24. JAVNI RAZPIS IZ PODUKREPA 4.1 PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA LETO 2021

24. JAVNI RAZPIS IZ PODUKREPA 4.1 PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA LETO 2021

Obvestila za javnost, JSKS  | 
24. JAVNI RAZPIS IZ PODUKREPA 4.1 PODPORA ZA NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA LETO 2021

Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene naložbam v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali

Javni razpis potencialnim upravičencem omogoča pridobitev nepovratnih sredstev za naložbe namenjene ureditvi hlevov s pripadajočo opremo, ureditev objektov za skladiščenje živinskih gnojil ter ureditvi pašnikov in obor, ki omogočajo prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali - ki izpolnjujejo zahteve glede nevezane reje in reje izven kletk kot veljajo za ekološko rejo živali.

Predmet podpore so naslednje individualne in kolektivne naložbe, v:

 • ureditev hlevov oziroma nakup pripadajoče opreme,
 • ureditev izpustov,
 • ureditev objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
 • nakup in postavitev mobilnih objektov in nakup pripadajoče opreme za skladiščenje živinskih gnojil,
 • zatesnitev odprtih lagun za skladiščenje živinskih gnojil in
 • ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci znaša 30 % upravičenih stroškov naložbe. Ta višina se lahko poveča za:

 • za 5 odstotnih točk za naložbe na OMD območjih ter ob hkratni vključenosti v ukrep KOPOP oziroma Ekološko kmetovanje,
 • za 10 odstotnih točk za naložbe socialnih podjetij, za naložbe povezane z izvajanjem ukrepa DŽ ter za naložbe na problemskih območjih,
 • 15 odstotnih točk za kolektivne naložbe, ter
 • 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov,

in znaša maksimalno 50 % upravičenih stroškov.

Najnižji znesek javne podpore znaša 2000 evrov na vlogo. Vlagatelji, ki so kmetije in mikropodjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz operacije Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev pridobijo do vključno 1 milijon evrov javne podpore. Upravičenci, ki so mala, srednja in velika podjetja, lahko v programskem obdobju 2014–2020 iz te operacije pridobijo do vključno 3 milijone evrov javne podpore.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 9 milijonov evrov, od tega:

 • 1 milijon evrov za naložbe nosilcev majhnih kmetij (sklop A)
 • 5 milijonov evrov za naložbe fizičnih oseb razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, in naložbe skupin kmetov (sklop B) ter
 • 3 milijone evrov za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb (sklop C).
 •  

Upravičenci do podpore so nosilci kmetijskih gospodarstev.

Do podpore so upravičeni stroški naložb, ki so nastali naslednji dan po oddaji vloge na javni razpis do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev. Do podpore so upravičeni tudi splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe ter so nastali od 1. januarja 2014 do vložitve zadnjega zahtevka za izplačilo sredstev.

Zadnji rok za vložitev zahtevka za izplačilo sredstev je 30. junij 2025.

 

Povezava do JR in razpisne dokumentacija: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/24-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva/

V prilogi je razpis usklajen z veljavno uredbo namenjen lažjemu branju razpisa ter točkovalnik. Če opazite kakšno napako prosim sporočite.

Javna predstavitev razpisov bo v petek 14.1.2022 ob 9.30 preko Zooma (glejte mail, ki sem vam ga poslala 7.1.2022). V navedenem mailu je tudi povezava do obrazca, kjer lahko zastavite vprašanja na katera bodo predstavniki MKGP in ARSKTRP odgovarjali na predstavitvi.

Javno predstavitev za kmetije bomo pripravili nekje do konca meseca.

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri