Razpis 6.3 male kmetije

Razpis 6.3 male kmetije

Obvestila za javnost, JSKS  | 
Razpis 6.3 male kmetije

Dve pomembni informaciji glede javnega razpis 6.3 Male kmetije.

2 JR 6.3 iz leta 2019 - višja sila zaradi suše:

Odločbe so bile izdane 30.06.2020 in se izvajanje 36 mesečnega poslovnega načrta izteče 30.06.2023. Letošnje leto (leto 2022) pa je pomembno z vidika obremenitve na teh kmetijah. Razpis v 9. členu med obveznostmi navaja:

od koledarskega leta, ki sledi letu izdaje odločbe o pravici do sredstev (to je leto 2021) , do koledarskega leta pred vložitvijo zahtevka za izplačilo drugega obroka podpore (to je leto 2022)  mora, razen v primeru višje sile, zagotavljati povprečno letno obtežbo s travojedimi živalmi v obsegu vsaj 0,5 GVŽ/ha trajnega travinja, povprečni letni skupni obseg GVŽ pa ne sme biti manjši od 1,5 GVŽ. Povprečna letna obtežba s travojedimi živalmi in povprečni letni skupni obseg GVŽ se določita v skladu s prilogo 5, ki je sestavni del te uredbe;

Zaradi razmer, kakršne letos vladajo,  bo mogoče na kakšni kmetiji problem obremenitev. Te kmetije lahko prijavijo višjo silo na sledeči način: 

Nosilec KMG, ki zaradi posledic suše ne more izpolniti zahtev ali obveznosti nepovršinskih ukrepov programa razvoja podeželja sporoči višjo silo pisno z dopisom, ki vsebuje:

- kontaktne podatke nosilca KMG;

- številko odločbe in navedbe javnega razpisa iz katerega izhajajo obveznosti;

- območje, kjer se nahaja KMG;

- opis primera višje sile;

- opis pogojev ali obveznosti, ki jih zaradi višje sile ne bo mogel izpolniti;

- dokazila.

 

V primeru pogina živali, pa pošlje še zapisnik o poginu oz. listino o odvozu živali.

Dopis nosilec KMG pošlje s priporočeno pošto na ARSKTRP ali na elektronski naslov agencije v 15 delovnih dneh od dneva, ko to lahko stori sam ali njegova pooblaščena oseba, vendar pred morebitnim pregledom na kraju samem. Dopisu je treba priložiti fotografije ali druga dokazila za dokazovanje navedenega.

 

3JR 6.3 iz leta 2021 - Začetek izvajanja PN

 

Dne 22.12.2022 se za  3. JR 6.3 izteče 9. mesečni rok od izdaje odločb, v katerem je potrebno pričeti s aktivnostmi izvajanja poslovnega načrta. Razpis med obveznostmi navaja:

Upravičenec, ki mu je bila izdana odločba o pravici do sredstev, mora  najpozneje v devetih mesecih od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev začeti izvajanje poslovnega načrta. Kot začetek izvajanja poslovnega načrta se šteje izvedena aktivnost za izvedbo najmanj enega cilja iz poslovnega načrta;

Seznam dokazil, ki ustrezajo kot dokazila je priložen v prilogi.

Agencija bo vse upravičence pisno obvestila z Obvestilom o pričetku izvajanja poslovnega načrta v devetih mesecih.

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri