EMBALAŽA_kmetje fizične osebe in DD izvzeti

EMBALAŽA_kmetje fizične osebe in DD izvzeti

Obvestila za javnost, JSKS  | 
EMBALAŽA_kmetje fizične osebe in DD izvzeti

Uredba o embalaži in odpadni embalaži (UL RS 54/2021) nalaga obveznosti pravnim osebam in samostojnim podjetnikom posameznikom

Uredba o embalaži in odpadni embalaži (UL RS 54/2021) nalaga obveznosti pravnim osebam in samostojnim podjetnikom posameznikom, neglede na to, za kakšne vrste dejavnosti gre:

 1. Embaler pridobitelj= direktni uvoznik iz tujine embaliranega blaga (embaliranih živil)
 2. Pridobitelj = direktni uvoznik »prazne« embalaže iz tujine (tudi pridobitelj servisne embalaže)
 3. Embaler = upoorabi novo embalažo, vanjo spakira živila in jo da na trg
 • o lahko je tudi v dveh vlogah in sicer B + C

za te pravne osebe in samostojne podjetnike velja sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO), kar predstavlja sklop predpisanih ukrepov s katerimi nosijo finančno in organizacijsko odgovornost za ravnanje z odpadno embalažo.

 

Vse pravne osebe in podjetniki posamezniki morajo poročati o dajanju embalaže na trg 4x letno v elektronski obliki:

 1. oktober/november/december preteklega leta do 30. januarja tekočega leta;
 2. januar/februar/marec tekočega leta do 30. aprila tekočega leta;
 3. april/maj/junij tekočega leta do 30. julija tekočega leta
 4. julij/avgust/september tekočega leta do 30.oktobra tekočega leta;

 

Ministrstvu je potrebno sporočiti sledeče podatke:

 1. obdobje (trimesečje in leto), za katero se poroča;
 2. firmo in sedež ter matično in davčno številko;
 3. maso embalaže, dane na trg v RS, v kg (kot celo število brez decimalnih mest), ločeno po embalažnih materialih (papir in karton, plastika, les, železo in jeklo, aluminij, steklo in drugo) in ločeno za servisno embalažo, kompozitno embalažo in embalažo, sestavljeno iz več kot enega materiala,
 4. način izpolnjevanja obveznosti PRO (samostojno ali skupaj z drugimi proizvajalci) in
 5. firmo in sedež ter matično in davčno številko družbe za ravnanje z odpadno embalažo, ki jo je pooblastil za izpolnjevanje svojih obveznosti PRO, če te obveznosti izpolnjuje skupaj z drugimi proizvajalci.

 

Vse pravne osebe in podjetniki posamezniki so se dolžni vključiti v embalažno shemo, kar pomeni, da morajo skleniti pogodbo z Družbo za ravnanje z odpadno embalažo do vključno 24. maja 2021. V kolikor ima pravna oseba ali podjetnik posameznik skupno na letnem nivoju 1000 kg embalaže, lahko plača družbi stroške ravnanja z odpadno embalažo v pavšalnem znesku, ki ga določi družba za ravnanje z odpadno embalažo.

 

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.