FINANČNO NADOMESTILO ZARADI IZPADA DOHODKA PRIDELOVALCEM JABOLK ZARADI EPIDEMIJE COVID-19

FINANČNO NADOMESTILO ZARADI IZPADA DOHODKA PRIDELOVALCEM JABOLK ZARADI EPIDEMIJE COVID-19

Obvestila za javnost, JSKS  | 
FINANČNO NADOMESTILO ZARADI IZPADA DOHODKA PRIDELOVALCEM JABOLK ZARADI EPIDEMIJE COVID-19

V Uradnem listu RS, št. 35/2021 z dne 11.03. 2021 je bil objavljen odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pridelovalcem jabolk zaradi epidemije COVID-19.

PRAVNA PODLAGA

 1. člen Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20, 203/20 – ZIUPOPDVE in 15/21 – ZDUOP)

Odlok o finančnem nadomestilu zaradi izpada dohodka pridelovalcem jabolk zaradi epidemije COVID-19 (Uradni list RS, 35/21, v nadaljevanju: odlok).

KAJ: Finančno nadomestilo zaradi izpada dohodka pridelovalcem jabolk zaradi epidemije COVID-19.

KDO: Upravičenec je nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je imel 16. oktobra 2020 v registru kmetijskih gospodarstev vpisano najmanj 0,5 ha površine intenzivnega sadovnjaka jablane (šifra kmetijske rabe – 1221, šifra kmetijske rastline 611 – jablane) in izpolnjuje pogoje za pridobitev finančnega nadomestila.

 

POGOJI:  Upravičenec mora za pridobitev finančnega nadomestila izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ima 16. oktobra 2020 v registru kmetijskih gospodarstev vpisan intenzivni sadovnjak jablane;
 • na dan uveljavitve odloka ne sme biti v stečaju, prisilni likvidaciji ali v osebnem stečaju;
 • na dan uveljavitve odloka ima poravnane zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v višini, ki presega 50 eurov;
 • ima odprt transakcijski račun v skladu s 35. členom Zakona o kmetijstvu.

 

Splošni pogoji za izplačilo finančnega nadomestila:

 • finančno nadomestilo se dodeli v obliki pavšalnega finančnega nadomestila na hektar intenzivnega sadovnjaka jablane;
 • upravičencu, ki uveljavlja izredno pomoč za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021 v obliki mesečnega temeljnega dohodka, se finančno nadomestilo zniža za prejeti mesečni temeljni dohodek v tem obdobju, razen, če upravičencu že ni bilo predhodno znižano finančno nadomestilo po drugem odloku;
 • finančno nadomestilo se ne dodeli nosilcu kmetijskega gospodarstva, ki je bil na dan 31. decembra 2019 podjetje v težavah;
 • finančno nadomestilo se dodeli za obdobje od 1. oktobra 2020 do 31. januarja 2021.

 

VIŠINA FINANČNEGA NADOMESTILA

 • Višina pavšalnega finančnega nadomestila znaša 2.000,00 eurov na hektar intenzivnega sadovnjaka jablane. Podatek o površini intenzivnega sadovnjaka jablane pridobi Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja po uradni dolžnosti iz Registra kmetijskih gospodarstev na stanje 16. oktobra 2020.
 • Finančno nadomestilo se ne dodeli upravičencu, ki je za isti namen že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali sredstva Evropske unije.

 

POSTOPEK: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja na podlagi podatkov iz uradnih evidenc izda informativno odločbo najpozneje v 30 dneh od uveljavitve odloka. Upravičenci ne vlagajo zahtevka za dodelitev finančnega nadomestila.

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.

NASTAVITVE ZASEBNOSTI

Spletno mesto uporablja piškotke. Osnovni so nujni za delovanje, dodatni pa vam omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in dostop do kakovostne vsebine. Preberite več o piškotkih.

Nujni piškotki so potrebni za ustrezno delovanje spletnega mesta. Nastavijo se samodejno ob vaši interakciji s tem spletnim mestom. Analitični piškotki so namenjeni zbiranju podatkov o uporabi spletnega mesta za izboljšanje uporabniške izkušnje in zmogljivosti.