UVELJAVLJANJE DELNE POVRNITVE NADOMESTILA ZA ČAS KARANTENE ALI VARSTVA OTROK

UVELJAVLJANJE DELNE POVRNITVE NADOMESTILA ZA ČAS KARANTENE ALI VARSTVA OTROK

Sporočila za javnost, JSKS  | 

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP), ki je bil objavljen v Uradnem listu 152-2020, dne 23.10.2020 med drugim uvaja tudi  UVELJAVLJANJE DELNE POMOČI ZA ČAS KARANTENE ALI VARSTVA OTROK za kmečke zavarovance.

KDO SO UPRAVIČENCI?

Kmetje (zavarovalne podlage 051, 052, 007+064/065) in nekateri drugi upravičenci ((samozaposleni (zavarovalne podlage 005) ali družbeniki, delničarji gospodarske družbe, ustanovitelji zadruge ali zavoda in so hkrati poslovodne osebe (zavarovalne podlage 040), ki jim je bila odrejena karantena oziroma  tisti, ki ne morejo opravljati svoje dejavnosti zaradi potrebe po varstvu otrok, ki zaradi objektivnega razloga ne morejo obiskovati vrtca ali šole. Starši so do tovrstne pomoči v primeru šolarjev upravičeni za otroke do vključno 5. razreda osnovne šole. Prav tako tudi za otroke v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami ter za otroke, ki imajo z odločbo o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca.

 

KOLIKŠNA JE VIŠINA POMOČI?

Višina pomoči znaša 250 EUR za vsako odrejeno karanteno ali čas, ko upravičenec ni zmožen opravljanja dejavnosti, vendar ne več kot: 250 EUR za 10 dni, 500 EUR za 20 dni, 750 EUR za cel mesec. Pomoč je oproščena plačila davkov in prispevkov.

 

KAKŠEN JE ČAS TRAJANJA POMOČI?

Pomoč upravičencem pripada za primere, ki so nastali od 1.9.2020 do 31.12.2020 z možnostjo podaljšanja tega ukrepa. Navedeno pomeni, da so do pomoči upravičeni tudi kmetje, ki zaradi odrejene karantene ali zaradi varstva otrok niso mogli opravljati dejavnosti že v septembru ali oktobru.

 

 

KATERI SO ROKI ZA ODDAJO VLOGE IN DATUMI IZPLAČILA?

  • Če je vloga vložena do 31.10 2020, bo pomoč nakazana 10.11.2020;
  • če je vloga vložena za november ali oktober in november od 1.11.2020 do 30.11 2020, bo pomoč nakazana do 10.12.2020;
  • če je vloga vložena za december ali december in oktober ali december in november ali za vse tri mesece skupaj od 1.12.2020 do 31.12 2020 bo pomoč nakazana do 10.1.2021.

 

KAKŠEN JE POSTOPEK ODDAJE VLOGE?

Upravičenec do pomoči poda vlogo prek informacijskega sistema eDavki (obrazec NF-karantena Izjava za povračilo delno izgubljenega dohodka). To stori v 30 dneh od:

  • vročitve odločbe o karanteni oziroma
  • pridobitve drugega ustreznega dokazila, da je nastopila druga zunanja objektivna okoliščina, zaradi katere otrok ne more v vrtec ali šolo oziroma
  • najkasneje do 31.12.2020.

 

V primeru karantene dokazil k vlogi praviloma ni potrebno prilagati, saj bo FURS črpal iz zbirk podatkov Ministrstva za zdravje. Le v primeru vložitve vloge zaradi druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole, pa mora upravičenec priložiti ustrezno dokazilo (npr. potrdilo o zaprtju vrtca ali šole) o nastanku in trajanju druge zunanje objektivne okoliščine. V vlogi mora upravičenec tudi obrazložiti način opravljanja dejavnosti, zaradi katerega dejavnosti ni mogoče opravljati in organizirati opravljanja dejavnosti na domu – npr. terensko delo, delo s strankami v živo itd

 

IZKLJUČEVANJE DENARNIH POMOČI

Oseba, ki je za isto obdobje upravičena do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka, ni upravičena do pomoči v obliki delno povrnjenega izgubljenega dohodka zaradi karantene oziroma varstva otroka. Pri tem dodajamo, da je takšna oseba, v primeru vračila izredne pomoči do mesečnega temeljnega dohodka, upravičena naknadno uveljaviti pomoč v obliki delno povrnjenega izgubljenega dohodka zaradi karantene oziroma varstva otroka.

V 30 dneh od vračila mesečnega temeljnega dohodka sme taka oseba vložiti vlogo za delno povrnjeni izgubljeni dohodek zaradi karantene oziroma varstva otroka. To bo lahko storila z vložitvijo vloge preko informacijskega sistema Finančne uprave RS – eDavki.

 

 

 

 

 

                                                                                        Svetovalka za ekonomiko kmetijstva:  

                                                                                                  Ana Demšar – Benedičič

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri