Pogodbe za vključitev v vzorec FADN 2024 so v pripravi

Pogodbe za vključitev v vzorec FADN 2024 so v pripravi

Obvestila za javnost, JSKS, Knjigovodstvo/FADN  | 
Pogodbe za vključitev v vzorec FADN 2024 so v pripravi

Kar nekaj vprašanj o tem, kdaj bodo pogodbe FADN, smo prejeli oz prejemamo s strani kmetij, ki se želite vključiti med vzorčne kmetije v letu 2024. Za informacijo o pogodbah smo se obrnili na MKGP, ki se na podlagi načrta vzorčenja odloči, katere kmetije bo povabil v vzorec in tudi pripravi vzorce pogodb ter poskrbi za njihovo pošiljanje kmetijam. Po njihovih besedah bodo pogodbe poslane predvidoma do konca naslednjega tedna; trenutno pa sedaj zagotavljajo vse potrebne aktivnosti, da bo to realizirano čim prej.

V vzorec boste povabljene vse kmetije, ki ste sodelovale v vzorcu FADN v letu 2023, mladi prevzemniki, ki ste uspešno kandidirali na javnem razpisu za pridobitev podpore za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov v letu 2023 (SKP IRP24) ter kmetije, ki ste same izrazile željo za vključitev v vzorec 2024.

Prosimo vas, da takoj, ko pogodbo prejmete, le-to podpišete in pošljete na MKGP. Čim prejšnja vzpostavitev vzorca FADN za leto 2024 je pomembna tudi za našo kmetijsko svetovalno službo, da čim prej lahko začnemo z aktivnostmi na področju FADN v skladu z našim programom dela javne službe kmetijskega svetovanja.

 

 Pripravila: Darja Pipan

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.