00

18. 2. 2020

Šoštanj - Sejna dvorana KZ Šaleška dolina, Metleče 7, 3325 Šoštanj

9.00

18. 2. 2020

Slovenj Gradec - Hostel Slovenj Gradec, Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec

9.00

18. 2. 2020

Šentjur - Sejna soba občine Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur

9.00

19. 2. 2020

Draža vas - Turistična kmetija Marguč, Draža vas 51, 3215 Loče

9.00

20. 2. 2020

Šoštanj - Sejna dvorana KZ Šaleška dolina, Metleče 7, 3325 Šoštanj

9.00

20. 2. 2020

Slovenj Gradec - Hostel Slovenj Gradec, Ozare 18, 2380 Slovenj Gradec

15.00

21. 2. 2020

Dravograd - Sejna soba zadruge Dravograd, Meža 27, 2370 Dravograd

9.00

24. 2. 2020

Mozirje - Kulturni dom Mozirje, Hribernikova ulica 1, 3330 Mozirje

9.00

24. 2. 2020

Rogaška Slatina - Kulturni center Rogaška Slatina, Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina

9.00

 

Dodatne informacije dobite pri svojih terenskih kmetijskih svetovalcih ali na tel: 03/734 08 74  

 

 

 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Kranj

 

(predhodna prijava ni potrebna)

 

Datum

Lokacija

Ura

10. 2.2020

Jesenice – Dvorana Kolpern, Fužinska cesta 2, Jesenice

11.00

12. 2.2020

Poljane - Kulturni dom, Poljane nad Škofjo loko 77

11.00

17. 2.2020

Jesenice – Dvorana Kolpern, Fužinska cesta 2, Jesenice

15.00

19. 2.2020

Naklo – Dom Janeza Filipiča, Kranjska cesta 1, Naklo

15.00

21. 2.2020

Brezje - Dom krajanov,  Brezje 80/c, Brezje

15.00

24. 2.2020

Bohinj - Kulturni dom Joža Ažmana, Triglavska cesta 16, Bohinjska Bistrica

15.00

 

 

Dodatne informacije dobite na telefonu 04/280 46 35 ali pri lokalnem kmetijskem svetovalcu.

 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana

 

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)

 

Datum

Lokacija

Ura

13.2.2020

Kamnik - Gasilska zveza Kamnik, Livarska ulica 1, 1241 Kamnik

  9.00

13.2.2020

Velike Lašče - Levstikov dom, Stritarjeva cesta 1, 1315 Velike Lašče

14.00

14.2.2020

Kočevje - Kulturni center Kočevje, Trg zbora odposlancev 62, 1330 Kočevje

  9.00

18.2.2020

Cerknica - Kulturni dom Cerknica, Cesta 4. Maja 63, 1380 Cerknica

  9.00

19.2.2020

Vrhnika - Cankarjev dom, Tržaška cesta 25, 1360 Vrhnika

  9.00

20.2.2020

Moravče - Kulturni dom Moravče, Vegova ulica 9, 1251 Moravče

  9.00

20.2.2020

Mlinše - Dvorana KUD Mlinše, Mlinše 12, 1411 Izlake

14.00

21.2.2020

Šmartno pri Litiji - Kulturni dom Šmartno pri Litiji, Za povrtmi 4, 1275 Šmartno pri Litiji

  9.00

24.2.2020

Kamnik - Gasilska zveza Kamnik, Livarska ulica 1, 1241 Kamnik

  9.00

25.2.2020

Ljubljana-Dobrunje - Zadružni dom Zadvor, Cesta II. Grupe odredov 43, 1261 Dobrunje

  9.00

 

Dodatne informacije dobite pri lokalnemu kmetijskemu svetovalcu  ali na telefonu: 01 513 07 16

 

 

 

 

 

 

 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

 

 

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)

 

Datum

Lokacija

Ura

11.02.2020

Maribor – KGZS - Zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor, predavalnica I

15.00

12.02.2020

Maribor – KGZS - Zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor, predavalnica I

9.00

14.02.2020

Maribor – KGZS - Zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor, predavalnica I

9.00

18.02.2020

Maribor – KGZS - Zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor, predavalnica I

15.00

21.02.2020

Maribor – KGZS - Zavod Maribor, Vinarska ulica 14, 2000 Maribor, predavalnica I

9.00

 

Dodatne informacije dobite na telefonu: 02 228 49 49

 

 

 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota

 

 

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)

 

Datum

Lokacija

Ura

20.02.2020

Murska Sobota – Dvorana KGZS - zavod Murska Sobota, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

9.00

 

Dodatne informacije dobite na telefonu :  02 539 14 31, 031 703 604 ali po elektronski pošti: janez.lebar@gov.si

 

 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

 

 

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)

 

Datum

Lokacija

Ura

10.2.2020

Grgar - Kulturni dom,  Grgar 47, 5251 Grgar

10.00

10.2.2020

Ajdovščina - Srednja šola Veno Pilon, Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina

15.30

11.2.2020

Idrija - Filmsko gledališče Idrija, Trg sv. Ahacija 5, 5280 Idrija

10.00

12.2.2020

Postojna - Šolski center Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna

16.00

13.2.2020

Tolmin  - Kinogledališče Tolmin, Mestni trg 5, 5220 Tolmin

10.00

13.2.2020

Postojna - Šolski center Postojna, Cesta v Staro vas 2, Postojna

16.00

24.2.2020

Ilirska Bistrica - Dom na Vidmu, Gregorčičeva cesta 2, 6250 Ilirska Bistrica

10.00

24.2.2020

Sežana - Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Stjenkova ulica 3,6210 Sežana

15.00

 

Dodatne informacije dobite na telefonu: 05/335 12 12 ali 05/335 12 06

 

 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

 

 

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)

 

 

Datum

Lokacija

Ura

10.2.2020

Krško - Sejna soba A, Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško

15.00

12.2.2020

Krško - Sejna soba A, Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško

10.00

12.2.2020

Sevnica - Kulturna dvorana Sevnica, Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica

15.00

13.2.2020

Brežice - Knjižnica Brežice, dvorana Savice Zorko, Trg Jožeta Toporišiča 1, 8250 Brežice

10.00

17.2.2020

Novo mesto - Sejna soba, KGZS-ZAVOD NM, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto

15.00

18.2.2020

Novo mesto -  Sejna soba, KGZS-ZAVOD NM, Šmihelska 14, 8000 Novo mesto

10.00

19.2.2020

Trebnje - CIK Trebnje (velika predavalnica), Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje

10.00

20.2.2020

Trebnje - CIK Trebnje (velika predavalnica), Kidričeva ulica 2, 8210 Trebnje

15.00

24.2.2020

Črnomelj - Konferenčna dvorana, Obrtna zbornica Črnomelj, , Ul. 21. oktobra 10, 8340 Črnomelj

10.00

24.2.2020

Krško - Sejna soba A, Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško

10.00

25.2.2020

Sevnica - Kulturna dvorana Sevnica, Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica

10.00

 

Dodatne informacije dobite na telefonu: 07/373 05 70 in na izpostavah KGZS – Zavoda Novo mesto (Sevnica 07-81-41-725; Krško 07-49-02-210; Brežice 07-49-61-165; Trebnje 07-34-60-670, Novo mesto 07-33-21-942, Metlika-Črnomelj 07-30-56-210)

 

 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj

 

(osebno vabljenje na določeno lokacijo in termin)

 

Datum

Lokacija

Ura

10.2.2020

Podvelka – Kulturni dom Podvelka, Podvelka 55, 2363 Podvelka

10.00

11.2.2020

Vuzenica – Kulturni dom Vuzenica, Sejmarska ulica 2, 2367 Vuzenica

10.00

13.2.2020

Ptuj – Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

14.00

13.2.2020

Šmartno na Pohorju – Gasilski dom Šmartno na Pohorju, Šmartno na Pohorju 24, 2315 Šmartno na Pohorju

9.00

14.2.2020

Slovenska Bistrica  - Gasilski dom Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica

9.00

17.2.2020

Lenart – Kulturni dom Lenart, Trg Osvoboditve 2, 2230 Lenart v Slov. goricah

9.00

17.2.2020

Lenart – Kulturni dom Lenart, Trg Osvoboditve 2, 2230 Lenart v Slov. goricah

14.00

18.2.2020

Ptuj – Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

9.00

19.2.2020

Oplotnica - Dvorana občine Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica

9.00

20.2.2020

Radlje ob Dravi – Gostišče Žohar, Št. Janž pri Radljah 87, 2360 Radlje ob Dravi

10.00

21.2.2020

Ptuj – Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

14.00

24.2.2020

Cvetkovci - Gostilna pri Marti, Cvetkovci 50, 2273 Podgorci

9.00

24.2.2020

Ptuj – Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

9.00

25.2.2020

Slovenska Bistrica  - Gasilski dom Slovenska Bistrica, Kolodvorska 10, Slovenska Bistrica

9.00

 

Dodatne informacije dobite na telefonu: 02 749 36 10 - Peter Pribožič

 

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri