OBJAVLJEN JE 23.jR ZA PODUKREP 4.1 PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA LETO 2021

OBJAVLJEN JE 23.jR ZA PODUKREP 4.1 PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA LETO 2021

Obvestila za javnost, JSKS  | 
OBJAVLJEN JE 23.jR ZA PODUKREP 4.1 PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA LETO 2021

V petek, 24.12.2021 je bil objavljen 23. javni razpis iz podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021

Operacija: Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe v ureditev hlevov s pripadajočo opremo, ureditev skladiščenja živinskih gnojil ter nakupu kmetijske mehanizacije, ki omogočajo zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva.

Za razliko od tega javnega razpisa je 24. javni razpis namenjen naložbam na kmetijskih gospodarstvih, ki izpolnjujejo zahteve glede nevezane reje in reje izven kletk kot veljajo za ekološko rejo živali.

Predmet podpore so individualne naložbe kmetijskih gospodarstev v:

 1. a) izboljšanje učinkovitosti rabe živinskih gnojil ter zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in amonijaka, in sicer:
 • ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
 • nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
 • zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil,
 • nakup kmetijske mehanizacije, ki prispeva k zmanjšanju toplogrednih plinov
 1. b) ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme, če z isto vlogo na javni razpis uveljavlja podporo za naložbo v povečanje kapacitet za skladiščenje živinskih gnojil, ki presegajo minimalne zahteve oziroma povečanje obnovljivih virov energije oziroma učinkovite rabe energije.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci, znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe. Ta višina se lahko poveča za:

 • za 5 odstotnih točk: za naložbe na območjih z omejenimi možnostmi za kmetovanje (OMD) ter v primeru vključenosti upravičenca v ukrep kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (KOPOP) oziroma Ekološko kmetovanje,
 • za 10 odstotnih točk: za naložbe socialnih podjetij, za naložbe povezane z izvajanjem ukrepa Dobrobit živali (DŽ) ter za naložbe na problemskih območjih PRP 2014-2020, ter
 • 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov,

in znaša maksimalno 50 % upravičenih stroškov.

Najnižji znesek javne podpore znaša 2000 evrov na vlogo. Vlagatelji, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz operacije Naložbe v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz kmetijstva pridobijo do vključno 1 milijon evrov javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz te operacije pridobijo do vključno 3 milijone evrov javne podpore.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 27.424..000 evrov, od tega:

 • 2 milijona evrov za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A)
 • 16.596.800 evrov za naložbe fizičnih oseb razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij (sklop B) ter
 • 8.827.200 evrov za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali naslednji dan po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe ter so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

Zadnji rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2025.

Povezava do JR in razpisne dokumentacija:  https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/23-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-za-leto-2021-operacija-nalozbe-v-zmanjsanje-emisij-toplogrednih-plinov-iz-kmetijstva/

 Za več informacij smo vam na voljo na vseh izpostavah kmetijske svetovalne službe na KGZS-Zavodu Kranj.

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri