Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva v vrednosti 1.000.000 evrov za zaščito živali na paši pred medvedom in volkom

Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva v vrednosti 1.000.000 evrov za zaščito živali na paši pred medvedom in volkom

Obvestila za javnost, JSKS  | 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v petek 24.7.2020 v Uradnem listu objavilo javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva v vrednosti 1.000.000 evrov za zaščito živali na paši pred medvedom in volkom. Upravičenci lahko vložijo vlogo od 17. avgusta 2020 do vključno 21. oktobra 2020 do 23:59.

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe ureditev pašnikov in obor na območju pojavljanja medveda in volka. Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev.

Predmet podpore so naložbe v ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojenje divjadi z visokimi premičnimi varovalnimi elektromrežami in nepremičnimi elektroograjami na območjih pojavljanja medveda in volka, iz predpisa, ki ureja ukrepe kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020.

Nepovratna sredstva v višini 1 mio EUR se zagotavljajo iz PRP RS 2014–2020.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali pred vložitvijo vloge na javni razpis, vendar ne pred 12. 3. 2020, do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev, ter splošni stroški, ki so nastali po 1. januarju 2014.

Najnižji znesek javne podpore znaša 2.000 evrov na vlogo. Vlagatelji, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 1.000.000 evrov javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz tega podukrepa pridobijo do vključno 3.000.000 evrov javne podpore.

Z letošnjim letom uvajamo popolni elektronski vnos vlog. Vloga na javni razpis se vloži na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARKSTRP) v elektronski obliki, podpisana s kvalificiranim elektronskim podpisom. Priloge se predložijo kot skenogram.

Podrobnejša navodila o elektronskemu vnosu vlog bodo naknadno objavljena na spletišču ARSKTRP, na mestu, kjer bo objavljen javni razpis. (povzeto po Mreži za podeželje).

 

Povezava do razpisne dokumentacije: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/13-javni-razpis-za-podukrep-4-1/

 

Za vse dodatne informacije se obrnite na lokalnega kmetijskega svetovalca ali na infotočko na KGZS-Zavodu KR Franca Pavlina na telefona: 042804631

 

V okviru KGZS - Zavoda Kranj bomo izvedli predstavitev javnega razpisa. Zaradi lažje organizacije predstavitve in določitve ustreznega termina in lokacije izvedbe vas prosimo, da se vsi zainteresirani prijavite na telefon: 04/2804633 ali mail: blaska.boznar@kr.kgzs.sido 4.9.2020. Na zgoraj navedeni telefonski številki in elektronskem naslovu pa smo vam na voljo tudi za vse dodatne informacije glede razpisa.

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri