TEHNOLOŠKI UKREPI PO NEURJU S TOČO 13.7.2023

TEHNOLOŠKI UKREPI PO NEURJU S TOČO 13.7.2023

Obvestila za javnost, JSKS  | 
TEHNOLOŠKI UKREPI PO NEURJU S TOČO 13.7.2023

TEHNOLOŠKI UKREPI PO NEURJU S TOČO 13.7.2023

Po neurju s točo, ki prizadene kmetijske kulture, je potrebno in priporočljivo poškodovanim posevkom čim prej pomagati da stres, ki ga doživijo čim prej premagajo.

Po neurju s točo je priporočljivo dan ali dva počakati, da se rastline vsaj nekoliko opomorejo in se nato odločiti za ukrepe s katerimi bi čim bolje lahko rešili pričakovane pridelke kmetijskih kultur, ki so uspevale na njivah in vrtovih. Ko se rastline osušijo in ko lahko pridemo na njivo je v poškodovanih posevkih priporočljivo uporabit sredstva, ki vplivajo na hitrejše celjenje ran, dva do tri dni kasneje pa sredstva za zaščito rastlin pred glivičnimi boleznimi, ki so registrirana za posamezne rastline. Seznam registriranih pripravkov najdete na povezavi: https://spletni2.furs.gov.si/FFS/REGSR/

Vrtnine

Zelenjadnice (čebula, kapusnice, fižol), ki so posajene na njivah bo najbolje, takoj, ko bo možnrino poškropiti s sredstvi za krepitev rastlin kot so: Basfoliar Aktiv, Algoplasmin,  Protifert LMW, Aminovital, Drin itd.) v skladu z navodili za uporabo.

Pred uporabo vseh navedenih sredstev prevrite njihovo združljivost z ostalimi listnimi gnojili ali sredstvi za varstvo rastlin.

2 do 3 dni po uporabi sredstev za krepitev rastlin s fungicidom zaščitite rastline proti glivičnim boleznim. Registrirane fungicide s predpisanimi odmerki na hektar za posamezne skupine vrtnin in oljne buče najdete na spodnjih povezavah:

STROČNICE: https://www.ivr.si/app/uploads/2023/04/FUNGICIDI-ZA-STROCNICE_april2023.pdf

ČEBULNICE: https://www.ivr.si/app/uploads/2023/04/FUNGICIDI-ZA-CEBULNICE_feb2023.pdf

KAPUSNICE: https://www.ivr.si/app/uploads/2023/03/FUNGICIDI-ZA-KAPUSNICE_feb2023.pdf

KORENOVKE : https://www.ivr.si/app/uploads/2023/03/FUNGICIDI-ZA-KAPUSNICE_feb2023.pdf

OLJNE BUČE : https://www.ivr.si/app/uploads/2023/03/Oljne-buce_fungicidi_februar-

2023.pdf

Kadar toča klesti pridelke pred spravilom pridelka (vrtnine) na vrtovih najbolje pospraviti, ter posaditi ali posejati druge zelenjadnice. To so  kapusnice, solatnice, nekatere stročnice (fižol za stročje, grah ....).

 

Krompir

Nasadi krompirja, ki jih prizadene toča so ob vlažnem in deževnem vremenu zelo hitro izpostavljeni krompirjevi plesni, črni listni pegavosti n nastavljanju novih gomoljev v zemlji.  

Krompirjevi nasadi Reglone 200 SC na območju Sorškega polja, kjer je toča povzročila največ škode so zaradi raznolikosti posajenih sort v različnih stopnjah rasti. Rane sorte in srednje rane sorte dozorevajo, pozne sorte krompirja so še v bujni rasti. Poškodovano cimo krompirja po toči je priporočljivo čimprej zaščititi proti krompirjevi plesni in proti črni listni pegavosti, saj so trenutni vremenski pogoji za razvoj teh dveh bolezni krompirja zelo ugodni.  Če je krompirjeva cima še zelena, v bujni rasti, je priporočljivo krompir najprej poškropiti  s sredstvi za krepitev rastlin kot so: Basfoliar Aktiv, Algoplasmin,  Protifert LMW, Aminovital, Drin in drugi, kakšen dan kasneje pa krompir zaščitite še s fungicidom.  

Informacijo o registriranih pripravkih za krompirjevo plesen najdete na spletni strani: https://www.ivr.si/app/uploads/2023/03/Fungicidi-_krompir_februar_2023.pdf

Če je krompir v fazi dozorevanja, listana masa krompirja uničena priporočamo, da se odstrani ali uniči krompirjeva cima. V letošnjem letu pripravka REGLONE za uničenje cime krompirja ni več dovoljeno uporabiti. Za deksikacijo - uničenje cime krompirja je na voljo nov pripravek SPOTLIGHT PLUS, ki se ga uporabi v času fiziološke zrelosti oz. ko so gomolji zreli (čvrsta kožica).  Sredstvo se uporabi v odmerku 1,0 L/ha. Če je krompirjevka zelo bujna, se jo nekaj dni pred tretiranjem zmulči na višino 10-15 cm, nato pa se 2-4 dni po mulčenju uporabi sredstvo SPOTLIGHT PLUS v odmerku 1 L/ha. Sredstvo deluje dobro na sušenje stebel, manj na sušenje listov, zato je potrebno v primeru bujne krompirjevke cimo predhodno mulčiti.

Nasade krompirja redno pregledujete tudi na prisotnost koloradskega hrošča, v primeru pojava ličink uporabite za zatiranje dovoljene insekticide. Informacijo o registriranih pripravkih za zatiranje koloradskega hrošča pa na

https://www.ivr.si/app/uploads/2023/03/Insekticidi_krompir_februar2023.pdf

 

Koruza

Včerajšnje neurje je povzročilo kar nekaj škode tudi na koruzi. Toča je poškodovala liste koruze, veter je koruzo polegal, ponekod tudi lomil. Poškodovana koruza po neurju se bo regenerirala in obrasla, saj je praktično še vsa koruza na prizadetem območju v fazah razvoja, kjer se ob normalnih vremenskih pogojih še lahko obnovi.  Koruza na prizadetem območju v večini primerov še ni v metličenju in še ne oblikuje storžev.

Pri proučevanju vpliva toče na višino pridelka koruze je najbolj razširjena metoda defoliacije ali odstranjevanja listov. Poškodbe zaradi toče so lahko zlasti pri večji intenzivnosti padavin zelo raznovrstne: lom stebel in storžev, sterilnost, povečan napad glivičnih bolezni in predčasno sušenje rastlin. Izpad pridelka po toči,  je pri koruzi odvisen od stopnje razvoja posevka in od intenzivnosti defoliacije.

Vpliv defoliacije na višino in kakovost pridelka pri pridelku silažne koruze je prikazan v preglednici:

Razvojna faza

%   defoliacije

Izpad pridelka – zelena masa

3 listi

33

4 %

 

66

6 %

 

100

8 %

7 listov

33

7 %

 

66

10 %

 

100

15 %

3 nodiji

33

8  %

 

66

25 %

 

100

40 %

Metličenje

33

10 %

 

66

35 %

 

100

50 %

Mlečna zrelost

33

10 %

 

66

35 %

 

100

60 %

Vir: Hepting, L., 1990. Hagelschaden — wie gross ist die ertragseinbuse. Mais, 18 (3), str. 15—18

Ozimna žita, ozimna oljna ogrščica

Na območju včerajšnjega neurja je bil ozimni ječmen večinoma že požet. Ozimna pšenica, tritikala so v fazi dozorevanja, oljna ogrščica pa tik pred žetvijo. Pri pšenici in pri tritikali je iz klasa nekaj zrnja tudi izpadlo. Pri oljni ogrščici je izguba zrnja precej večja. Zaradi poškodovanih klasov, priporočamo, da se spremlja dozorevanje zrnja. V primeru, da bi zrnje iz klasa pričelo izpadati naj se opravi žetev. V kolikor zrnje ob žetvi še ne bo dovolj suho, je zrnje pred skladiščenjem potrebno posušiti na vsaj 12 % vlage.

Zavarovanja proti toči

Tveganja v kmetijski proizvodnji je možno zavarovati pri vseh zavarovalnicah, ki pokrivajo kmetijska zavarovanja. Škodni dogodki, ki se jih lahko zavaruje so:  zavarovanje posevkov, nasadov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, pozebe, poplave ter viharnega vetra in viharja, za zavarovanje materialne škode na sredstvih v primarni kmetijski proizvodnji pred nevarnostjo toče, viharja, viharnega vetra in teže snega ter za zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu za primer bolezni. Zavarovalna premija s 15 % odbitno franšizo Ministrstvo za kmetijstvo pridelovalcem, ki imajo oddano zbirno vlogo za NP pri ARSKTRP  sofinansira do 60 %. Znižanje zavarovalnih premij za pridelovalce uveljavi zavarovalnica, pri kateri so posevki zavarovani.

Pripravili: Marija Kalan, Andreja Teran Kmetijsko gozdarski zavod Kranj

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.

NASTAVITVE ZASEBNOSTI

Spletno mesto uporablja piškotke. Osnovni so nujni za delovanje, dodatni pa vam omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in dostop do kakovostne vsebine. Preberite več o piškotkih.

Nujni piškotki so potrebni za ustrezno delovanje spletnega mesta. Nastavijo se samodejno ob vaši interakciji s tem spletnim mestom. Analitični piškotki so namenjeni zbiranju podatkov o uporabi spletnega mesta za izboljšanje uporabniške izkušnje in zmogljivosti.