Vabilo na nadaljevalno usposabljanje za ukrep Ekološko kmetijstvo za leto 2021

Vabilo na nadaljevalno usposabljanje za ukrep Ekološko kmetijstvo za leto 2021

Obvestila za javnost, JSKS  | 
Vabilo na nadaljevalno usposabljanje za ukrep Ekološko kmetijstvo za leto 2021

Spoštovani,

 

vsak, ki se je vključil v ukrep ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 (ukrep EK), se mora vsako leto trajanja obveznosti za ta ukrep udeležiti brezplačnega šesturnega nadaljevalnega usposabljanja. Namen tega usposabljanja je, da udeleženci pridobijo znanja, ki jih potrebujejo za izvajanje ukrepa EK, saj tovrstno kmetovanje zahteva bolj zahtevno specializirano znanje in usmeritve na kmetijskem gospodarstvu.

 

Vabilo najdete tukaj...

ZA LETO 2021 JE POTREBNO NADALJEVALNO USPOSABLJANJE OPRAVITI DO 15. 2. 2022!

 

Za udeležbo na izbranem terminu usposabljanja je OBVEZNA PREDHODNA PRIJAVA, KI MORA BITI OPRAVLJENA VSAJ 3 DNI PRED USPOSABLJANJEM.

 

Termini spletnih usposabljanj in kontakti:

 

Datum

Ura

Naziv sektorja/

panoge *

Izvajalec

Način prijave

Dodatne informacije

21.1.2022

9.00

Travništvo z živinorejo

KGZ Ptuj

Preko ZOOM registracijske povezave: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_IN4nNZh7Q3KlKrzUFWVkyA

Tel: 02/749 36 02
Mobi: 051/622-582
uros.bunderla@kgz-ptuj.si

21.1.2022

15.00

Poljedelstvo in vrtnarstvo

KGZ Celje

Preko e-prijavnice na povezavi:

https://forms.gle/jdV8kS25GZg6omEt6

Mobi: 030/304-169 (Nina Planinc) ali

Mobi: 030/304-177

(Tanja Potočnik)

25.1.2022

9.00

Travništvo z živinorejo

KGZ Ljubljana

 

Preko ZOOM registracijske povezave: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_cs2RM2jiQB6En5KfNozZ7A

Tel: 01/513 07 16

(Valentina Šajn)

 

25.1.2022

9.00

Travništvo z živinorejo

 

KGZ Murska Sobota

 

 

Preko ZOOM registracijske povezave: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_oPq0uJsjTL2ZEMy2ZG4rBQ

 

Strokovne:

Mobi: 031/703-640 (Alojz Topolovec)

 

Tehnične:

Mobi: 031/783-437

(Jernej Pečnik)

25.1.2022

13.00

Poljedelstvo in vrtnarstvo

KGZ Maribor

 

Preko ZOOM registracijske povezave: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_j-ewv31cSn20-69KULKZyA

 

Ali preko telefona:

02/228 49 19

Tel: 02/228 49 19 ali

mobi: 031/770-939

26.1.2022

15.00

Čebelarstvo

KGZ Celje

 

Preko e-prijavnice na povezavi:

https://forms.gle/TqosfUruHUTKhD8U6

 

Tel: 030/304-169 (Nina Planinc) ali

 

Mobi: 030/304-177

(Tanja Potočnik)

28.1.2022

9.00

Poljedelstvo in vrtnarstvo

KGZ Nova Gorica

 

Preko ZOOM registracijske povezave: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_IWEpDTNSS-iCnrs7fqAvlg

https://www.kmetijskizavod-ng.si

Tel: 05/388 42 81

tel: 05/335 12 12

1.2.2022

9.00

Travništvo z živinorejo

KGZ Kranj

 

Preko ZOOM registracijske povezave: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_t7OOfF6ZTMOrvrLL7UHYiA

Tel: 04/280 46 28

ali

 

manca.stegnar@kr.kgzs.si

 

2.2.2022

16.00

Trajni nasadi

KGZ Novo Mesto

 

Preko telefona:

07/373 05 70

 

Tel: 07/373 05 70

3.2.2022

16.00

Poljedelstvo in vrtnarstvo

KGZ Novo Mesto

 

Preko telefona:

07/373 05 70

 

Tel: 07/373 05 70

 

Registracijsko povezavo do izbranega termina spletnega usposabljanja najdete tudi na spletni strani https://www.kgzs.si/ v rubriki Kmetijsko svetovanje/Usposabljanja/Svetovanja in usposabljanja iz Programa razvoja podeželja.

 

Navodila za dostop do aplikacije ZOOM, preko katere boste spremljali usposabljanje ter navodila za aktivno sodelovanje na usposabljanju, so dostopna na povezavi: https://www.kgzs.si/uploads/dokumenti/javna_narocila/navodila_za_zoom_za_ek.pdf

Ob prijavi na spletno usposabljanje morate obvezno navesti KMG-MID številko, ker bo vaša udeležba na tem usposabljanju zabeležena v elektronsko evidenco izobraževanja kmetijskih gospodarstev.

 

Zaposleni pri pravnih ali fizičnih osebah morate prav tako že ob prijavi izvajalcu usposabljanja po e-pošti posredovati tudi potrdilo delodajalca o zaposlitvi. Vzorec potrdila lahko prejmete pri izvajalcu usposabljanj ali na spletni strani https://www.kgzs.si/ v rubriki Kmetijsko svetovanje/Usposabljanja/ Svetovanja in usposabljanja iz Programa razvoja podeželja. Potrdilo pošljite na spodaj naveden e-naslov KGZ, ki bo izvajal usposabljanje, na katerega ste se prijavili.

 

KGZ

E-naslov za pošiljanje potrdil

CELJE

tatjana.pevec@ce.kgzs.si

KRANJ

manca.stegnar@kr.kgzs.si

LJUBLJANA

valentina.sajn@lj.kgzs.si

MARIBOR

tamara.korosec@kmetijski-zavod.si

MURSKA SOBOTA

metka.barbaric@kgzs-ms.si

NOVA GORICA

michaela.vidic@go.kgzs.si

NOVO MESTO

tajnistvo@kgzs-zavodnm.si

PTUJ

darja.artenjak@kgz-ptuj.si

 

Če se usposabljanja udeležujete kot samostojni podjetnik posameznik (s.p.) ali ste zaposleni pri pravni ali fizični osebi, ki je registrirana za opravljanje kmetijske dejavnosti, ali ste član pašne ali agrarne skupnosti, se to usposabljanje šteje kot opravljena obveznost tudi za kmetijsko gospodarstvo, kjer ste nosilec kmetijskega gospodarstva, namestnik nosilca kmetijskega gospodarstva ali član kmetije. Zato v teh primerih ob prijavi obvezno navedite obe številki KMG-MID.

 

Po zaključku usposabljanja boste pozvani k izpolnitvi spletne ankete na povezavi:

https://storitve-mkgp.gov.si/dad/web_kmg/f?p=180

uporabniško ime: ek21

geslo: eko21

Navodilo za dostop in izpolnitev ankete:

Po kliku na povezavo je za dostop do ankete je potrebno vpisati uporabniško ime in geslo. Po koncu izpolnjevanja ankete morate obvezno pritisniti gumb »Shrani« sicer se vaši podatki ne bodo shranili v bazo odgovorov.

 

Dodatno ste povabljeni k izpolnitvi ankete v okviru CRP projekta V4-2020- Pristopi in vrednotenje uspešnosti prenosa znanja na področju varstva okolja in narave v kmetijstvu na povezavi: https://1ka.arnes.si/ekolosko

 

V skladu s Katalogom kršitev, zavrnitev in ukinitev plačil iz Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (Uradni list RS, št. 16/16 z vsemi spremembami) se vam v primeru, da ne opravite tega usposabljanja, znesek plačila za ukrep EK zmanjša.

 

Na hrbtni strani vabila je naveden program rednega usposabljanja za potrebe ukrepa EK za leto 2021.

 

Vljudno vabljeni!

 

 

                                                                        Žig                                direktor:

Mitja Kadoič, univ. dipl. inž

 

 

             

 

PROGRAM NADALJEVALNEGA USPOSABLJANJA ZA UKREP EK*

 

Trajanje

(pedagoške ure - 45 min)  

Naslov predavanja

Predavatelj/-ica

0,5

 

Izpolnjevanje zahtev pri izvajanju ukrepa EK

·        ugotovljena najpogostejša neskladja v preteklih letih in odprava le teh pri izvajanju ukrepa EK

Kmetijski svetovalci s KGZ, ki organizira usposabljanje

2,5

Varstvo voda in tal ter podnebne spremembe

·        ukrepi za varstvo voda in tal ter zaščito pred podnebnimi spremembami; možni ukrepi pri vseh panogah (vključno z biodinamičnimi praksami in ekološkim semenarjenjem - uporaba kvalitetnega oz. certificiranega semena)

 

Odmor (15 min)

1,0

Trženje ekoloških pridelkov in izdelkov

·        uvajanje dopolnilnih dejavnosti in novi načini trženja.

2,0

Ogled – predstavitev dobrih praks

·        ogled - predstavitev najmanj enega izbranega primera ekoloških kmetij v Sloveniji

 

* Izobraževanja znotraj posameznih sektorjev oziroma panog bodo potekala v okviru navedenega programa usposabljanja

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri