Objava 1 JR za intervencijo IRP24 - vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov 2023

Objava 1 JR za intervencijo IRP24 - vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov 2023

Obvestila za javnost, JSKS  | 
Objava 1 JR za intervencijo IRP24 - vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov 2023

Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu št. 91/2023 z  dne 18. 8. 2023 objavilo Javni razpis za intervencijo podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov (IRP24) za leto 2023. Za ta namen je v dveh sklopih razpisanih nekaj  več kot 12 milijonov evrov. Predmet javnega razpisa je dodelitev zagonske pomoči mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti s ciljem izboljšanja starostne strukture vodij kmetijskih gospodarstev, povečanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev in vzpostavitev oziroma ohranitev delovnih mest na prevzetem kmetijskem gospodarstvu.

Javni razpis je razdeljen na dva sklopa:

  • na 1. sklop lahko vložijo vlogo samostojni podjetniki posamezniki, enoosebne gospodarske družbe in upravičenci, ki so ob vložitvi vloge na javni razpis vključeni v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti.
  • na 2. sklop lahko vložijo vlogo fizične osebe, ki izkazujejo ustrezne delovne izkušnje ali upravičenci, ki so ob vložitvi vloge na javni razpis vključeni v obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti in niso vložili vloge na 1. sklop.

Skupni znesek podpore se določa na podlagi izpolnjevanja upravičenosti do posameznih delnih pavšalov, in sicer na 1. sklopu od 40.000 do 57.600 evrov, in na 2. sklopu od 18.600 do 31.920 eurov.

 

Pogoji za dodelitev sredstev:

Vlagatelj je mladi kmet, ki je lahko fizična oseba, samostojni podjetnik posameznik ali enoosebna gospodarska družba in je na dan oddaje vloge na javni razpis:

  • star od 18 do vključno 40 let,
  • ima najmanj nižjo poklicno izobrazbo s področja kmetijstva ali s kmetijstvom povezanih dejavnosti ali nižjo poklicno izobrazbo nekmetijske smeri in pridobljen certifikat NPK s področja kmetijstva,
  • ustrezne delovne izkušnje,
  • je v zadnjih petih letih postal lastnik kmetijskega gospodarstva
  • Mladi kmet je na dan oddaje vloge nosilec kmetijskega gospodarstva, in to do največ pet let pred vložitvijo vloge na JR.

Ključna sprememba se nanaša na vstopni pogoj, ki za razliko od razpisov za mlade in preteklega programskega obdobja ni več vezan na površine ali živali. Sedaj je vstopni pogoj tako imenovani standardni prihodek, ki mora za posamezno kmetijsko gospodarstvo znašati med 12.000 EUR do 330.000 EUR. Slednji podatek je razviden iz Registra kmetijskih gospodarstev (RKG).

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 29. avgusta 2023 do vključno 21. septembra 2023, do 14. ure.

Več o razpisu in samih pogojih na povezavi: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-podpora-za-vzpostavitev-gospodarstev-mladih-kmetov-2023/

 

Javni razpis za Medgeneracijski prenos znanja bo objavljen ta petek, 25.08.2023.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Svetovalka za ekonomiko kmetijstva:  

                                                                                                     Ana Demšar – Benedičič

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.