POMEMBNE INFORMACIJE ZA KMEČKE ZAVAROVANCE GLEDE IZVAJANJA KORONA ZAKONA

POMEMBNE INFORMACIJE ZA KMEČKE ZAVAROVANCE GLEDE IZVAJANJA KORONA ZAKONA

Obvestila za javnost, JSKS  | 

Možnosti, ki jih sprejeti Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic ponuja kmečkim zavarovancem, ki so polno kmečko zavarovani za 40 ur/teden na zavarovalni podlagi 051, 052 007+064, 007+065.  

  1. ODLOG PLAČILA PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST

Kmečki zavarovanci za mesec marec, april in maj ne bodo prejeli položnic oziroma SMS sporočil. To pomeni, da lahko prispevke za te tri mesece odložijo do 31.03.2022. Prispevke lahko kasneje (po  koncu razglasitve epidemije) plačajo v enkratnem znesku ali obročno. Za junij bo potrebno plačati prispevke v rednem roku. Ta ukrep  je avtomatski in zanj ni potrebno narediti nič. Pogoj je le, da so bile  na dan 06.04.2020 poravnane vse zapadle obveznosti do 28.02.2020 oziroma le – te niso bile višje od 50€.

Kmečki zavarovanci se torej sami odločite ali boste kljub temu plačali prispevke v rednem roku ali si denar za te tri mesece prihranite za kasneje. Gre samo za odlog plačila brez zamudnih obresti. VENDAR POZOR – ČE BOSTE PRISPEVKE PLAČALI V REDNEM ROKU, POTEM NIMA SMISLA VLAGATI VLOGE ZA OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV.

  1. OPROSTITEV PLAČILA PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST

Za uveljavljanje tega ukrepa je potrebno oddati vlogo NF-COVID19 preko e-davkov.

Roka za vložitev izjave za oprostitev prispevkov sta do 30.4.2020 za marec od 13.3.2020 dalje in april ter do 31.5.2020 za mesec maj.

Za oprostitev plačila prispevkov veljajo določeni pogoji:

  • če so se prihodki v mesecu marcu 2020 v primerjavi s prihodki v februarju 2020 zmanjšali vsaj za 25 % oziroma so se prihodki v mesecu aprilu ali maju 2020 v primerjavi s prihodki v februarju 2020 zmanjšali za najmanj  50 % in
  • če bodo prihodki so v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % v primerjavi z istim obdobjem obdobju leta 2019 in
  • prihodki v drugem polletju 2020 niso dosegli več kot 20-odstotno rast prihodkov glede na isto obdobje v letu 2019.

Pomembno je tudi, da so na dan vložitve te vloge poravnane vse zapadle davčne obveznosti.

Upravičenci do odpisa boste končni rezultat videli šele v začetku leta 2021. Trenutno namreč še ni znano, kako boste kmetje dokazovali upad dohodka v posameznem mesecu. Vsem kmečkim zavarovancem pa svetujemo, da vlogo za oprostitev prispevkov za socialno varnost vseeno oddate.

 

  1. IZREDNA POMOČ V OBLIKI TEMELJNEGA MESEČNEGA DOHODKA

Tudi za uveljavljanje tega ukrepa je potrebno oddati vlogo preko e-davkov. Gre za isto vlogo kot za oprostitev prispevkov in za enake pogoje glede dokazovanja prihodkov. Pomembno pa je,  so bile na dan 09.04.2020 poravnane vse zapadle davčne obveznosti do države. Višina te pomoči bo znašala 350 evrov za mesec marec ter po 700 evrov za april in maj 2020.

Rok za oddajo je bil 18.4.2020, naslednji je do 30.4 za nakazilo denarja 10.5 in 3. do konca maja za nakazilo 10.6.2020.  

Kot je bilo že omenjeno, bodo končni rezultati znani šele v letu 2021. In če omenjeni kriteriji ne bodo doseženi, bo znesek v višini prejetega temeljnega dohodka potrebno vrniti, enako kot prispevke.

 

Kmetom svetujemo, da vloge za dodelitev izredne pomoči v obliki temeljnega dohodka  še ne  oddajajo in sicer iz dveh razlogov:

  • rok za dodelitev izredne pomoči je do 31.05.2020 in do takrat računamo, da bomo imeli več informacij o dokazovanju prihodkov v kmetijstvu in
  • tisti, ki bodo uveljavljali temeljni dohodek NE BODO UPRAVIČENI DO SEKTORSKE POMOČI – ti dve pomoči se namreč izključujeta. Trenutno se že pripravljajo uredbe za sektorsko pomoč za vinogradnike, dopolnilne dejavnosti in govedorejo meso. Ni pa še znana višina sektorske pomoči.

Kaj se bo kmetiji bolj splačalo, bo potrebno določiti individualno. Temeljni mesečni dohodek lahko uveljavljajo vsi kmečki zavarovanci na kmetiji, sektorsko pomoč pa nosilci dejavnosti ali KMG MIDa. Če torej kmečki zavarovanec na kmetiji ni hkrati tudi nosilec KMG MIDa ali katere od teh dejavnosti, pa lahko že sedaj odda vlogo za dodelitev temeljnega dohodka.

ODDAJA VLOGE PREKO E-DAVKOV s pomočjo digitalnega potrdila, če pa le –tega nimajo, je možna registracija preko davčne številke na povezavi:

https://www.gov.si/novice/2020-04-14-izjava-za-pridobitev-temeljnega-dohodka-in-oprostitev-placila-prispevkov-je-ze-na-voljo/

                                                                              Pripravila: Ana Demšar – Benedičič

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri