FINANČNA POMOČ V PRIREJI GOVEJEGA MESA

FINANČNA POMOČ V PRIREJI GOVEJEGA MESA

Obvestila za javnost, JSKS  | 

KDO JE URPAVIČEN: Vlagatelj je nosilec KMG, ki redi govedo in ga je dal v zakol, odpremo ali izvoz (v nadaljevanju: zakol) v obdobju od 1. junija 2020 do 30. septembra 2020.

PRAVNA PODLAGA:

Odlok o finančni pomoči v prireji govejega mesa (Uradni list RS, št. 143/2020, v nadaljevanju: odlok)

KAJ: Finančna pomoč v prireji govejega mesa zaradi poslabšanja ekonomskih razmer v sektorju govedoreje v letu 2020.

KDO JE URPAVIČEN: Vlagatelj je nosilec KMG, ki redi govedo in ga je dal v zakol, odpremo ali izvoz (v nadaljevanju: zakol) v obdobju od 1. junija 2020 do 30. septembra 2020.

 

POGOJI: Upravičenec do finančnega nadomestila je vlagatelj, ki:

  • je do 10.7.2020 oddal zbirno vlogo za leto 2020 v skladu z uredbo, ki ureja izvedbo ukrepov skupne kmetijske politike za leto 2020;
  • je v obdobju od 1. junija do 30. septembra 2020 dal v zakol, odpremo ali izvoz govedo, starejše od enega leta, ki ga je pred tem imel v reji vsaj šest mesecev (v nadaljevanju: govedo). V obdobje reje se štejejo tudi začasni odhodi na planino, pašnik, sejem ali razstavo;
  • je za govedo priglasil vse odhode goveda iz kmetijskega gospodarstva v Centralni register govedi do 15. oktobra 2020, prihodi v zbirne centre ali klavnice pa potrjeni;
  • na dan oddaje zahtevka vlagatelj NI v stečaju in nima neporavnanih davčnih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 EUR;
  • mora imeti 5. novembra 2020 najmanj 70% števila govedi od števila govedi na dan 31. maj 2020. Govedo, ki je na presečne datume na začasnem odhodu na planini, pašniku, sejmu ali razstavi se upošteva kot število goved na kmetijskem gospodarstvu.

 

VIŠINA FINANČNEGA NADOMESTILA

Finančna pomoč se dodeli na podlagi števila goveda, ki ga je upravičenec oddal v zakol,odpremo ali izvoz v obdobju od 1. junija do 30. septembra 2020. Višina finančne pomoči za posamezno govedo znaša 100 eurov.

 

POSTOPEK: Izpolnjen in podpisan obrazec »Zahtevek za dodelitev finančne pomoči v prireji govejega mesa«  mora vlagatelj poslati po pošti na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »finančna pomoč v prireji govejega mesa« do 2. novembra 2020.

Potrebno je izpolniti in poslati vse tri strani vloge, skupaj s podpisano »izjava vlagatelja« in izpolnjeno ter podpisano »Izjavo vlagatelja glede enotnega podjetja«

Agencija pridobi podatke o upravičenih živalih sama iz Centralnega registra goveda.

Obrazce lahko dobite tudi na enotah kmetijske svetovalne službe.

O zahtevku odloči Agencija z odločbo, najkasneje do 1. decembra 2020

 

Priloga: obrazec vloge

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri