Obrazložitev odločbe o izračunu davčne osnove iz OKOGD za leto 2019

Obrazložitev odločbe o izračunu davčne osnove iz OKOGD za leto 2019

Obvestila za javnost, JSKS  | 

Dohodek iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti (OKOGD) je sestavljen iz katastrskega dohodka (KD) in drugih dohodkov (obdavčljive subvencije).

 

OKOGD

(2) DRUGI DOHODKI IZ 70. ČLENA = OBDAVČLJIVE SUBVENCIE

 

 

(1)   KATRSTRSKI DOHODEK (KD)

 KD: se določi glede na lastnino kmetijskega ali gozdnega zemljišča na stanje v zemljiškem katastru na dan 30.06. 2019 oziroma na dejanskega uporabnika kmetijskih in gozdnih zemljišč, ki so vpisani na Finančni upravi na podlagi Vloge za določitev dejanskega uporabnika na dan 30.06.2019.

 

Za določitev vrednosti KD je odgovorna Geodetska uprava (GURS).

(1)   KATRSTRSKI DOHODEK (KD)

je sestavljen

 KD od zemljišč v RS – pripiše se lastniku/dejanskemu uporabniku

  • KD od zemljišč izven RS (36€/ha kmetijskih zemljišč, 19,25€/ha gozdnih zemljišč) - pripiše se vsem imetnikom KD v sorazmernem deležu (če sta 2 se pripiše vsakemu polovico)
  • KD od agrarnih skupnosti (AS) - pripiše se članu AS glede na njegov lastniški delež ali na delež, ki ga ima v uporabi
  • KD od vina + oljčnega olja
  • KD od čebeljih panjev (do 40 čebeljih panjev ne gre v obdavčenje, nato vsak panj cca. 17€) - pripiše se imetniku čebel
  • KD od posebnih kultur (določi se kot 1,3x kratnik KD intenzivnega sadovnjaka z boniteto med 51-60 (1.107,93€/ha za leto 2019). Podatek je povzet iz oddane ZV 2019 – površina zemljišč pod posebnimi kulturami) - pripiše se vsem imetnikom KD v sorazmernem deležu (če sta 2 se pripiše vsakemu polovico enako kot subvencije).

Če posameznikov  skupni KD  presega 2.084,90€  (10% povprečne plače za leto 2018) mora med letom plačati 10% akontacijo dohodnine (priloženi položnici).

 

KD za leto 2019 je bil sicer izračunan že v letu 2016 in je zanj veljalo prehodno obdobje – upošteva se 75% izračunanega,  (za leto 2018 se je upoštevalo 55%) zato je višina KD na odločbi 2019 višja in zato ima priloženi tudi dodatni položnici za poračun in akontacijo davka iz KD. In ker z odločbo 2018 še ni bila obračunana akontacija, mora za leto 2019 plačati poračun, za leto 2020 pa  akontacijo glede na izračun  2019.

Drugi 2 položnici pa se nanašata na pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest, ki  se odmeri v višini 14,7% od KD za gozdna zemljišča in jo plačajo vsi lastniki/imetniki gozdnih zemljišč. Način plačevanja je isti kot pri KD – poračun 2019 in akontacija za leto 2020.

 

 

Pri izračunu OKOGD se upoštevajo prejete (izplačane)  subvencije v tekočem letu 2019, skupaj z odtegnjeno akontacijo dohodnine.  Ta se obračuna v višini 10%, če je znesek izplačila višji od

200€ (znesek PP = 2.000€, nakazilo na TRR je 1.800€, 200€ je obračunana akontacija, vseh 2.000€ pa se upošteva v izračun OKOGD).

Davčna osnova od obdavčljivih subvencij agrarnih in pašnih skupnosti  pa se posameznemu članu obračuna glede na njegov lastniški delež ali na delež, ki ga ima v uporabi.

(AS prejme 10.000€ subvencij za plačilne pravice, delež lastništva člana je  10%  - v izračun OKOGD zato dobi 1.000€ subvencij iz AS  oz. pašna skupnost dobi 10.000€ subvencij za PP, delež GVŽ člana v tej PS je 10%, zato dobi za izračun OKOGD 1.000€ subvencije PS).

 

Ti t.i. drugi prihodki se pri izračunu OKOGD porazdelijo sorazmerno glede na število članov kmečkega gospodinjstva, ki se po Zakonu o dohodnini ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo (to pomeni, da imajo KD).  

(primer: Nosilec kmetije prejme 5.000€ plačilnih pravic za svojo kmetijo in 1.000€ ker pase na planini – skupaj 6.000€. Na naslovu te kmetije sta še 2 imetnika KD (lahko tudi samo 1 cent), bo vsak od teh 3  za izračun OKOGD dobil 2.000€ (6.000/3) iz naslova drugih prihodkov na kmetiji.

 

Odločbo o odmeti davka iz kmetijke in gozdarske dejavnosti pa prejme vsak, ki doseže več kot 200€ dohodka iz OKOGD, pod to mejo 200€ pa je izvzet iz obdavčitve.

 

 

 

 

                                                                       Specialistka za ekonomiko kmetijstva:

                                                                          Ana Demšar –Benedičič, univ.dipl.inž.kmet.

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri