Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pri reji drobnice zaradi epidemije COVID-19

Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pri reji drobnice zaradi epidemije COVID-19

Obvestila za javnost, JSKS  | 

Vlada RS je izdala Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pri reji drobnice zaradi epidemije COVID-19, ki začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Nadomestilo za izpad dohodka pri reji drobnice se dodeli, ker je sektor utrpel najmanj 20 % izpad dohodka, ki je zlasti posledica nezmožnosti prodaje zalog, zmanjšanja obsega pridelave, predelave oziroma prodaje zaradi pojava epidemije COVID-19. Prav tako ovčjega in kozjega mesa niso kupovali v t. i. HoReCa sektorju, izpadla je tudi sezonska prodaja jagnjet in kozličkov, ki se tradicionalno začne spomladi in je največja prav v obdobju od meseca marca dalje. Evidentiran zakol v klavnicah se je zmanjšal za 2/3. Jagenjčkov in kozličkov ni bilo mogoče prodati, zato so preraščali predvideno klavno težo in povzročili dodatne stroške in posledično izpad dohodka rejcem. Ocena pavšalne pomoči je določena kot posledica porasta stroškov.

Pri podaljšanja reje so imeli rejci drobnice v povprečju 78 EUR dodatnih stroškov na GVŽ ovce ali koze ali 11,7 EUR na ovco oziroma kozo. Za ukrep po tem odloku se predvideva cca. 870.000,00 EUR sredstev iz proračuna RS.

Pogoji upravičenosti do nadomestila:

-           nosilci KMG, ki so oddali zbirno vlogo za leto 2020 in so na dan 1. februarja 2020 redili najmanj 10 ovc oziroma koz,

-           da so oddali zbirno vlogo za leto 2020

-           da je bila čreda v letu 2020 cepljena proti bolezni modrikastega jezika

-           na dan oddaje zahtevka niso v stečaju, prisilni likvidaciji ali v osebnem stečaju ter morajo imeti poravnane zapadle davčne obveznosti.

Finančno nadomestilo lahko znaša največ 10.000 evrov na posameznega upravičenca.

Rejci ne bodo dobili na dom predtiskanih obrazcev. Na voljo so na spletni strani KGZS –Kmetijski zavod Kranj in na enotah kmetijske svetovalne službe. Število ovc in koz, ki so upravičene do finančnega nadomestila, bo ARSKTRP pridobila iz uradnih evidenc na dan 1. 2. 2020.

Zahtevke vlagatelji vložijo na: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »izredni začasni ukrepi – drobnica«   do 30. julija 2020.

Priloga:

 

Vir: MKGP 29. 5. 2020

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri