PODALJŠANJE PROTIKORONA UKREPOV DO 30.06.2021

PODALJŠANJE PROTIKORONA UKREPOV DO 30.06.2021

 | 
PODALJŠANJE PROTIKORONA UKREPOV DO 30.06.2021

Dne 25.03.2021 je bil v Uradnem listu RS, št. 43/21 objavljen SKLEP o podaljšanju veljavnosti določenih ukrepov iz Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 ter Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19.  

Med ukrepi, za katere je pristojna Finančna uprava, se podaljšuje pridobitev izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka, povračilo izgubljenega dohodka zaradi karantene ali varstva otrok in tudi ukrep delnega povračila nekritih fiksnih stroškov. Skrajni rok za uveljavljanje omenjenih ukrepov je  30. 6. 2021.

Vsebina oziroma pogoji za izvajanje teh ukrepov se niso spremenili, saj je vlada s sklepom ukrepe zgolj podaljšala. Torej še vedno velja, da se vloge oddajajo elektronsko prek sistema eDavki. Mesečni temeljni dohodek (MTD) se nanaša na  samozaposlene osebe, družbenike in kmete ki so bili registrirani za opravljanje dejavnosti najmanj od 1. septembra 2020 do uveljavitve ZZUOOP in dejavnosti zaradi posledic epidemije COVID-19 ne morejo opravljati ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po zaključku epidemije COVID-19. To pomeni padec prihodkov v lanskem letu (letu 2020) za 20 odstotkov glede na leto 2019. Temeljni dohodek je v skladu s petim protikoronskim zakonom za kmete določen v višini 940 evrov mesečno in je oproščen plačila davkov.

Na FURSu ob tem opozarjajo, da je treba za uveljavljanje ukrepa mesečnega temeljnega dohodka na dan vložitve izjave imeti poravnane vse zapadle davčne in nedavčne obveznosti.

In kako se bo ugotavljal prihodek na kmetijah? Informacije je s strani Ministrstva za finance in Finančne uprave RS   je pridobila Urška Ahlin –Ganziti iz KGZS:

Upravičenec vloži izjavo na podlagi lastne ocene poslovanja. Za tiste, ki vodijo knjigovodstvo se kot prihodki štejejo čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih o računovodenju,  Kmetje, ki za dejavnost svoje kmetije ne vodijo knjigovodstva in njen dohodek izkazujejo na podlagi pavšalno določene davčne osnove, bodo lahko upravičenost do ukrepa po potrebi (v primeru dvoma s strani upravnega organa ali v primeru dvoma upravičenca samega) dokazovali na podlagi drugih razpoložljivih podatkov, kot so na primer knjigovodske evidence FADN knjigovodstva, podatki iz obračuna DDV oziroma uveljavljanja pavšalnega nadomestila DDV, za sektorje, za katere pristojno ministrstvo ugotovi izpolnjevanje pogojev za razpis finančnega nadomestila, pa tudi na podlagi samega dejstva, da pretežni del dejavnosti posameznega upravičenca predstavlja prav dejavnost sektorja v težavah po določbah 74. člena ZIUZEOP, še posebej, če to podporo kmetija tudi dejansko uveljavi,« so sporočili z Ministrstva za finance. Od Finančne uprave RS (FURS) smo prejeli dodatno pojasnilo, ki se nanaša predvsem na tiste kmečke zavarovance, ki ne razpolagajo s katerim od prej navedenih dokazil. Iz njihovega pojasnila izhaja, da je upravičenec, ki je vložil izjavo in je kasneje ni umaknil, z gotovostjo uspel ugotoviti, da je pogoj upad prihodkov pri njem izpolnjen. To pa za upravičence pomeni, da morajo svoje ugotovitve utemeljiti na preverljivih dejstvih in jih podpreti z ustreznimi dokazili. Po mnenju FURS-a namreč vsak subjekt, ki posluje na trgu, tudi tisti, ki ni zavezan k vodenju poslovnih evidenc, vodi določene podatke o svojem poslovanju, vsaj za svoje lastne, zasebne namene. Dodajajo, da kmet, ki ne razpolaga z nikakršnim dokazilom, tudi sam ne more pravilno oceniti upada prihodkov in je dolžan MTD vrniti. Kot primer ustreznih dokazil so navedli preklicane pogodbe med kmetom kot dobaviteljem in prevzemnikom blaga ter drugo komunikacijo s stalnimi ali občasnimi prevzemniki blaga, iz katere je razviden upad. Poudarjajo, da je bistvo dokazil v možnosti njihovega verodostojnega presojanja s strani davčnega organa v vsakem konkretnem primeru. Glede na vse navedeno posebej opozarjamo na dejstvo, da mora posameznikova odločitev za mesečni temeljni dohodek temeljiti na upadu prihodkov, ki ga bo po potrebi sposoben dokazati. V nasprotnem primeru namreč mesečni temeljni dohodek lahko pomeni zgolj brezobrestni kredit, ki ga bo potrebno vrniti.

 

Za pridobitev mesečnega temeljnega dohodka in povračila izgubljenega dohodka zaradi karantene ali varstva otrok sta obrazca na eDavkih že na voljo. Obrazec za delno povračilo nekritih fiksnih stroškov bo na voljo do začetka maja.

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.

Piškotki

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
Z uporabo strani soglašate z uporabo piškotkov.

Odpri/zapri