UVELJAVLJANJE ODPISA PRISPEVKOV ZA SOCIALNA ZAVAROVANJA IN TEMELJNEGA DOHODKA

UVELJAVLJANJE ODPISA PRISPEVKOV ZA SOCIALNA ZAVAROVANJA IN TEMELJNEGA DOHODKA

Obvestila za javnost, JSKS  | 

Kako boste kmečki zavarovanci v praksi uporabljali pomoč, ki je določena na podlagi sprejetega Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo – ZIUZEOP,  ki je bil objavljen v Ur.l. RS 49/2020,  v petek, 10.04.2020.  

Pomoč lahko uveljavljate samo kmečki zavarovanci (zavarovalna podlaga 051, 052 007+064, 007+065), ki ste polno zavarovani (40 ur /teden). Tisti, ki koristite ½ delovni čas za zavarovanje po otrocih ali ste zaposleni kje drugje,  te pomoči ne morete koristiti.

 

Pomoč zajema:

 • - odlog prispevkov za socialno varnost (marec + april + maj 2020) za največ 2 leti
 • - odpis prispevkov za socialno varnost (marec od 13. 3. dalje + april + maj 2020)
 • - izredna pomoč v obliki temeljnega dohodka

 

 1. ODLOG PLAČILA PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST

Ta pomoč bo izvedena avtomatično in vam zanjo ni potrebno narediti ničesar. Če ne boste plačali položnic za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje in starševsko varstvo za marec, april in maj 2020 Vas do 31.3. 2022 ne bo nihče  terjal, da nimate plačanih obveznosti. Do tega datuma jih lahko plačujete postopoma v obrokih ali vse naenkrat, lahko pa jih plačate tudi redno.

 

 1. OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST

Ta pomoč se dodeli na podlagi  Izjave o zmanjšanem obsegu opravljanja dejavnosti NF-COVID19 (ostale vloge), ki je od 14.04.2020 dalje dostopna na e davkih.

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/PersonalPortal/Pages/Login/Login.aspx
Dostop je možen z digitalnim potrdilom oziroma z vašo davčno številko, če digitalnega potrdila nimate. Za nasvet in pomoč  lahko prosite tudi svojega svetovalca.

Izjava je zelo enostavna. Vaši osebni podatki se bodo že izpisali, Vi pa boste v njej v obkljukali, da zaradi epidemije ne morete opravljati dejavnosti ali jo opravljate v bistveno zmanjšanem obsegu. Pogoj za oprostitev prispevkov je (poleg oddaje vloge),  da dan vložitve vloge ne boste imeli neplačanih zapadlih davčnih obveznosti (preverite na davčni kartici)  in da boste lahko dokazali nezmožnost opravljanja dejavnosti ali  bistveno zmanjšan obseg. Zakon ga opredeljuje na sledeč način, če so se prihodki v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v februarju 2020 zmanjšali vsaj za 25 % oziroma so se  prihodki v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v februarju 2020 zmanjšali za najmanj  50 %.

Kako boste kmetje, dokazovali upad prihodkov v posameznem mesecu še ni znano, pristojni pa sporočajo, da je vsekakor za končno upravičenost do tega ukrepa velja upoštevati naslednje:

 • prihodki so v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % v primerjavi z istim obdobjem obdobju leta 2019 in
 • prihodki v drugem polletju 2020 niso dosegli več kot 20-odstotno rast prihodkov glede na isto obdobje v letu 2019.

Torej boste upravičenci do oprostitve končni rezultat videli šele v začetku leta 2021. In če ne boste dosegli omenjeni kriterijev, bo znesek v višini oproščenih prispevkov potrebno vrniti.

Roki za vložitev izjave za oprostitev prispevkov

 • 30.4.2020 za oprostitev za marčevske (od 13.3.2020 dalje) in aprilske prispevke, ki sicer zapadejo v plačilo 20.4. in 20.5.2020.
 • 31.5.2020: za predložitev izjave, če želijo oprostitev majskih prispevkov, ki sicer zapadejo v plačilo 20.6.2020.

 

 1. IZREDNA POMOČ V OBLIKI TEMELJNEGA MESEČNEGA DOHODKA

Tudi ta pomoč se dodeli na podlagi  Izjave o zmanjšanem obsegu opravljanja dejavnosti NF-COVID19, ki je od 14.04.2020 dalje dostopna na e davkih. Gre za isto izjavo kot za oprostitev prispevkov.

Pogoj za dodelitev izredne pomoči je (poleg oddaje vloge),  da so bile na dan 09.04.2020 poravnane vse zapadle davčne obveznosti do države in  da boste v prihodnosti lahko dokazali nezmožnost opravljanja dejavnosti oziroma  bistveno zmanjšan obseg  opravljanja dejavnosti (enaka dokazila kot pri oprostitvi  prispevkov).  

Končni rezultat  boste upravičenci do izredne pomoči videli šele v začetku leta 2021. In če ne boste dosegli omenjeni kriterijev, boste znesek v višini prejetega temeljnega dohodka morali vrniti.

Izredna pomoč v obliki  temeljnega mesečnega dohodka  bo znašala 350 evrov za mesec marec ter po 700 evrov za april in maj 2020, če ste  opravljali dejavnost najmanj od 13. marca 2020 do uveljavitve zakona.

 Roki za vložitev izjave za uveljavljanje temeljnega mesečnega dohodka

 • 18.4.2020 (za mesec marec) – nakazilo denarja 25.4.2020
 • 19. do 30.4. 2020 (za mesec marec in/ali april) – nakazilo denarja 10.05.2020
 • 01. do 31.05. 2020 (za mesec marec in/ali april in/ali maj)  – nakazilo denarja 10.05.2020

 

Kaj torej storiti? Na kakšen način se bo ugotavljal dohodek na kmetijskih gospodarstvih, še ni znano. Upamo, da bo v nekaj dneh, zato mogoče zaenkrat oddajte vlogo samo za oprostitev prispevkov, z vlogo za temeljni dohodek pa še nekoliko počakajte in jo boste oddali kasneje, če ne boste uveljavljali sektorske pomoči, za katero pa višine še ni znana.

 

 

                                                                              Pripravila: Ana Demšar – Benedičič

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri