Obnovitveno usposabljanje za ravnanje s FFS za izvajalce ukrepov varstva rastlin,

Obnovitveno usposabljanje za ravnanje s FFS za izvajalce ukrepov varstva rastlin,

JSKS, FFS tečaji  | 
Obnovitveno usposabljanje za ravnanje s FFS za izvajalce ukrepov varstva rastlin,

Obnovitveno usposabljanje za ravnanje s FFS za izvajalce ukrepov varstva rastlin,

 

ki bo potekalo

V ČETRTEK    28.  9.  2023    od 10.00  do 13:30 ure   

v sejni sobi Gasilske zveze Škofja Loka, Kidričeva cesta 51a, 4220 Škofja Loka

Obvestilo o obnovitvenem usposabljanju za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi

 

 

V skladu z zakonom o Fitofarmacevtskih sredstvih in v skladu s pravilnikom o strokovnem usposabljanju uporabnikov sredstev za varstvo rastlin vas vabimo na:

 

Obnovitveno usposabljanje za ravnanje s FFS za izvajalce ukrepov varstva rastlin,

 

ki bo potekalo

V ČETRTEK    28.  9.  2023    od 10.00  do 13:30 ure   

v sejni sobi Gasilske zveze Škofja Loka, Kidričeva cesta 51a, 4220 Škofja Loka

 

Obnovitvenega usposabljanja se je potrebno udeležiti  pred iztekom veljavnosti že pridobljenega potrdila.

 

Vsebina obnovitvenega usposabljanja:

 

 

INTEGRIRANO VARSTVO RASTLIN, PRAVILNA UPORABA FFS , VPLIVI FFS NA OKOLJE IN VAROVANJE VODNIH VIROV  (ANDREJA TERAN)                                                              1,5  URE                              

VPLIVI FFS NA ZDRAVJE LJUDI OSEBNA VAROVALNA OPREMA                                     0,5 URE

(dr. med. IRENA GRMEK KOŠNIK)                                                                                     

PRIPRAVA IN UPORABA NAPRAV ZA ŠKROPLJENJE, NOVOSTI PRI ŠKROPILNI TEHNIKI,  PREPREČEVANJE ZANAŠANJA FFS, FORMULACIJA, ETIKETA, NAVODILA ZA UPORABO, ODMERJANJE IN PRIPRAVA ŠKROPINE BROZGE,PRAKTIČNI PRIKAZ UMERJANJA ŠKROPILNE NAPRAVE

 (MARIJA KALAN, TONE PEČARIČ )                                                                                     2  URI  

 

Cena obnovitvenega tečaja skupaj  z DDV znaša 29,28 €.

Informacije o poteku obnovitvenih usposabljanj za uporabnike ffs lahko pridobite tudi na spletni strani  http://spletni2.furs.gov.si/FFS/IZO/default.asp

 

 

S seboj na tečaj prinesite IZPOLNJENO PRIJAVNICO, in VAŠO IZKAZNICO  za izvajalca ukrepov varstva rastlin. 

 

Če se obnovitvenega usposabljanja ne nameravate udeležiti, vas prosim, da nas o tem obvestite (tel. 04/280-46- 32, 041 891 836 oz. e naslov: marija.kalan@kr.kgzs.si.

 

Vodja usposabljanja iz varstva rastlin                                                                           Direktor KGZ Kranj

Marija Kalan univ. dipl. inž. kmet.                                                                                 Mitja Kadoič univ. dipl. inž. zoot.                                            

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.