OBVEZNA USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA-PLAČILA IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014-2020, (UKREP KOPOP) ZA LETO 2022

OBVEZNA USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA-PLAČILA IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014-2020, (UKREP KOPOP) ZA LETO 2022

Obvestila za javnost, JSKS  | 
OBVEZNA USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA-PLAČILA IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014-2020, (UKREP KOPOP) ZA LETO 2022

Vsak, ki se je vključil v ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (ukrep KOPOP), se mora vsako leto trajanja obveznosti za ta ukrep udeležiti brezplačnega rednega štiriurnega usposabljanja. Namen tega usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo s kmetijsko okoljskimi in kmetijsko podnebnimi vsebinami ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj napakami izvajajo ukrep KOPOP.

V LETU 2022 JE POTREBNO USPOSABLJANJE OPRAVITI DO 20. 12. 2022!

Zato vas vabimo, da se udeležite obveznega brezplačnega usposabljanja za leto 2022 za potrebe izvajanja ukrepa KOPOP, ki bo potekalo v obliki klasičnih in spletnih usposabljanj. Podrobnejši seznam lokacij in terminov na posameznem Kmetijsko gozdarskem zavodu je prikazan v nadaljevanju.

 

Kmetijsko gozdarski zavod Kranj

 

Klasično usposabljanje:

 

Datum

Lokacija

Ura

3.11.2022

Šenčur - Dom krajanov Šenčur, Kranjska 1, Šenčur

10:00

 

Način prijave upravičencev: Po telefonu 04/234 24 11 (Meta Šebat)

 

Spletni usposabljanji:

 

Datum

Ura

25.10.2022

15:00

27.10.2022

10:00

 

Način prijave upravičencev: Za prijavo bodo poslana osebna vabila. Na vabilu, ki ga bo vsak upravičenec prejel na dom, bo naveden način prijave na spletno usposabljanje.

 

Kontakt za dodatne informacije: Meta Šebat, tel.: 04/234 24 11 ali meta.sebat@kr.kgzs.si

Kmetijsko gozdarski zavodi pri KGZS bodo za vključene v ukrep KOPOP, izvedli 46 usposabljanj, od tega 31 v obliki klasičnih usposabljanj v predavalnici in 15 v obliki spletnih seminarjev.

Upravičeni udeleženci usposabljanja so kmetijska gospodarstva, ki uveljavljajo zahtevke za ukrep KOPOP v skladu z uredbo KOPOP.

 

Vsak upravičenec, ki je vključen v ukrep KOPOP, bo s strani svojega KGZ prejel pisno vabilo na usposabljanje. Za udeležbo na izbranem terminu klasičnega ali spletnega usposabljanja je obvezna predhodna prijava. Število udeležencev klasičnega usposabljanja je omejeno glede na velikost dvorane, zato je prijava na klasično usposabljanje možna le do zapolnitve mest. Klasična usposabljanja so prednostno namenjena kmetom, ki ne razpolagajo s tehniko za spremljanje spletnih usposabljanj in zato na njih ne morejo prisostvovati.

 

Udeleženci klasičnega usposabljanja obvezno prinesite številko KMG-MID, ker bo vaša udeležba na tem usposabljanju zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev. Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah prinesite tudi potrdilo delodajalca o zaposlitvi.

Udeleženci spletnega usposabljanja boste KMG-MID številko navedli ob prijavi na usposabljanje. Zaposleni pri pravnih in fizičnih osebah pa boste potrdilo delodajalca o zaposlitvi posredovali po e-pošti.

Če se usposabljanja udeležujete kot samostojni podjetnik posameznik (s.p.) ali ste zaposleni pri pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje kmetijske dejavnosti, ali ste član pašne ali agrarne skupnosti, se to usposabljanje šteje kot opravljena obveznost tudi za kmetijsko gospodarstvo, kjer ste nosilec kmetijskega gospodarstva ali član kmetije. Zato na klasično usposabljanje obvezno prinesite obe številki KMG-MID, v primeru spletnega usposabljanja pa obe številki navedite že pri prijavi na usposabljanje.

Po zaključku usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi ankete glede izvedenega usposabljanja.

V skladu s Katalogom kršitev, zavrnitev in ukinitev plačil iz Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16, z vsemi spremembami) se vam v primeru, da ne opravite tega usposabljanja, znesek plačila za ukrep KOPOP zmanjša.

 

Vsebina usposabljanj

  1. Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa KOPOP (30 minut)

1.1. Kratka opozorila udeležencem

  • Evidence o delovnih opravilih in hramba dokazil
  • Sporočanje premikov živali
  • Obveznost uporabe storitve svetovanja
  • Obveznost označevanja vira sofinanciranja

 

  1. Kmetovanje in ohranjanje narave, kmetovanje in varstvo voda ter tal, kmetovanje in podnebne spremembe, konkurenčnost (150 minut)
  • Pomen krajinskih značilnosti za kmetijstvo – z večjo krajinsko pestrostjo do večjih in kakovostnejših pridelkov
  • Podnebno pametno kmetijstvo
  • Integrirano varstvo rastlin

 

 

Vsebina usposabljanj za leto 2022 je določena s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Seznam lokacij in terminov rednih usposabljanj za upravičence, vključene v ukrep KOPOP iz PRP 2014 – 2020 za leto 2022

 

 

 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Celje

 

Klasični usposabljanji:

 

Datum

Lokacija

Ura

25.10.2022

Mislinja – Center Lopan, Šolska cesta 55, 2382 Mislinja

9:00

27.10.2022

Petrovče – Dvorana Hmezad KZ Petrovče, Petrovče 1, 3301 Petrovče

9:00

 

Način prijave upravičencev: Upravičenci se na usposabljanja naročite na spletni aplikaciji  https://forms.gle/ffKSXyC7gRvAgPDd8 ali po telefonu 030 362 409 (Ana Knez) oz. preko e-pošte na ana.knez@ce.kgzs.si do zasedbe prostih mest.

 

Spletno usposabljanje:

 

Datum

Ura

10.11.2022

15:00

 

Način prijave upravičencev: Upravičenci se na spletno usposabljanje naročite na spletni aplikaciji https://forms.gle/ffKSXyC7gRvAgPDd8 ali po telefonu 030 362 409 (Ana Knez) oz. preko e-pošte na ana.knez@ce.kgzs.si do zasedbe prostih mest.

 

Kontakt za dodatne informacije: 030 362 409, Ana Knez

 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Kranj

 

Klasično usposabljanje:

 

Datum

Lokacija

Ura

3.11.2022

Šenčur - Dom krajanov Šenčur, Kranjska 1, Šenčur

10:00

 

Način prijave upravičencev: Po telefonu 04/234 24 11 (Meta Šebat)

 

Spletni usposabljanji:

 

Datum

Ura

25.10.2022

15:00

27.10.2022

10:00

 

Način prijave upravičencev: Za prijavo bodo poslana osebna vabila. Na vabilu, ki ga bo vsak upravičenec prejel na dom, bo naveden način prijave na spletno usposabljanje.

 

Kontakt za dodatne informacije: Meta Šebat, tel.: 04/234 24 11 ali meta.sebat@kr.kgzs.si

 

Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana

 

Klasični usposabljanji:

 

Datum

Lokacija

Ura

11.10.2022

Velike Lašče – Levstikov dom, Stritarjeva cesta 1, 1315 Velike Lašče

15:00

18.10.2022

Vrhnika – Cankarjev dom Vrhnika, Tržaška 25, 1360 Vrhnika

9:00

 

Način prijave upravičencev: Za prijavo bodo poslana osebna vabila. Na vabilu, ki ga bo vsak upravičenec prejel na dom, bo naveden način prijave na klasično usposabljanje.

 

Spletni usposabljanji:

 

Datum

Ura

13.10.2022

9:00

20.10.2022

15:00

 

Način prijave upravičencev: Za prijavo bodo poslana osebna vabila. Na vabilu, ki ga bo vsak upravičenec prejel na dom, bo naveden način prijave na spletno usposabljanje.

 

Kontakt za dodatne informacije: 01/750 20 09

 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Maribor

 

Klasični usposabljanji:

 

Datum

Lokacija

Ura

11.10.2022

Pesnica pri Mariboru - Večnamenski KTP center Pesnica, Pesnica pri Mariboru 41, 2211 Pesnica pri Mariboru

9:00

20.10.2022

Pesnica pri Mariboru - Večnamenski KTP center Pesnica, Pesnica pri Mariboru 41, 2211 Pesnica pri Mariboru

9:00

 

Način prijave upravičencev: Za prijavo bodo poslana osebna vabila. Prijava upravičencev za klasično usposabljanje na tel. št.: 02/228 49 49 do zasedbe mest.

 

Spletno usposabljanje:

 

Datum

Ura

13.10.2022

14:00

 

Način prijave upravičencev: Za prijavo bodo poslana osebna vabila. Na vabilu, ki ga bo vsak upravičenec prejel na dom, bo naveden način prijave na spletno usposabljanje.

 

Kontakt za dodatne informacije: Branka Kac, 02/228 49 49

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota

 

Klasična usposabljanja:

 

Datum

Lokacija

ura

3.10.2022

Gornja Radgona - gasilski dom, Gasilska cesta 2, 9250 Gornja Radgona

9:00

5.10.2022

Beltinci - gasilski dom, Ulica Štefana Kovača 2, 923 Beltinci

9:00

6.10.2022

Križevci pri Ljutomeru - dvorana kulturnega doma, Križevci 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru

9:00

11.10.2022

Dolga vas - dvorana gasilskega doma, Opekarniška cesta 2, 9220 Lendava

9:00

12.10.2022

Turnišče - dvorana občine, Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče

9:00

14.10.2022

Murska Sobota - KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

9:00

17.10.2022

Gornja Radgona - gasilski dom, Gasilska cesta 2, 9250 Gornja Radgona

9:00

19.10.2022

Gornji Slaveči – dvorana Gostilne Sabo, Gornji Slaveči 7, 9263 Kuzma

9:00

20.10.2022

Križevci pri Ljutomeru - dvorana kulturnega doma, Križevci 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru

9:00

21.10.2022

Murska Sobota - KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

15:00

25.10.2022

Peskovci - dvorana vaško-gasilskega doma, Peskovci 30, 9204 Šalovci

9:00

28.10.2022

Murska Sobota - KGZS-zavod MS, Ulica Štefana Kovača 40, 9000 Murska Sobota

9:00

 

Način prijave upravičencev: prijava pri kmetijskem svetovalcu/svetovalki od 8.00 do 10.00 od ponedeljka do petka.

lokacija usposabljanja

telefon za prijavo

Gornja Radgona

02 5651055

Križevci pri Ljutomeru

02 5849860

Dolga vas

02 5751935

Turnišče

02 5721250

Beltinci

02 5421504

Gornji slaveči

02 5401351

Peskovci

02 5569115

Murska Sobota

02 5391421

 

 

Spletni usposabljanji:

 

Datum

Ura

13.10.2022

15:00

26.10.2022

9:00

 

Način prijave upravičencev: Za prijavo bodo poslana vabila, kjer bo naveden način prijave za obe spletni usposabljanji.

 

Kontakt za dodatne informacije: Jernej Pečnik, tel. št.: 031 783 437 (za informacije glede spletne povezave)

 

Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica

 

Klasična usposabljanja:

 

Datum

Lokacija

Ura

20.10.2022

Hrpelje – Dvorana občine Hrpelje – Kozina, Reška cesta 14, 6240 Kozina

16:00

26.10.2022

Tolmin – Kinogledališče Tolmin, Mestni trg 5, 5220 Tolmin

10:00

27.10.2022

Bukovica – Dvorana Zorana Mušiča, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga

10:00

 

Način prijave upravičencev: Za prijavo bodo poslana osebna vabila. Na vabilu, ki ga bo vsak upravičenec prejel na dom, bo naveden način prijave na klasično usposabljanje.

 

 

Spletna usposabljanja:

 

Datum

Ura

18.10.2022

9:00

19.10.2022

16:00

24.10.2022

16:00

 

Način prijave upravičencev:  Za prijavo bodo poslana osebna vabila. Na vabilu, ki ga bo vsak upravičenec prejel na dom, bo naveden način prijave na spletno usposabljanje.

 

Kontakti za dodatne informacije: Dodatne informacije so dostopne na telefonskih številkah izpostav oddelka za kmetijsko svetovanje:

Ajdovščina

05 367 10 70

 

Koper

05 630 40 62; 040 566 456

Bilje

05 395 42 64

 

Postojna

05 720 04 35

  - pisarna v Novi Gorici

05 335 12 08

 

Sežana

05 731 28 50

Dobrovo

05 395 95 31

 

Tolmin

05 388 42 82

Idrija

05 377 22 54

 

Druge kontaktne osebe:

 

Ilirska Bistrica

05 710 02 61

 

Michaela Vidič

05 335 12 12

 

 


 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

 

Klasični usposabljanji:

 

Datum

Lokacija

Ura

18.10.2022

Semič - Kulturni center Semič, Prosvetna ulica 4, 8333 Semič

10:00

21.10.2022

Krško - Občina Krško, Sejna soba – A, CKŽ 14, 8270 Krško

10:00

 

Način prijave upravičencev: Telefonsko na 07 373 05 87 ali preko spletnega obrazca za prijavo na sledečih povezavah:

https://docs.google.com/forms/d/1kP10GbKyIhuq-ClZqdpplccaLyo1IuaNbB-Aki0nQHQ/edit

 

Spletni usposabljanji:

 

Datum

Ura

11.10.2022

10:00

13.10.2022

15:00

 

Način prijave upravičencev: Telefonsko na 07 373 05 87 ali preko spletnega obrazca za prijavo na sledečih povezavah:

 

Kontakt za dodatne informacije: 07 373 05 87 ali martin.mavsar@kgzs-zavodnm.si

 

 

 

 


 

 

Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj

 

Klasična usposabljanja:

 

Datum

Lokacija

Ura

11.10.2022

Ormož - Cvetkovci - Gostilna Marta, Cvetkovci 50, 2273 Podgorci

9:00

13.10.2022

Ormož - Cvetkovci - Gostilna Marta, Cvetkovci 50, 2273 Podgorci

9:00

18.10.2022

Ptuj - KGZS Zavod Ptuj, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

13:00

19.10.2022

Lenart - Kulturni dom Lenart, Trg osvoboditve 2, 2230 Lenart v Slov. goricah

9:00

20.10.2022

Ptuj - KGZS Zavod Ptuj  Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

9:00

25.10.2022

Slovenska Bistrica - Gasilski dom, Kolodvorska ulica 23, 2310 Slovenska Bistrica

9:00

27.10.2022

Ptuj - KGZS Zavod Ptuj  Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

9:00

 

Način prijave upravičencev: preko kontaktne številke Matic Leben 051 489 655, matic.leben@kgz-ptuj.si oz. tajnistvo@kgz-ptuj.si

 

Spletni usposabljanji:

 

Datum

Ura

18.10.2022

9:00

20.10.2022

13:00

 

Način prijave upravičencev: preko kontaktne številke Matic Leben 051 489 655, matic.leben@kgz-ptuj.si oz. tajnistvo@kgz-ptuj.si

 

Kontakt za dodatne informacije: 02 749 36 10

 

 

 

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.

NASTAVITVE ZASEBNOSTI

Spletno mesto uporablja piškotke. Osnovni so nujni za delovanje, dodatni pa vam omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in dostop do kakovostne vsebine. Preberite več o piškotkih.

Nujni piškotki so potrebni za ustrezno delovanje spletnega mesta. Nastavijo se samodejno ob vaši interakciji s tem spletnim mestom. Analitični piškotki so namenjeni zbiranju podatkov o uporabi spletnega mesta za izboljšanje uporabniške izkušnje in zmogljivosti.