Pomembna obvestila po poplavah

Pomembna obvestila po poplavah

Obvestila za javnost, JSKS  | 
Pomembna obvestila po poplavah

Izjava za izplačilo pomoči kmečkim zavarovancem zaradi poplav in plazov v avgustu 2023 je že na voljo

 

Enkratna solidarnostna pomoč za kmečke zavarovance - vlogo je treba oddati do 3. novembra 2023

Izjava za izplačilo pomoči kmečkim zavarovancem zaradi poplav in plazov v avgustu 2023 je že na voljo

S Finančne uprave RS (FURS) sporočajo, da je obrazec "NF–NarNesrece" že dostopen na spletnem portalu eDavki in v mobilni aplikaciji eDavki. Vložiti ga je treba najpozneje do 31. januarja 2024. Izjave pa ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F), ki je začel veljati 11. avgusta 2023, je prinesel »denarno pomoč za samozaposlene«, med katere se za potrebe uveljavitve te pomoči uvrščajo tudi osebe, ki so v socialna zavarovanja vključene iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti (t.i. kmečki zavarovanci). Gre za osebe, ki so zavarovane na zavarovalnih podlagah 051, 052 ali 007+064/065. 

Kmečki zavarovanec je upravičen do te pomoči, če:

 • je opravljal dejavnost najmanj od 1. julija 2023 do uveljavitve ZOPNN-F,
 • mu bodo prihodki iz dejavnosti zaradi posledic poplav in plazov v avgustu 2023 upadli za najmanj 25 % v letu 2023 glede na leto 2022,
 • na dan oddaje izjave nima neporavnanih zapadlih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, pobira davčni organ v višini 50 evrov ali več in ima predložene vse obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje vloge.

Višina pomoči za kmečke zavarovance znaša 1020 evrov na mesec.

Za vsak mesec posebej

Na FURS poudarjajo, da bo izjavo za izplačilo treba oddati za vsak mesec posebej. Če bo zavezanec želel izplačilo za vseh pet mesecev, bo moral oddati pet izjav. Izjava se lahko vloži za pretekli mesec oziroma za že pretekle mesece.

Pri tem opozarjajo:

 • Obrazec "NF–NarNesrece" mora biti prek eDavkov (splet ali mobilni telefon) vložen do 31. januarja 2024
 • Če bo izjava vložena do 30. septembra 2023 za avgust, bo nakazan denar na transakcijski račun 10. oktobra 2023,
 • Če bo izjava vložena od 1. oktobra 2023 do 31. oktobra 2023 za avgust in/ali september, bo nakazan denar na transakcijski račun 10. novembra 2023,
 • Če bo izjava vložena od 1. novembra 2023 do 30. novembra 2023 za avgust in/ali september in/ali oktober bo nakazan denar na transakcijski račun 10. decembra 2023.
 • Če bo izjava vložena od 1. decembra 2023 do 31. decembra 2023 za avgust in/ali september in/ali oktober in/ali november, bo nakazan denar na transakcijski račun 10. januarja 2024.
 • Če bo izjava vložena od 1. januarja 2024 do 31. januarja 2024 za avgust in/ali september in/ali oktober in/ali november in/ali december, bo nakazan denar na transakcijski račun 10. februarja 2024.

Več podrobnosti glede »pomoči za samozaposlene« je mogoče prebrati na spletnih straneh FURS TUKAJ, kjer najdete tudi odgovore na najpogostejše dileme in vprašanja v zvezi s to pomočjo.

 

Enkratna solidarnostna pomoč za kmečke zavarovance - vlogo je treba oddati do 3. novembra 2023

Kmečki zavarovanci, ki so utrpeli škodo zaradi poplav in plazov, so upravičeni do enkratne solidarnostne pomoči v višini 668,21 eur, ki je oproščena plačila vseh davkov in prispevkov. Vlogo je mogoče oddati do 3. novembra 2023.

Ključne besede: kmečki zavarovanci, enkratna solidarnostna pomoč, vloga,

Upravičenci do pomoči

Do enkratne solidarnostne pomoči za kmete, so upravičeni kmetje, ki so bili na dan 2. september 2023:

 • vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (velja za osebe, ki so zavarovane po zavarovalnih podlagah 051, 052 ali 007+064/065) in
 • so utrpeli škodo na svojem premoženju, ki ni namenjeno kmetijski proizvodnji, zaradi posledic poplav in plazov.

Pri tem pojasnjujemo, da se kot premoženje, ki ni namenjeno kmetijski proizvodnji štejejo objekti, ki so namenjeni bivanju in je bila škoda ocenjena s strani občinskih komisij za oceno škode na stvareh.

Kje in do kdaj je potrebno oddati vlogo

Vlogo za enkratno solidarnostno pomoč za kmete (ESPK) morajo vlagatelji izpolniti, podpisati ter skupaj z dokazili, ki izkazujejo nastanek škode poslati na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer najkasneje do 3. novembra 2023.

To lahko storijo na enega od dveh načinov:

 • po elektronski pošti na naslov: mkgp@gov.si s pripisom »vloga za ESPK za kmete « ali
 • priporočeno po pošti na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana (z oznako »vloga za ESPK za kmete «).

Obrazec vloge za ESPK za kmete je dostopen na TUKAJ, kjer sicer najdete tudi druge ukrepe namenjene kmetovalcem, ki so utrpeli škodo zaradi poplav in plazov.

ESPK je le eden od ukrepov

Za konec želimo pojasniti, da je ESPK samostojen ukrep, namenjen kmečkim zavarovancem, ki so utrpeli škodo na nekmetijskih objektih.

Kmečki zavarovanci so poleg ESPK upravičeni tudi do drugih ukrepov, med katerimi izpostavljamo »Pomoč za samozaposlene«. Slednja jim pripada, če:

 • zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 ne morejo opravljali dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu tudi po poplavah iz avgusta 2023,
 • so jim prihodki v letu 2023 zaradi posledic poplav iz avgusta 2023 glede na leto 2022 upadli za najmanj 25 odstotkov in
 • na dan oddaje izjave nimajo neporavnanih zapadlih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, pobira davčni organ v višini 50 evrov ali več in imajo predložene vse obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje vloge.

»Pomoč za samozaposlene« znaša 1020,00 eur, upravičenci pa jo bodo lahko uveljavili za avgust, september, oktober, november in december 2023, in sicer z vlogo, ki bo dostopna na portalu eDavki od 25. septembra dalje. Podobno kot velja za ESPK je tudi »Pomoč za samozaposlene« oproščena plačila vseh davkov in prispevkov.

Vabimo vas, da vse aktualne informacije v zvezi s sanacijo po poplavah in plazovih spremljate TUKAJ, kjer so na enem mestu zbrane vse informacije v zvezi s poplavami in plazovi.

 

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.

NASTAVITVE ZASEBNOSTI

Spletno mesto uporablja piškotke. Osnovni so nujni za delovanje, dodatni pa vam omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in dostop do kakovostne vsebine. Preberite več o piškotkih.

Nujni piškotki so potrebni za ustrezno delovanje spletnega mesta. Nastavijo se samodejno ob vaši interakciji s tem spletnim mestom. Analitični piškotki so namenjeni zbiranju podatkov o uporabi spletnega mesta za izboljšanje uporabniške izkušnje in zmogljivosti.