Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 za naložbe v ureditev hlevov in skladišč za krmo ter za naložbe namenjene izboljšanju skladiščnih kapacitet za živinska gnojila.

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 za naložbe v ureditev hlevov in skladišč za krmo ter za naložbe namenjene izboljšanju skladiščnih kapacitet za živinska gnojila.

Obvestila za javnost, JSKS  | 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek, 30.10.2020 v Uradnem listu objavilo 16. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020  za naložbe v ureditev hlevov in skladišč za krmo ter za naložbe namenjene izboljšanju skladiščnih kapacitet za živinska gnojila.

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe v ureditev hlevov in skladišč za krmo ter za naložbe namenjene izboljšanju skladiščnih kapacitet za živinska gnojila.

Do podpore so upravičene naslednje vrste naložb:

 • ureditev hlevov in nakup pripadajoče opreme,
 • ureditev skladišč za krmo in nakup pripadajoče opreme,
 • nakup kmetijske mehanizacije za namen hlevske reje ter skladiščenja krme: stroji za prekladanje materialov, mobilna dvoriščna mehanizacija in cisterne za gnojenje,
 • ureditev čistilnih naprav in greznic,
 • ureditev objektov za shranjevanje meteorne vode,
 • gradnja objektov za skladiščenje živinskih gnojil in nakup pripadajoče opreme,
 • nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
 • zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil, in
 • nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov.

Nepovratna sredstva v višini 9.015.046 evrov se zagotavljajo iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis, vendar ne pred 12. marcem 2020, do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014. Upravičenci lahko vložijo podporo tudi za zaključene naložbe (ne velja za kolektivne naložbe).

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci znaša:

 • 30 % upravičenih stroškov naložbe. Ta delež se lahko poveča:
 • za 5 odstotnih točk za naložbe na OMD območjih ter ob hkratni vključenosti v ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (KOPOP) oziroma Ekološko kmetovanje,
 • za 10 odstotnih točk za naložbe socialnih podjetij, za naložbe povezane z izvajanjem ukrepa dobrobit živali (DŽ) ter za naložbe na problemskih območjih, 
 • 15 odstotnih točk za kolektivne naložbe, ter
 • 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov,

in znaša maksimalno 50 % upravičenih stroškov.

Z letošnjim letom ARSKTRP uvaja popolni elektronski vnos vlog. Vloga na javni razpis se vloži na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) v elektronski obliki, podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram.

Razpis je dosegljiv na povezavi: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/16-javni-razpis-za-podukrep-4-1/


Za več informacij se obrnite na lokalnega kmetijskega svetovalca ali na infotočki na telefonski številki: 042804631 (Franc Pavlin) in  042804633 (Blaška Božnar)

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri