VABILO NA PREDSTAVITEV 2. JAVNEGA RAZPISA ZA INTERVENCIJO IRP 24 PODPORA ZA VZPOSTAVITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV ZA MLADE KMETE za leto 2024 in 2. JAVNEGA RAZPISA ZA INTERVENCIJO IRP 30 MEDGENERACIJSKI PRENOS ZNANJA za leto 2024

VABILO NA PREDSTAVITEV 2. JAVNEGA RAZPISA ZA INTERVENCIJO IRP 24 PODPORA ZA VZPOSTAVITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV ZA MLADE KMETE za leto 2024 in 2. JAVNEGA RAZPISA ZA INTERVENCIJO IRP 30 MEDGENERACIJSKI PRENOS ZNANJA za leto 2024

Obvestila za javnost, JSKS  | 
VABILO NA PREDSTAVITEV 2. JAVNEGA RAZPISA ZA INTERVENCIJO IRP 24 PODPORA ZA VZPOSTAVITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV ZA MLADE KMETE za leto 2024 in 2. JAVNEGA RAZPISA ZA INTERVENCIJO IRP 30 MEDGENERACIJSKI PRENOS ZNANJA za leto 2024

Z namenom predstavitve podrobnih pogojev razpisa in obveščanja širše javnosti bomo na KGZS – zavod Kranj pripravili predstavitev zgoraj omenjenih razpisov in sicer
v torek, 19. marca 2024 ob 9.00 uri
preko spletne aplikacije ZOOM na povezavi

 

https://us02web.zoom.us/j/83953950332?pwd=WDF3QUZDSGMxYmcrSUttYU4rNVVTZz09 Meeting ID: 839 5395 0332

Razpisa sta bila objavljena v Uradnem listu 18/2024, z dne 01.03.2024. Za mlade prevzemnike je na razpolago dobrih 16 milijonov EUR. Vstopni pogoji: starost od 18 do vključno 40. let, standardni prihodek 12.000EUR (oziroma izjeme) ali 100 čebeljih družin, prevzemnik/ica mora imeti najmanj nižjo poklicno izobrazbo s področja kmetijstva ali kmetijstvom povezanih dejavnosti oziroma certifikat NPK s področja kmetijstva oz. kmetijstvom povezanih dejavnosti in 3 leta delovnih izkušenj, biti mora zemljiško knjižni lastnik prevzete kmetije, biti mora nosilec RKG, izdelati mora poslovni načrt z doseganjem obveznih mejnikov in ciljev, za kmetijo je morala biti oddana zbirna vloga,…
Prenosnik, ki je kmetijo prenesel, pa mora imeti ustrezna specifična znanja in izkušnje, ki jih izkazuje na več načinov,…

Oddaja vlog od 25.03.2024 in je možna do 07. junij 2024 do 14. ure.

To in še mnogo več boste izvedeli, če se nam pridružite na predstavitvi!

Oddelek za kmetijsko svetovanje Kranj:
Ana Demšar – Benedičič

Nazaj

Trenutno ni aktualnih vsebin! Oglejte si vse dogodke.