1.JR ZA FINANČNI PRODUKT – AGRO FI MIKRO (FINANČNI INSTRUMENTI)

1.JR ZA FINANČNI PRODUKT – AGRO FI MIKRO (FINANČNI INSTRUMENTI)

Obvestila za javnost, JSKS  | 
1.JR ZA FINANČNI PRODUKT – AGRO FI MIKRO (FINANČNI INSTRUMENTI)
 • - objava JR v Uradnem listu 106/2023 z dne 10.2023.
 • - oddaja vlog preko aplikacije SRRS (r-sklad.si) od 30.10.2023 – 17.5.2024 oziroma do porabe sredstev
 • - Finančni produkt AGRO FI mikro je mikro posojilo, ki je namenjeno majhnim kmetijam in mladim kmetom za naložbe v osnovna in obratna sredstva. Njegov namen je olajšanje financiranja tekočega poslovanja kmetijskih gospodarstev in njihov razvoj
 • - razpisanih 945.000 EUR (472.500EUR za mlade in 472.500EUR za male kmetije)

1.JR ZA FINANČNI PRODUKT – AGRO FI MIKRO

(FINANČNI INSTRUMENTI)

 

 

 • - objava JR v Uradnem listu 106/2023 z dne 10.2023.
 • - oddaja vlog preko aplikacije SRRS (r-sklad.si) od 30.10.2023 – 17.5.2024 oziroma do porabe sredstev
 • - Finančni produkt AGRO FI mikro je mikro posojilo, ki je namenjeno majhnim kmetijam in mladim kmetom za naložbe v osnovna in obratna sredstva. Njegov namen je olajšanje financiranja tekočega poslovanja kmetijskih gospodarstev in njihov razvoj
 • - razpisanih 945.000 EUR (472.500EUR za mlade in 472.500EUR za male kmetije)
 • - MALE KMETIJE – standardni prihodek (SO) iz RKG od 4.000 EUR do 11.999 EUR
 • - MLADI KMETJE – stari do 40. let, so nosilci KMG in imajo potrebno znanje in spretnosti (vsaj 3 leta delovnih izkušenj na KMG)
 • - Vlagatelj je nosilec KMG ali pravna oseba ali s.p., katerega nosilec je mladi kmet)
 • - Vlagatelj mora biti kreditno spodoben (K>1). Izračun kreditne sposobnosti = 1/3 prihodkov iz TRR v zadnjih 12 mesecih (če se oddaja vloga v dec. 23 so to prilivi na TRR od 01.12.2022 do 30.11.2023), deljeno z letnimi anuitetami za posojila kreditov, ki jih ima (glavnice + obresti).
 • - POSOJILNI POGOJI: Obrestna mera 0 % letno (pravila državnih pomoči) ni stroškov dodelitve, sklepanja in vodenja ter predčasnega vračila mikroposojila, zaračuna pa stroške spremembe posojilne pogodbe, v kolikor je razlog za spremembo na strani upravičenca podpisa pogodbe. Moratorij na odplačilo glavnice posojila je lahko največ 12 mesecev. Glavnica mikroposojila se vrača mesečno. Višina zaprošenega zneska: min. 5.000 EUR, max. 25.000 EUR.  Upravičenec lahko v obdobju 2023–2027 prejme največ dve mikroposojili oziroma največ do skupne odobrene vrednosti 50.000 EUR.
 • - Začetek projekta največ 6 mesecev pred oddajo vloge
 • - UPRAVIČENI STROŠKI: nakup, gradnja ali adaptacija nepremičnin (ustrezna dokumentacija , tudi uporabno dovoljenje) , nakup strojev in opreme (nove ali rabljene), programska oprema, patenti,licence, nakup obratnih sredstev = stroški materiala in storitev,..) Kritje posojila do 100% vrednosti projekta, vključen je tudi DDV, ne glede na vključenost v sistem DDV
 • - Rok za sklenitev pogodbe je 60 dni po izdaji odločbe o odobritvi sredstev
 • - Rok za črpanje posojila je največ 2 meseca po zaključku projekta (ta mora bit zaključen do 31.12.2024) na podlagi zahtevka, ki se odda najmanj 5 dni pred predvidenim črpanjem. Črpanje se lahko izvede največ 6x.
 • - Mladi kmetje denarja iz posojila ne more kombinirati s sredstvi, pridobljenimi na JR IRP24, noben vlagatelj pa ne za vnaprejšnje financiranje nepovratnih sredstev (če je nekdo kandidiral na razpis 4.1 z naložbo 20.000€ in mu je bilo odobreno 10.000€ NS- za ta namen lahko dobi samo razliko – se pravi 10.000€, ne pa 20.000EUR) ali za poplačilo že obstoječih kreditov ali lizing pogodb
 • - Razpis se toćkuje, možno 100 točk, min.prag = 25 točk.
 • - PRILOGE: podpisan izjava vlagatelja, poslovna dokumentacije = predstavitev vlagatelja, podatki o prodaji, trgu, trženju in projektu, finančne obveznosti, finančna konstrukcija in denarni tok), dokazilo delovne izkušnje, SIS BON iz katerega so vidne kreditne obveznosti , SISBIZ (če je vlagatelj nosilec DD), izpis prilivov na TRR za zadnjih 12 mesecev (po potrebi tudi za družinske člane, če vlagatelj ni kreditno spodoben), gradbeno dovoljenje v primeru gradnje, za nakup opreme ali gradbeno ali uporabno dovoljenje, dokazila za zaprtje finančne konstrukcije (lastna sredstva, bančno posojilo, odločba NS,,…, neobvezno še  pogodbe o prodaji ali pisma o nameri

 

 

 

Kredit je brez obresti za kmete, obresti pa krije MKGP, zato se ta znesek šteje kot državna pomoč  (posojilo za 25.000EUR in ročnostjo 5 let vsebuje 5.000EUR državne pomoči).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Pripravila:

                                                                             Ana Demšar – Benedičič, univ.dipl.inž.kmet.     

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.

NASTAVITVE ZASEBNOSTI

Spletno mesto uporablja piškotke. Osnovni so nujni za delovanje, dodatni pa vam omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in dostop do kakovostne vsebine. Preberite več o piškotkih.

Nujni piškotki so potrebni za ustrezno delovanje spletnega mesta. Nastavijo se samodejno ob vaši interakciji s tem spletnim mestom. Analitični piškotki so namenjeni zbiranju podatkov o uporabi spletnega mesta za izboljšanje uporabniške izkušnje in zmogljivosti.